Đang tải...
Tìm thấy 269 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.32 crt - AAA

  5.034.174,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 2. Bông tai trẻ em Extreage black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  5.295.886,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 3. Bông tai trẻ em Dagney black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.112 crt - AAA

  8.170.395,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 4. Bông tai trẻ em Lovely black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.98 crt - AAA

  9.581.695,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 5. Bông tai trẻ em Balmiris black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  6.199.984,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 6. Bông tai trẻ em Dalesa black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dalesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  5.262.362,00 ₫
  2.725.268  - 33.416.976  2.725.268 ₫ - 33.416.976 ₫
 7. Bông tai trẻ em Darcas black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Darcas

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.04 crt - AAA

  5.925.024,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 8. Bông tai trẻ em Becky black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  11.580.766,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Lucia black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.244 crt - AAA

  10.952.710,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 11. Bông tai trẻ em Dukina black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dukina

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  9.824.753,00 ₫
  5.090.952  - 59.899.122  5.090.952 ₫ - 59.899.122 ₫
 12. Bông tai trẻ em Duchess black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duchess

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  6.748.010,00 ₫
  3.576.913  - 39.729.969  3.576.913 ₫ - 39.729.969 ₫
 13. Bông tai trẻ em Dijana black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dijana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  6.641.758,00 ₫
  3.520.137  - 38.526.851  3.520.137 ₫ - 38.526.851 ₫
 14. Bông tai trẻ em Desislava black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desislava

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.026 crt - AAA

  9.175.067,00 ₫
  4.844.921  - 53.342.797  4.844.921 ₫ - 53.342.797 ₫
 15. Bông tai trẻ em Deleon black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.084 crt - AAA

  6.718.271,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 16. Bông tai trẻ em Delrita black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  8.058.465,00 ₫
  4.277.156  - 47.232.572  4.277.156 ₫ - 47.232.572 ₫
 17. Bông tai trẻ em Dellish black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.096 crt - AAA

  4.928.732,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 18. Bông tai trẻ em Deljin black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  6.141.315,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Charmita black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmita

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.01 crt - AAA

  5.154.216,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 21. Bông tai trẻ em Duku black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  4.464.518,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 22. Bông tai trẻ em Dumbo black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dumbo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  5.893.391,00 ₫
  2.990.224  - 37.391.322  2.990.224 ₫ - 37.391.322 ₫
 23. Bông tai trẻ em Eilonwy black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eilonwy

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  9.986.971,00 ₫
  5.090.952  - 62.656.834  5.090.952 ₫ - 62.656.834 ₫
 24. Bông tai trẻ em Elish black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - AAA

  7.439.601,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 25. Bông tai trẻ em Eshaun black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.14 crt - AAA

  9.739.047,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Fambiola black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fambiola

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  6.572.815,00 ₫
  3.425.510  - 40.919.571  3.425.510 ₫ - 40.919.571 ₫
 28. Bông tai trẻ em Fluffy black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fluffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  5.758.209,00 ₫
  2.990.224  - 34.471.392  2.990.224 ₫ - 34.471.392 ₫
 29. Bông tai trẻ em Flurry black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Flurry

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫
 30. Bông tai trẻ em Dreama black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dreama

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.036 crt - AAA

  5.925.024,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 31. Bông tai trẻ em Dopey black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  5.208.289,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 32. Bông tai trẻ em Diorama black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  10.396.032,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 33. Bông tai trẻ em Deylin black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  4.941.709,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 34. Bông tai trẻ em Destined black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Destined

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  4.977.127,00 ₫
  2.630.640  - 29.591.327  2.630.640 ₫ - 29.591.327 ₫
 35. Bông tai trẻ em Drun black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Drun

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  5.456.213,00 ₫
  2.857.746  - 32.240.895  2.857.746 ₫ - 32.240.895 ₫
 36. Bông tai trẻ em Desilu black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Desilu

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - AAA

  5.633.300,00 ₫
  2.952.373  - 34.444.354  2.952.373 ₫ - 34.444.354 ₫
 37. Bông tai trẻ em Delbin black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - AAA

  6.270.819,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫
 38. Bông tai trẻ em Delaris black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaris

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - AAA

  4.960.365,00 ₫
  2.592.789  - 30.591.671  2.592.789 ₫ - 30.591.671 ₫
 39. Bông tai trẻ em Delaini black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delaini

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.096 crt - AAA

  4.928.732,00 ₫
  2.460.311  - 34.795.828  2.460.311 ₫ - 34.795.828 ₫
 40. Bông tai trẻ em Cobi black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.112 crt - AAA

  6.966.195,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 41. Bông tai trẻ em Cintia black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cintia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  12.344.003,00 ₫
  6.567.138  - 71.768.094  6.567.138 ₫ - 71.768.094 ₫
 42. Bông tai trẻ em Chitsa black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chitsa

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 34.552.505  2.725.268 ₫ - 34.552.505 ₫
 43. Bông tai trẻ em Chibuzo black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chibuzo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  6.641.758,00 ₫
  3.520.137  - 39.121.652  3.520.137 ₫ - 39.121.652 ₫
 44. Bông tai trẻ em Cherymoya black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherymoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  6.147.804,00 ₫
  3.198.405  - 38.486.301  3.198.405 ₫ - 38.486.301 ₫
 45. Bông tai trẻ em Cherish black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cherish

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.096 crt - AAA

  9.037.183,00 ₫
  4.655.666  - 58.317.493  4.655.666 ₫ - 58.317.493 ₫
 46. Bông tai trẻ em Cheramie black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cheramie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  9.635.498,00 ₫
  5.090.952  - 57.033.264  5.090.952 ₫ - 57.033.264 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Chebelita black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chebelita

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - AAA

  5.952.060,00 ₫
  3.122.702  - 36.269.314  3.122.702 ₫ - 36.269.314 ₫
 49. Bông tai trẻ em Charmica black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmica

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  10.627.193,00 ₫
  5.620.865  - 61.845.743  5.620.865 ₫ - 61.845.743 ₫
 50. Bông tai trẻ em Charmelle black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.056 crt - AAA

  6.664.198,00 ₫
  3.387.659  - 41.973.989  3.387.659 ₫ - 41.973.989 ₫
 51. Bông tai trẻ em Chantis black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  8.235.553,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 52. Bông tai trẻ em Cerabella black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cerabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  4.906.292,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫
 53. Bông tai trẻ em Celita black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Celita

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.096 crt - AAA

  6.416.275,00 ₫
  3.255.181  - 43.312.295  3.255.181 ₫ - 43.312.295 ₫
 54. Bông tai trẻ em Cedella black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.112 crt - AAA

  5.726.577,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 55. Bông tai trẻ em Cattibrie black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cattibrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  5.262.362,00 ₫
  2.725.268  - 33.416.976  2.725.268 ₫ - 33.416.976 ₫
 56. Bông tai trẻ em Canola black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Canola

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  6.695.831,00 ₫
  3.520.137  - 39.337.943  3.520.137 ₫ - 39.337.943 ₫
 57. Bông tai trẻ em Candiss black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Candiss

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  9.758.514,00 ₫
  5.185.579  - 56.965.674  5.185.579 ₫ - 56.965.674 ₫
 58. Bông tai trẻ em Camilita black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  10.470.651,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 59. Bông tai trẻ em Caeris black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Caeris

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  6.039.658,00 ₫
  3.198.405  - 35.674.517  3.198.405 ₫ - 35.674.517 ₫
 60. Bông tai trẻ em Cacio black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cacio

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  6.216.746,00 ₫
  3.293.032  - 36.688.382  3.293.032 ₫ - 36.688.382 ₫
 61. Bông tai trẻ em Busisa black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Busisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  5.456.213,00 ₫
  2.857.746  - 32.240.895  2.857.746 ₫ - 32.240.895 ₫
 62. Bông tai trẻ em Buffy black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Buffy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - AAA

  6.997.828,00 ₫
  3.652.616  - 40.135.518  3.652.616 ₫ - 40.135.518 ₫
 63. Bông tai trẻ em Bubilina black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubilina

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  9.724.988,00 ₫
  5.109.877  - 58.966.363  5.109.877 ₫ - 58.966.363 ₫
 64. Bông tai trẻ em Beel black-onyx

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beel

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  6.551.457,00 ₫
  3.255.181  - 42.987.859  3.255.181 ₫ - 42.987.859 ₫

You’ve viewed 60 of 269 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng