Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.32 crt - AAA

  5.034.174,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 2. Bông tai trẻ em Deljin Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.08 crt - AAA

  6.141.315,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 3. Bông tai trẻ em Beagle Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beagle

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  5.807.686,00 ₫
  2.857.746  - 53.194.098  2.857.746 ₫ - 53.194.098 ₫
 4. Bông tai trẻ em Cocona Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocona

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  5.043.367,00 ₫
  2.536.013  - 32.524.775  2.536.013 ₫ - 32.524.775 ₫
 5. Bông tai trẻ em Becky Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.18 crt - AAA

  11.580.766,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 6. Bông tai trẻ em Lovely Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.98 crt - AAA

  9.581.695,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 7. Bông tai trẻ em Lucia Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.244 crt - AAA

  14.791.877,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 8. Bông tai trẻ em Dukina Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dukina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  9.824.753,00 ₫
  5.090.952  - 59.899.122  5.090.952 ₫ - 59.899.122 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Dumbo Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  5.893.391,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 11. Bông tai trẻ em Eshaun Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.14 crt - AAA

  9.739.047,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 12. Bông tai trẻ em Chitsa Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chitsa

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 34.552.505  2.725.268 ₫ - 34.552.505 ₫
 13. Bông tai trẻ em Acerola Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acerola

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.3 crt - AAA

  10.978.666,00 ₫
  5.620.865  - 77.770.177  5.620.865 ₫ - 77.770.177 ₫
 14. Bông tai trẻ em Davney Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Davney

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.128 crt - AAA

  6.560.108,00 ₫
  2.725.268  - 40.338.292  2.725.268 ₫ - 40.338.292 ₫
 15. Bông tai trẻ em Dandria Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dandria

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  6.713.675,00 ₫
  3.255.181  - 48.719.574  3.255.181 ₫ - 48.719.574 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  6.005.321,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  4.659.449,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 18. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sherryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.34 crt - AAA

  7.395.533,00 ₫
  2.717.157  - 75.025.981  2.717.157 ₫ - 75.025.981 ₫
 19. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sunlit

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.54 crt - AAA

  5.382.673,00 ₫
  2.818.543  - 1.635.498.872  2.818.543 ₫ - 1.635.498.872 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.32 crt - AAA

  5.742.528,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 21. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Val Thạch Anh Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Val

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  5.357.530,00 ₫
  2.757.711  - 60.804.841  2.757.711 ₫ - 60.804.841 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng