Đang tải...
Tìm thấy 270 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.2 crt - AAAAA

  5.383.485,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 2. Bông tai trẻ em Chamika Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.008 crt - AAAAA

  4.356.373,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 3. Bông tai trẻ em Daramolas Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daramolas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.032 crt - AAAAA

  5.064.725,00 ₫
  2.706.342  - 31.808.306  2.706.342 ₫ - 31.808.306 ₫
 4. Bông tai trẻ em Berika Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  6.198.092,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 5. Bông tai trẻ em Lucia Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.244 crt - AAAAA

  9.952.364,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 6. Bông tai trẻ em Becky Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.18 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 7. Bông tai trẻ em Lovely Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.98 crt - AAAAA

  8.500.240,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 8. Bông tai trẻ em Dukina Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dukina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.06 crt - AAAAA

  9.527.353,00 ₫
  5.090.952  - 59.899.122  5.090.952 ₫ - 59.899.122 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Duchess Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duchess

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  6.693.938,00 ₫
  3.576.913  - 39.729.969  3.576.913 ₫ - 39.729.969 ₫
 11. Bông tai trẻ em Dijana Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dijana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.008 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.520.137  - 38.526.851  3.520.137 ₫ - 38.526.851 ₫
 12. Bông tai trẻ em Desislava Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desislava

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.026 crt - AAAAA

  9.066.923,00 ₫
  4.844.921  - 53.342.797  4.844.921 ₫ - 53.342.797 ₫
 13. Bông tai trẻ em Deleon Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.084 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 14. Bông tai trẻ em Delrita Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  8.004.393,00 ₫
  4.277.156  - 47.232.572  4.277.156 ₫ - 47.232.572 ₫
 15. Bông tai trẻ em Dellish Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.096 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 16. Bông tai trẻ em Deljin Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.08 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 17. Bông tai trẻ em Charmita Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.01 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 18. Bông tai trẻ em Duku Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  4.356.373,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Dumbo Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.06 crt - AAAAA

  5.595.991,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 21. Bông tai trẻ em Eilonwy Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eilonwy

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.08 crt - AAAAA

  9.527.353,00 ₫
  5.090.952  - 62.656.834  5.090.952 ₫ - 62.656.834 ₫
 22. Bông tai trẻ em Elish Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.032 crt - AAAAA

  7.331.456,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 23. Bông tai trẻ em Eshaun Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.14 crt - AAAAA

  9.279.429,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 24. Bông tai trẻ em Fambiola Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fambiola

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.048 crt - AAAAA

  6.410.597,00 ₫
  3.425.510  - 40.919.571  3.425.510 ₫ - 40.919.571 ₫
 25. Bông tai trẻ em Fluffy Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fluffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.024 crt - AAAAA

  5.595.991,00 ₫
  2.990.224  - 34.471.392  2.990.224 ₫ - 34.471.392 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Flurry Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Flurry

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  7.083.534,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫
 28. Bông tai trẻ em Dreama Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dreama

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.036 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 29. Bông tai trẻ em Dopey Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.024 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 30. Bông tai trẻ em Diorama Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  10.341.960,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 31. Bông tai trẻ em Deylin Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  4.887.637,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 32. Bông tai trẻ em Destined Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Destined

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  4.923.055,00 ₫
  2.630.640  - 29.591.327  2.630.640 ₫ - 29.591.327 ₫
 33. Bông tai trẻ em Drun Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Drun

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  2.857.746  - 32.240.895  2.857.746 ₫ - 32.240.895 ₫
 34. Bông tai trẻ em Desilu Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desilu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.032 crt - AAAAA

  5.525.155,00 ₫
  2.952.373  - 34.444.354  2.952.373 ₫ - 34.444.354 ₫
 35. Bông tai trẻ em Delbin Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.032 crt - AAAAA

  6.162.674,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫
 36. Bông tai trẻ em Delaris Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaris

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.032 crt - AAAAA

  4.852.220,00 ₫
  2.592.789  - 30.591.671  2.592.789 ₫ - 30.591.671 ₫
 37. Bông tai trẻ em Delaini Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaini

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.096 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
  2.460.311  - 34.795.828  2.460.311 ₫ - 34.795.828 ₫
 38. Bông tai trẻ em Cobi Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.112 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 39. Bông tai trẻ em Cintia Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cintia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.567.138  - 71.768.094  6.567.138 ₫ - 71.768.094 ₫
 40. Bông tai trẻ em Chitsa Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chitsa

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.06 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 34.552.505  2.725.268 ₫ - 34.552.505 ₫
 41. Bông tai trẻ em Chibuzo Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chibuzo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.520.137  - 39.121.652  3.520.137 ₫ - 39.121.652 ₫
 42. Bông tai trẻ em Cherymoya Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherymoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.048 crt - AAAAA

  5.985.586,00 ₫
  3.198.405  - 38.486.301  3.198.405 ₫ - 38.486.301 ₫
 43. Bông tai trẻ em Cherish Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherish

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.096 crt - AAAAA

  8.712.747,00 ₫
  4.655.666  - 58.317.493  4.655.666 ₫ - 58.317.493 ₫
 44. Bông tai trẻ em Cheramie Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cheramie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.024 crt - AAAAA

  9.527.353,00 ₫
  5.090.952  - 57.033.264  5.090.952 ₫ - 57.033.264 ₫
 45. Bông tai trẻ em Chebelita Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chebelita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.032 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.122.702  - 36.269.314  3.122.702 ₫ - 36.269.314 ₫
 46. Bông tai trẻ em Charmica Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmica

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  10.519.048,00 ₫
  5.620.865  - 61.845.743  5.620.865 ₫ - 61.845.743 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Charmelle Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.056 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
  3.387.659  - 41.973.989  3.387.659 ₫ - 41.973.989 ₫
 49. Bông tai trẻ em Chantis Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  8.181.481,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 50. Bông tai trẻ em Cerabella Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cerabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  4.852.220,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫
 51. Bông tai trẻ em Celita Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Celita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.096 crt - AAAAA

  6.091.839,00 ₫
  3.255.181  - 43.312.295  3.255.181 ₫ - 43.312.295 ₫
 52. Bông tai trẻ em Cedella Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.112 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 53. Bông tai trẻ em Cattibrie Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cattibrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.048 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.725.268  - 33.416.976  2.725.268 ₫ - 33.416.976 ₫
 54. Bông tai trẻ em Canola Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Canola

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.520.137  - 39.337.943  3.520.137 ₫ - 39.337.943 ₫
 55. Bông tai trẻ em Candiss Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Candiss

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  9.704.442,00 ₫
  5.185.579  - 56.965.674  5.185.579 ₫ - 56.965.674 ₫
 56. Bông tai trẻ em Camilita Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.08 crt - AAAAA

  10.200.288,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 57. Bông tai trẻ em Caeris Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Caeris

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  5.985.586,00 ₫
  3.198.405  - 35.674.517  3.198.405 ₫ - 35.674.517 ₫
 58. Bông tai trẻ em Cacio Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cacio

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  6.162.674,00 ₫
  3.293.032  - 36.688.382  3.293.032 ₫ - 36.688.382 ₫
 59. Bông tai trẻ em Busisa Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Busisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  2.857.746  - 32.240.895  2.857.746 ₫ - 32.240.895 ₫
 60. Bông tai trẻ em Buffy Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Buffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.032 crt - AAAAA

  6.835.610,00 ₫
  3.652.616  - 40.135.518  3.652.616 ₫ - 40.135.518 ₫
 61. Bông tai trẻ em Bubilina Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubilina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.048 crt - AAAAA

  9.562.770,00 ₫
  5.109.877  - 58.966.363  5.109.877 ₫ - 58.966.363 ₫
 62. Bông tai trẻ em Beel Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beel

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.1 crt - AAAAA

  6.091.839,00 ₫
  3.255.181  - 42.987.859  3.255.181 ₫ - 42.987.859 ₫
 63. Bông tai trẻ em Beagle Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beagle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.4 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  2.857.746  - 53.194.098  2.857.746 ₫ - 53.194.098 ₫
 64. Bông tai trẻ em Barta Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Barta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  4.852.220,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫

You’ve viewed 60 of 270 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng