Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Interit Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  13.112.766,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 2. Vòng tay nữ Milele Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  10.259.384,00 ₫
  5.306.578  - 64.499.692  5.306.578 ₫ - 64.499.692 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.756.079,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 4. Vòng tay nữ Euphoria Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  12.663.334,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 5. Nhẫn Iskrenne Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAA

  21.860.838,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 6. Vòng tay nữ Ewig Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  7.993.828,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 7. Bông tai nữ Suerte Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  9.613.537,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 8. Vòng tay nữ Epuise Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Epuise

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  39.699.999,00 ₫
  15.119.928  - 138.934.434  15.119.928 ₫ - 138.934.434 ₫
 9. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.625.778,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 10. Bông tai nữ Nabegu Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.460.510,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 11. Nhẫn Mysterium Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  13.889.932,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 12. Nhẫn Doveriye Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - AAA

  24.758.654,00 ₫
  10.915.985  - 164.051.103  10.915.985 ₫ - 164.051.103 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Idilliya Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Idilliya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.334 crt - AAA

  20.982.635,00 ₫
  7.519.209  - 102.692.903  7.519.209 ₫ - 102.692.903 ₫
 14. Nhẫn Igavesti Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  30.896.739,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 15. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  25.735.631,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.378 crt - AAA

  20.931.974,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 17. Dây chuyền nữ Tempete Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  7.324.492,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 18. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.249 crt - AAA

  15.959.639,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  8.617.316,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 21. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Sapphire Trắng

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.105 crt - AAA

  10.213.535,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 22. Bông tai nữ Speranta Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  13.270.408,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 23. Dây chuyền nữ Ankh Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Ankh

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  34.887.286,00 ₫
  14.248.234  - 62.440.457  14.248.234 ₫ - 62.440.457 ₫
 24. Vòng tay Petillante Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  34.798.985,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 25. Vòng tay Adinfinitum Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AAA

  34.456.532,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 26. Bông tai nữ Thankful Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Thankful

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AAA

  14.234.647,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 27. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.665 crt - AA

  35.157.284,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 28. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - SET Đá Sapphire Trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.226 crt - AAA

  24.801.107,00 ₫
  10.715.892  - 141.636.118  10.715.892 ₫ - 141.636.118 ₫
 29. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - A Đá Sapphire Trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  15.202.285,00 ₫
  7.437.700  - 86.475.999  7.437.700 ₫ - 86.475.999 ₫
 30. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - B Đá Sapphire Trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  8.375.336,00 ₫
  4.366.393  - 52.655.404  4.366.393 ₫ - 52.655.404 ₫
 31. Bông tai nữ Micorozon Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Micorozon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.624 crt - AAA

  32.958.804,00 ₫
  12.570.223  - 229.116.833  12.570.223 ₫ - 229.116.833 ₫
 32. Bông tai nữ Timia Set Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  7.788.923,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 33. Vòng tay Eccedentesiast Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.581 crt - AAA

  60.688.013,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 34. Bông tai nữ Expectancy Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.992.881,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 35. Vòng tay nữ Knopka Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  11.452.586,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 36. Bông tai nữ Molitva Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.348 crt - AAA

  17.361.991,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 37. Bông tai nữ Mutantur Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.571.736,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 38. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.375 crt - AAA

  35.500.586,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 39. Bông tai nữ Orenda Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  15.568.510,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 40. Bông tai nữ Ponnade Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  22.228.195,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 41. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Sapphire Trắng

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  11.341.360,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 42. Dây chuyền nữ Strannik Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  17.689.159,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 43. Vòng tay Wabisabi Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.49 crt - AA

  73.614.837,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 44. Vòng tay nữ Amoursansfin Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.381 crt - AAA

  30.503.345,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 45. Bông tai nữ Espoiryn Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  14.602.288,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Incassable Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  10.840.984,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 47. Vòng tay nữ Laviecontinue Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  16.375.109,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 48. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Đá Sapphire Trắng

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.525 crt - AAA

  29.342.690,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 49. Bông tai nữ Redko Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.356 crt - AAA

  17.490.765,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 50. Nhẫn Senvoler Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  19.536.415,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 51. Dây chuyền nữ Seychas Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.178 crt - AAA

  13.411.067,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 52. Bông tai nữ Belleame Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  12.721.070,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 53. Bông tai nữ Compound Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  10.193.158,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 54. Vòng tay nữ Estbelle Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  9.247.597,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 55. Bông tai nữ Exyen Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.318 crt - AAA

  16.610.579,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 56. Vòng tay nữ Fidelite Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  12.201.732,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 57. Bông tai nữ Hoopfol Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.123 crt - AAA

  11.163.908,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 58. Nhẫn Infinitime Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  16.112.469,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 59. Nhẫn Komorebi Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  11.552.208,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 60. Bông tai nữ Likelihood Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  11.900.602,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 61. Nhẫn Meapohi Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  18.866.230,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng