Đang tải...
Tìm thấy 267 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.32 crt - AAA

  5.953.411,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.2 crt - AAA

  6.167.540,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 3. Bông tai trẻ em Troc Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Troc

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  4.891.422,00 ₫
  2.712.290  - 29.253.369  2.712.290 ₫ - 29.253.369 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.32 crt - AAA

  6.661.765,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 5. Bông tai trẻ em Dagney Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.112 crt - AAA

  8.927.414,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 6. Bông tai trẻ em Elish Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.032 crt - AAA

  7.791.074,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 7. Bông tai trẻ em Hege Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hege

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  7.862.722,00 ₫
  4.561.579  - 53.435.798  4.561.579 ₫ - 53.435.798 ₫
 8. Bông tai trẻ em Delbin Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.032 crt - AAA

  6.622.292,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.2 crt - AAA

  4.821.668,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 11. Bông tai trẻ em Bubbie Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.01 crt - AAA

  5.316.435,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 12. Bông tai trẻ em Dangina Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dangina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  8.185.265,00 ₫
  4.258.230  - 47.029.794  4.258.230 ₫ - 47.029.794 ₫
 13. Bông tai trẻ em Duku Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  4.572.664,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 14. Bông tai trẻ em Delaini Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaini

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.096 crt - AAA

  5.577.606,00 ₫
  2.460.311  - 34.795.828  2.460.311 ₫ - 34.795.828 ₫
 15. Bông tai trẻ em Camilita Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  11.011.379,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 16. Bông tai trẻ em Damilala Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  4.749.752,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 17. Bông tai trẻ em Berca Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berca

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  6.697.724,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 18. Bông tai trẻ em Calbria Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calbria

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  5.316.435,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Dammie Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  5.586.799,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 21. Bông tai trẻ em Dumbo Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  5.893.391,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 22. Bông tai trẻ em Cedella Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.112 crt - AAA

  6.483.596,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 23. Bông tai trẻ em Bulela Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bulela

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  6.839.395,00 ₫
  3.539.063  - 39.324.429  3.539.063 ₫ - 39.324.429 ₫
 24. Bông tai trẻ em Dukina Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dukina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  9.824.753,00 ₫
  5.090.952  - 59.899.122  5.090.952 ₫ - 59.899.122 ₫
 25. Bông tai trẻ em Duchess Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duchess

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  6.910.229,00 ₫
  3.576.913  - 39.729.969  3.576.913 ₫ - 39.729.969 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Dijana Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dijana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  6.803.977,00 ₫
  3.520.137  - 38.526.851  3.520.137 ₫ - 38.526.851 ₫
 28. Bông tai trẻ em Desislava Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desislava

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.026 crt - AAA

  9.553.577,00 ₫
  4.844.921  - 53.342.797  4.844.921 ₫ - 53.342.797 ₫
 29. Bông tai trẻ em Deleon Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.084 crt - AAA

  7.475.290,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 30. Bông tai trẻ em Delrita Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  8.220.684,00 ₫
  4.277.156  - 47.232.572  4.277.156 ₫ - 47.232.572 ₫
 31. Bông tai trẻ em Dellish Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.096 crt - AAA

  5.388.351,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 32. Bông tai trẻ em Deljin Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  6.222.424,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 33. Bông tai trẻ em Charmita Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.01 crt - AAA

  5.316.435,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 34. Bông tai trẻ em Eilonwy Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eilonwy

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  11.149.536,00 ₫
  5.090.952  - 62.656.834  5.090.952 ₫ - 62.656.834 ₫
 35. Bông tai trẻ em Eshaun Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.14 crt - AAA

  9.766.084,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 36. Bông tai trẻ em Fambiola Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fambiola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.048 crt - AAA

  6.897.252,00 ₫
  3.425.510  - 40.919.571  3.425.510 ₫ - 40.919.571 ₫
 37. Bông tai trẻ em Fluffy Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fluffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.024 crt - AAA

  6.082.646,00 ₫
  2.990.224  - 34.471.392  2.990.224 ₫ - 34.471.392 ₫
 38. Bông tai trẻ em Flurry Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Flurry

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  7.299.825,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫
 39. Bông tai trẻ em Dreama Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dreama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.036 crt - AAA

  6.060.206,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 40. Bông tai trẻ em Dopey Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.024 crt - AAA

  5.316.435,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 41. Bông tai trẻ em Diorama Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  10.558.251,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 42. Bông tai trẻ em Deylin Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  5.103.928,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 43. Bông tai trẻ em Destined Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Destined

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  5.139.346,00 ₫
  2.630.640  - 29.591.327  2.630.640 ₫ - 29.591.327 ₫
 44. Bông tai trẻ em Drun Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Drun

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  5.807.686,00 ₫
  2.857.746  - 32.240.895  2.857.746 ₫ - 32.240.895 ₫
 45. Bông tai trẻ em Desilu Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desilu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.032 crt - AAA

  5.984.773,00 ₫
  2.952.373  - 34.444.354  2.952.373 ₫ - 34.444.354 ₫
 46. Bông tai trẻ em Delaris Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaris

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.032 crt - AAA

  5.311.838,00 ₫
  2.592.789  - 30.591.671  2.592.789 ₫ - 30.591.671 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Cobi Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.112 crt - AAA

  7.723.214,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 49. Bông tai trẻ em Cintia Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cintia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  12.506.222,00 ₫
  6.567.138  - 71.768.094  6.567.138 ₫ - 71.768.094 ₫
 50. Bông tai trẻ em Chitsa Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chitsa

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 34.552.505  2.725.268 ₫ - 34.552.505 ₫
 51. Bông tai trẻ em Chibuzo Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chibuzo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  6.803.977,00 ₫
  3.520.137  - 39.121.652  3.520.137 ₫ - 39.121.652 ₫
 52. Bông tai trẻ em Cherymoya Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherymoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.048 crt - AAA

  6.472.241,00 ₫
  3.198.405  - 38.486.301  3.198.405 ₫ - 38.486.301 ₫
 53. Bông tai trẻ em Cherish Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherish

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.096 crt - AAA

  9.686.057,00 ₫
  4.655.666  - 58.317.493  4.655.666 ₫ - 58.317.493 ₫
 54. Bông tai trẻ em Cheramie Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cheramie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.024 crt - AAA

  9.743.644,00 ₫
  5.090.952  - 57.033.264  5.090.952 ₫ - 57.033.264 ₫
 55. Bông tai trẻ em Chebelita Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chebelita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.032 crt - AAA

  6.303.533,00 ₫
  3.122.702  - 36.269.314  3.122.702 ₫ - 36.269.314 ₫
 56. Bông tai trẻ em Charmica Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  10.978.666,00 ₫
  5.620.865  - 61.845.743  5.620.865 ₫ - 61.845.743 ₫
 57. Bông tai trẻ em Charmelle Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  7.475.290,00 ₫
  3.387.659  - 41.973.989  3.387.659 ₫ - 41.973.989 ₫
 58. Bông tai trẻ em Chantis Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  8.397.772,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 59. Bông tai trẻ em Cerabella Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cerabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  5.068.511,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫
 60. Bông tai trẻ em Celita Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Celita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.096 crt - AAA

  7.065.149,00 ₫
  3.255.181  - 43.312.295  3.255.181 ₫ - 43.312.295 ₫
 61. Bông tai trẻ em Cattibrie Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cattibrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.048 crt - AAA

  5.586.799,00 ₫
  2.725.268  - 33.416.976  2.725.268 ₫ - 33.416.976 ₫
 62. Bông tai trẻ em Canola Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Canola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  7.047.304,00 ₫
  3.520.137  - 39.337.943  3.520.137 ₫ - 39.337.943 ₫
 63. Bông tai trẻ em Candiss Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Candiss

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  9.920.733,00 ₫
  5.185.579  - 56.965.674  5.185.579 ₫ - 56.965.674 ₫
 64. Bông tai trẻ em Caeris Đá Sapphire Vàng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Caeris

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  6.201.877,00 ₫
  3.198.405  - 35.674.517  3.198.405 ₫ - 35.674.517 ₫

You’ve viewed 60 of 267 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng