Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Zvezda Kim Cương

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.346.652,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể Pourtoujours Kim Cương

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  49.299.954,00 ₫
  13.893.216  - 251.362.014  13.893.216 ₫ - 251.362.014 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Kim Cương

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 4. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Kim Cương

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.052.187,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 5. Nhẫn Doveriye Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.392 crt - VS

  33.560.499,00 ₫
  10.915.985  - 164.051.103  10.915.985 ₫ - 164.051.103 ₫
 6. Dây chuyền nữ Unebelle Kim Cương

  Dây chuyền nữ Unebelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  12.162.110,00 ₫
  5.068.277  - 49.429.005  5.068.277 ₫ - 49.429.005 ₫
 7. Nhẫn Igavesti Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.608 crt - VS

  41.509.896,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 8. Bông tai nữ Speranta Kim Cương

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  16.326.997,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 9. Vòng tay nữ Sukha Kim Cương

  Vòng tay nữ Sukha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.500.346  - 81.579.800  6.500.346 ₫ - 81.579.800 ₫
 10. Vòng tay nữ Ewig Kim Cương

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  9.691.933,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 11. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - A Kim Cương

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  12.749.938,00 ₫
  5.306.578  - 65.575.159  5.306.578 ₫ - 65.575.159 ₫
 12. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - SET Kim Cương

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  19.608.868,00 ₫
  8.617.883  - 104.843.839  8.617.883 ₫ - 104.843.839 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Fadeless Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Fadeless

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.236 crt - VS

  21.682.254,00 ₫
  7.096.664  - 76.966.612  7.096.664 ₫ - 76.966.612 ₫
 14. Nhẫn Mysterium Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.323.869,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 15. Vòng tay nữ Knopka Kim Cương

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  13.263.898,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 16. Dây chuyền nữ Tempete Kim Cương

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.711.278,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 17. Bông tai nữ Timia Set Kim Cương

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  8.496.467,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 18. Nhẫn đeo ngón út Shram Kim Cương

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  13.244.653,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Skoro Kim Cương

  Bông tai nữ Skoro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.527.727,00 ₫
  7.634.397  - 110.164.569  7.634.397 ₫ - 110.164.569 ₫
 21. Vòng tay Grenzenlos Kim Cương

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  56.085.864,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 22. Vòng tay nữ Laviecontinue Kim Cương

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  19.969.432,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 23. Dây chuyền nữ Apricitas Kim Cương

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  19.097.455,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 24. Nhẫn Aveniren Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  12.213.053,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 25. Bông tai nữ Hyatt Kim Cương

  Bông tai nữ Hyatt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  16.867.842,00 ₫
  6.367.893  - 84.282.612  6.367.893 ₫ - 84.282.612 ₫
 26. Nhẫn Iskrenne Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.813.602,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Kim Cương

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  28.856.464,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 28. Dây chuyền nữ Gobaith Kim Cương

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  20.548.203,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 29. Nhẫn Imfihlelo Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.620.570,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 30. Nhẫn Milota Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  15.437.190,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 31. Bông tai nữ Nihil Kim Cương

  Bông tai nữ Nihil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  18.077.743,00 ₫
  6.622.609  - 79.400.561  6.622.609 ₫ - 79.400.561 ₫
 32. Bông tai nữ Expectancy Kim Cương

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.379.667,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Kim Cương

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  10.570.137,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 34. Bông tai nữ Mutantur Kim Cương

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.373.610,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 35. Nhẫn Apanza Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.189.436,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 36. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - B Kim Cương

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  10.080.516,00 ₫
  3.828.660  - 50.292.206  3.828.660 ₫ - 50.292.206 ₫
 37. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - C Kim Cương

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.192.223,00 ₫
  3.570.548  - 42.594.130  3.570.548 ₫ - 42.594.130 ₫
 38. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - SET Kim Cương

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  18.421.042,00 ₫
  7.091.286  - 93.735.397  7.091.286 ₫ - 93.735.397 ₫
 39. Nhẫn Utes Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Utes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  35.072.945,00 ₫
  7.959.867  - 106.740.057  7.959.867 ₫ - 106.740.057 ₫
 40. Nhẫn Obman Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.570.829,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 41. Bông tai nữ Compound Kim Cương

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  13.249.747,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 42. Bông tai nữ Thankful Kim Cương

  Bông tai nữ Thankful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  24.253.468,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 43. Nhẫn Vaten Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vaten

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.231.125,00 ₫
  8.293.545  - 108.466.464  8.293.545 ₫ - 108.466.464 ₫
 44. Nhẫn Bezumiye Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  16.139.073,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 45. Vòng tay nữ Estbelle Kim Cương

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.200.418,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 46. Dây chuyền nữ Foralltid Kim Cương

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  20.053.771,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 47. Bông tai nữ Suerte Kim Cương

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  12.132.393,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 48. Nhẫn Jaiunreve Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Jaiunreve

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  21.866.499,00 ₫
  8.191.658  - 110.348.529  8.191.658 ₫ - 110.348.529 ₫
 49. Dây chuyền nữ Metonia Kim Cương

  Dây chuyền nữ Metonia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.355.652,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Uferlos Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Uferlos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  12.376.921,00 ₫
  3.699.604  - 49.301.648  3.699.604 ₫ - 49.301.648 ₫
 51. Bông tai nữ Hoopfol Kim Cương

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  14.135.592,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 52. Nhẫn Infinitime Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  18.744.532,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 53. Bông tai nữ Interit Kim Cương

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  20.556.127,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 54. Vòng tay Adinfinitum Kim Cương

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  42.522.532,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 55. Vòng tay Eccedentesiast Kim Cương

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.581 crt - VS

  98.867.077,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 56. Vòng đeo ngón tay Elpiso Kim Cương

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  12.647.485,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 57. Bông tai nữ Grafetul Set Kim Cương

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.249 crt - VS

  21.761.497,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 58. Bông tai nữ Molitva Kim Cương

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  25.456.293,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 59. Bông tai nữ Nabegu Kim Cương

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.262.384,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 60. Dây chuyền nữ Nekogda Kim Cương

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.375 crt - VS

  44.811.862,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 61. Bông tai nữ Orenda Kim Cương

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.276 crt - VS

  21.993.008,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng