Đang tải...
Tìm thấy 270 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Hexer Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.01 crt - AAA

  6.460.074,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  6.708.268,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 3. Bông tai trẻ em Sefate Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sefate

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  13.973.487,00 ₫
  6.888.872  - 80.838.806  6.888.872 ₫ - 80.838.806 ₫
 4. Bông tai trẻ em Enola Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Enola

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  7.380.934,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  5.362.396,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 6. Bông tai trẻ em Oranguru Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Oranguru

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.056 crt - AAA

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 64.842.992  3.616.387 ₫ - 64.842.992 ₫
 7. Bông tai trẻ em Extreage Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  5.539.214,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 8. Bông tai trẻ em Dammie Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  5.749.017,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.32 crt - AAA

  6.602.285,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 11. Bông tai trẻ em Cabonifere Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cabonifere

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.784 crt - AAA

  12.431.602,00 ₫
  6.832.636  - 425.786.925  6.832.636 ₫ - 425.786.925 ₫
 12. Bông tai trẻ em Jeromy Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  5.100.144,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 13. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  6.779.373,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 14. Bông tai trẻ em Davney Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Davney

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.128 crt - AAA

  6.830.472,00 ₫
  2.725.268  - 40.338.292  2.725.268 ₫ - 40.338.292 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.32 crt - AAA

  7.310.639,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 16. Bông tai trẻ em Aliane Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.01 crt - AAA

  5.645.468,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 17. Bông tai trẻ em Tristessa Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tristessa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.088 crt - AAA

  7.048.115,00 ₫
  4.035.180  - 42.514.718  4.035.180 ₫ - 42.514.718 ₫
 18. Bông tai trẻ em Damilala Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  4.830.861,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Duku Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  4.653.773,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 21. Bông tai trẻ em Dasaly Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  9.467.872,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 22. Bông tai trẻ em Dumbo Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  6.055.609,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 23. Bông tai trẻ em Deylin Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  5.185.037,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 24. Bông tai trẻ em Lucia Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.244 crt - AAA

  14.954.095,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 25. Bông tai trẻ em Bubbie Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.01 crt - AAA

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Dagney Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.112 crt - AAA

  9.305.923,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 28. Bông tai trẻ em Hege Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hege

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  7.862.722,00 ₫
  4.561.579  - 53.435.798  4.561.579 ₫ - 53.435.798 ₫
 29. Bông tai trẻ em Knotts Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Knotts

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  5.206.397,00 ₫
  3.020.505  - 67.104.047  3.020.505 ₫ - 67.104.047 ₫
 30. Bông tai trẻ em Eshaun Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  10.198.666,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 31. Bông tai trẻ em Tyrese Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tyrese

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  6.481.433,00 ₫
  3.760.220  - 106.660.450  3.760.220 ₫ - 106.660.450 ₫
 32. Bông tai trẻ em Berika Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  6.495.492,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 33. Bông tai trẻ em Coila Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  8.809.266,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 34. Bông tai trẻ em Balmiris Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  6.389.239,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 35. Bông tai trẻ em Crisun Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  6.244.864,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 36. Bông tai trẻ em Cobi Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.112 crt - AAA

  8.101.723,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 37. Bông tai trẻ em Diorama Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  10.639.360,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 38. Bông tai trẻ em Colbie Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Colbie

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  5.610.049,00 ₫
  2.838.820  - 31.821.827  2.838.820 ₫ - 31.821.827 ₫
 39. Bông tai trẻ em Chantis Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  8.478.881,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 40. Bông tai trẻ em Chamika Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  4.653.773,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 41. Bông tai trẻ em Lovely Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.98 crt - AAA

  13.474.935,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 42. Bông tai trẻ em Dellish Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  5.604.642,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 43. Bông tai trẻ em Elish Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  7.953.292,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 44. Bông tai trẻ em Chibuzo Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chibuzo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  6.885.086,00 ₫
  3.520.137  - 39.121.652  3.520.137 ₫ - 39.121.652 ₫
 45. Bông tai trẻ em Acerola Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acerola

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  12.871.214,00 ₫
  5.620.865  - 77.770.177  5.620.865 ₫ - 77.770.177 ₫
 46. Bông tai trẻ em Deambra Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deambra

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  4.582.937,00 ₫
  2.289.982  - 25.941.414  2.289.982 ₫ - 25.941.414 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Brynie Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 49. Bông tai trẻ em Comilla Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  6.637.162,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 50. Bông tai trẻ em Dazalyn Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  4.653.773,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 51. Bông tai trẻ em Charmita Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.01 crt - AAA

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 52. Bông tai trẻ em Cedella Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.112 crt - AAA

  6.862.105,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 53. Bông tai trẻ em Damborg Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damborg

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  4.901.696,00 ₫
  2.460.311  - 28.847.822  2.460.311 ₫ - 28.847.822 ₫
 54. Bông tai trẻ em Consuela Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Consuela

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  6.988.635,00 ₫
  3.387.659  - 40.514.023  3.387.659 ₫ - 40.514.023 ₫
 55. Bông tai trẻ em Aingeal Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aingeal

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.903.893,00 ₫
  4.598.889  - 51.761.162  4.598.889 ₫ - 51.761.162 ₫
 56. Bông tai trẻ em Cyliss Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cyliss

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  6.492.788,00 ₫
  3.122.702  - 37.675.206  3.122.702 ₫ - 37.675.206 ₫
 57. Bông tai trẻ em Bumika Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bumika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  5.893.391,00 ₫
  2.990.224  - 33.444.009  2.990.224 ₫ - 33.444.009 ₫
 58. Bông tai trẻ em Catessa Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Catessa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.028 crt - AAA

  10.149.189,00 ₫
  5.090.952  - 55.329.972  5.090.952 ₫ - 55.329.972 ₫
 59. Bông tai trẻ em Camilita Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  11.281.743,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 60. Bông tai trẻ em Dayzie Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  6.637.162,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 61. Bông tai trẻ em Datalia Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  6.504.143,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 62. Bông tai trẻ em Amalures Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Amalures

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  7.133.010,00 ₫
  3.652.616  - 40.541.064  3.652.616 ₫ - 40.541.064 ₫
 63. Bông tai trẻ em Chandre Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chandre

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  6.389.239,00 ₫
  3.255.181  - 35.688.033  3.255.181 ₫ - 35.688.033 ₫
 64. Bông tai trẻ em Bosphore Hồng Ngọc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bosphore

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  8.464.823,00 ₫
  4.846.272  - 86.400.731  4.846.272 ₫ - 86.400.731 ₫

You’ve viewed 60 of 270 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng