Đang tải...
Tìm thấy 5 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Wabisabi Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  68.803.539,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 2. Bông tai nữ Amonavis Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  28.159.958,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 3. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Opal Đen

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  28.794.200,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 4. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  25.789.404,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 5. Bông tai nữ Fortuin Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  18.695.569,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫

You’ve viewed 5 of 5 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng