Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Expectancy Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.360.804,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  11.491.925,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 3. Bông tai nữ Timia Set Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.042 crt - AAA

  7.788.923,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 4. Bông tai nữ Nabegu Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  12.196.356,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 5. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Kim Cương Đen

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  15.033.324,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 6. Nhẫn Shprese Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  15.132.945,00 ₫
  7.539.586  - 88.839.197  7.539.586 ₫ - 88.839.197 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  17.106.144,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 8. Bông tai nữ Zvezda Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  7.903.262,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 9. Dây chuyền nữ Tempete Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  7.692.415,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 10. Vòng tay nữ Estbelle Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  9.757.028,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 11. Nhẫn Aveniren Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.072 crt - AAA

  10.967.776,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 12. Bông tai nữ Hoopfol Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.123 crt - AAA

  11.814.848,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 13. Bông tai nữ Gordost Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.168 crt - AAA

  16.835.862,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 14. Nhẫn Bezumiye Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.174 crt - AAA

  13.167.389,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 15. Dây chuyền nữ Metonia Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Metonia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  18.327.364,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 16. Nhẫn Milota Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.132 crt - AAA

  13.173.050,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 17. Bông tai nữ Interit Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.33 crt - AAA

  13.848.612,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  9.126.747,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Apricitas Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.192 crt - AAA

  15.135.210,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 21. Vòng tay Adinfinitum Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.36 crt - AAA

  40.201.788,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 22. Vòng tay Eccedentesiast Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.581 crt - AAA

  65.018.181,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 23. Vòng đeo ngón tay Elpiso Kim Cương Đen

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.105 crt - AAA

  10.581.457,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.378 crt - AAA

  27.639.489,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 25. Bông tai nữ Grafetul Set Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.249 crt - AAA

  19.695.469,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 26. Vòng tay nữ Knopka Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  11.933.716,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 27. Bông tai nữ Molitva Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.348 crt - AAA

  18.324.251,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 28. Bông tai nữ Mutantur Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  12.307.582,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 29. Dây chuyền nữ Nekogda Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.375 crt - AAA

  35.642.094,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 30. Bông tai nữ Orenda Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.276 crt - AAA

  16.332.658,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 31. Vòng tay Petillante Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.312 crt - AAA

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 32. Bông tai nữ Ponnade Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.532 crt - AAA

  28.850.806,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 33. Dây chuyền nữ Soifdevivre Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.534 crt - AAA

  26.896.002,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 34. Vòng đeo ngón tay Soyuz Kim Cương Đen

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  11.822.490,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 35. Dây chuyền nữ Strannik Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.136 crt - AAA

  18.226.892,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 36. Vòng tay Wabisabi Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.49 crt - AAA

  97.105.292,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 37. Vòng tay nữ Amoursansfin Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.381 crt - AAA

  30.871.267,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 38. Bông tai nữ Espoiryn Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.168 crt - AAA

  15.649.453,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Incassable Kim Cương Đen

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.124 crt - AAA

  11.293.812,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 40. Vòng tay nữ Laviecontinue Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.17 crt - AAA

  16.771.334,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 41. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Kim Cương Đen

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.525 crt - AAA

  29.172.879,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 42. Bông tai nữ Redko Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.356 crt - AAA

  18.254.912,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 43. Nhẫn Senvoler Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.214 crt - AAA

  19.762.830,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 44. Dây chuyền nữ Seychas Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.178 crt - AAA

  13.892.197,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 45. Bông tai nữ Belleame Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  13.456.916,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 46. Bông tai nữ Compound Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.132 crt - AAA

  10.985.607,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 47. Bông tai nữ Exyen Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.318 crt - AAA

  18.450.192,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 48. Vòng tay nữ Fidelite Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.28 crt - AAA

  14.409.269,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 49. Nhẫn Infinitime Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.114 crt - AAA

  16.791.711,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 50. Nhẫn Iskrenne Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.576 crt - AAA

  23.983.469,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 51. Nhẫn Komorebi Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.114 crt - AAA

  12.231.450,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 52. Bông tai nữ Likelihood Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  12.806.258,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 53. Nhẫn Meapohi Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  19.545.472,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 54. Dây chuyền nữ Nuitetjour Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  25.025.823,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 55. Nhẫn Obman Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  22.551.966,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 56. Bông tai nữ Oiana Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.52 crt - AAA

  23.280.454,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 57. Nhẫn đeo ngón út Shram Kim Cương Đen

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  11.405.039,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  15.882.659,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 59. Bông tai nữ Simplicite Set Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  16.512.939,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 60. Bông tai nữ Bonasavoir Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  3.82 crt - AAA

  100.879.330,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 61. Bông tai nữ Convergence Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  17.757.651,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng