Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  4.659.449,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  5.493.792,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  6.005.321,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 4. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sunlit

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.54 crt - AAA

  6.328.947,00 ₫
  2.818.543  - 1.635.498.872  2.818.543 ₫ - 1.635.498.872 ₫
 5. Bông tai trẻ em Beagle Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beagle

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.4 crt - AAA

  6.753.960,00 ₫
  2.857.746  - 53.194.098  2.857.746 ₫ - 53.194.098 ₫
 6. Bông tai trẻ em Acerola Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acerola

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.3 crt - AAA

  11.600.503,00 ₫
  5.620.865  - 77.770.177  5.620.865 ₫ - 77.770.177 ₫
 7. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sherryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.34 crt - AAA

  11.640.246,00 ₫
  2.717.157  - 75.025.981  2.717.157 ₫ - 75.025.981 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  6.202.146,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Val Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Val

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.4 crt - AAA

  9.818.535,00 ₫
  2.757.711  - 60.804.841  2.757.711 ₫ - 60.804.841 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng