Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  5.936.291,00 ₫
  2.653.289  - 54.098.799  2.653.289 ₫ - 54.098.799 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em Allie

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  5.025.823,00 ₫
  2.504.704  - 43.782.805  2.504.704 ₫ - 43.782.805 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  6.508.835,00 ₫
  3.353.757  - 52.273.330  3.353.757 ₫ - 52.273.330 ₫
 4. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em Sunlit

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.54 crt - AAA

  6.884.683,00 ₫
  3.099.041  - 1.713.529.607  3.099.041 ₫ - 1.713.529.607 ₫
 5. Bông tai trẻ em Beagle

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.4 crt - AAA

  7.477.887,00 ₫
  3.209.418  - 58.018.585  3.209.418 ₫ - 58.018.585 ₫
 6. Bông tai trẻ em Acerola

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.3 crt - AAA

  13.441.067,00 ₫
  6.577.326  - 88.839.194  6.577.326 ₫ - 88.839.194 ₫
 7. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em Sherryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.34 crt - AAA

  12.444.562,00 ₫
  2.992.910  - 80.023.204  2.992.910 ₫ - 80.023.204 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  6.789.023,00 ₫
  3.141.494  - 58.980.849  3.141.494 ₫ - 58.980.849 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Val Đá Tanzanite

  Bông tai trẻ em Val

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.4 crt - AAA

  10.537.590,00 ₫
  3.035.362  - 65.136.479  3.035.362 ₫ - 65.136.479 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng