Đang tải...
Tìm thấy 270 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Damilala Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  4.587.533,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 2. Bông tai trẻ em Copieura Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copieura

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.04 crt - AAA

  6.587.686,00 ₫
  3.821.863  - 54.616.748  3.821.863 ₫ - 54.616.748 ₫
 3. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.3 crt - AAA

  4.886.825,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 4. Bông tai trẻ em Dasaly Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  9.089.362,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 5. Bông tai trẻ em Beyt Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beyt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  7.012.698,00 ₫
  4.014.903  - 52.581.180  4.014.903 ₫ - 52.581.180 ₫
 6. Bông tai trẻ em Cabonifere Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cabonifere

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.784 crt - AAA

  12.431.602,00 ₫
  6.832.636  - 425.786.925  6.832.636 ₫ - 425.786.925 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.32 crt - AAA

  5.034.174,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 8. Bông tai trẻ em Tristessa Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tristessa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.088 crt - AAA

  7.048.115,00 ₫
  4.035.180  - 42.514.718  4.035.180 ₫ - 42.514.718 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Hexer Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  6.216.746,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 11. Bông tai trẻ em Troc Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Troc

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  4.783.276,00 ₫
  2.712.290  - 29.253.369  2.712.290 ₫ - 29.253.369 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  6.005.321,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.32 crt - AAA

  5.742.528,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 14. Bông tai trẻ em Dagney Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.112 crt - AAA

  8.170.395,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 15. Bông tai trẻ em Berika Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  6.252.164,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 16. Bông tai trẻ em Eagles Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eagles

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.012 crt - AAA

  5.472.974,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 17. Bông tai trẻ em Jeromy Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  5.100.144,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 18. Bông tai trẻ em Miquel Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Miquel

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  5.124.476,00 ₫
  2.536.013  - 216.912.961  2.536.013 ₫ - 216.912.961 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Dazalyn Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  4.464.518,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 21. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Val Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Val

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.4 crt - AAA

  5.357.530,00 ₫
  2.757.711  - 60.804.841  2.757.711 ₫ - 60.804.841 ₫
 22. Bông tai trẻ em Oranguru Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Oranguru

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.056 crt - AAA

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 64.842.992  3.616.387 ₫ - 64.842.992 ₫
 23. Bông tai trẻ em Alter Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alter

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  5.737.662,00 ₫
  3.328.720  - 59.622.809  3.328.720 ₫ - 59.622.809 ₫
 24. Bông tai trẻ em Chamika Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  4.410.445,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 25. Bông tai trẻ em Bubbie Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  5.154.216,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Lucia Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.244 crt - AAA

  10.952.710,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 28. Bông tai trẻ em Dammie Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  5.262.362,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 29. Bông tai trẻ em Eshaun Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  9.739.047,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 30. Bông tai trẻ em Deylin Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  4.941.709,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 31. Bông tai trẻ em Alyra Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alyra

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  6.393.834,00 ₫
  3.387.659  - 37.107.438  3.387.659 ₫ - 37.107.438 ₫
 32. Bông tai trẻ em Deleon Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.084 crt - AAA

  6.718.271,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 33. Bông tai trẻ em Cobi Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.112 crt - AAA

  6.966.195,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 34. Bông tai trẻ em Balmiris Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  6.199.984,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 35. Bông tai trẻ em Damborg Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damborg

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  4.712.441,00 ₫
  2.460.311  - 28.847.822  2.460.311 ₫ - 28.847.822 ₫
 36. Bông tai trẻ em Berca Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berca

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  6.535.505,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 37. Bông tai trẻ em Dopey Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  5.208.289,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 38. Bông tai trẻ em Camilita Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  10.470.651,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 39. Bông tai trẻ em Davney Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Davney

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.128 crt - AAA

  5.559.762,00 ₫
  2.725.268  - 40.338.292  2.725.268 ₫ - 40.338.292 ₫
 40. Bông tai trẻ em Castalia Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Castalia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  10.131.345,00 ₫
  5.355.908  - 59.872.082  5.355.908 ₫ - 59.872.082 ₫
 41. Bông tai trẻ em Becky Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  11.580.766,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 42. Bông tai trẻ em Lovely Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.98 crt - AAA

  9.581.695,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 43. Bông tai trẻ em Dukina Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dukina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  9.824.753,00 ₫
  5.090.952  - 59.899.122  5.090.952 ₫ - 59.899.122 ₫
 44. Bông tai trẻ em Duchess Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duchess

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  6.748.010,00 ₫
  3.576.913  - 39.729.969  3.576.913 ₫ - 39.729.969 ₫
 45. Bông tai trẻ em Dijana Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dijana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  6.641.758,00 ₫
  3.520.137  - 38.526.851  3.520.137 ₫ - 38.526.851 ₫
 46. Bông tai trẻ em Desislava Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desislava

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.026 crt - AAA

  9.175.067,00 ₫
  4.844.921  - 53.342.797  4.844.921 ₫ - 53.342.797 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Delrita Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  8.058.465,00 ₫
  4.277.156  - 47.232.572  4.277.156 ₫ - 47.232.572 ₫
 49. Bông tai trẻ em Dellish Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.096 crt - AAA

  4.928.732,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 50. Bông tai trẻ em Deljin Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  6.141.315,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 51. Bông tai trẻ em Charmita Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  5.154.216,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 52. Bông tai trẻ em Duku Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  4.464.518,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 53. Bông tai trẻ em Dumbo Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  5.893.391,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 54. Bông tai trẻ em Eilonwy Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eilonwy

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  9.986.971,00 ₫
  5.090.952  - 62.656.834  5.090.952 ₫ - 62.656.834 ₫
 55. Bông tai trẻ em Elish Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.032 crt - AAA

  7.439.601,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 56. Bông tai trẻ em Fambiola Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fambiola

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.048 crt - AAA

  6.572.815,00 ₫
  3.425.510  - 40.919.571  3.425.510 ₫ - 40.919.571 ₫
 57. Bông tai trẻ em Fluffy Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fluffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  5.758.209,00 ₫
  2.990.224  - 34.471.392  2.990.224 ₫ - 34.471.392 ₫
 58. Bông tai trẻ em Flurry Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Flurry

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫
 59. Bông tai trẻ em Dreama Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dreama

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.036 crt - AAA

  5.925.024,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 60. Bông tai trẻ em Diorama Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  10.396.032,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 61. Bông tai trẻ em Destined Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Destined

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  4.977.127,00 ₫
  2.630.640  - 29.591.327  2.630.640 ₫ - 29.591.327 ₫
 62. Bông tai trẻ em Drun Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Drun

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  5.456.213,00 ₫
  2.857.746  - 32.240.895  2.857.746 ₫ - 32.240.895 ₫
 63. Bông tai trẻ em Desilu Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desilu

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.032 crt - AAA

  5.633.300,00 ₫
  2.952.373  - 34.444.354  2.952.373 ₫ - 34.444.354 ₫
 64. Bông tai trẻ em Delbin Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.032 crt - AAA

  6.270.819,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫

You’ve viewed 60 of 270 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng