Đang tải...
Tìm thấy 156 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  18.259.723,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 2. Dây chuyền nữ Evidemment Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  18.114.535,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 3. Bông tai nữ Pravda Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Pravda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - VS1

  20.103.015,00 ₫
  7.944.301  - 97.994.811  7.944.301 ₫ - 97.994.811 ₫
 4. Nhẫn Imfihlelo Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.12 crt - VS1

  20.092.261,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 5. Nhẫn Meapohi Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - VS1

  25.686.952,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 6. Bông tai nữ Interit Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.33 crt - VS1

  26.584.400,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 7. Bông tai nữ Timia Set Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.042 crt - VS1

  10.053.064,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.084 crt - VS1

  13.655.028,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 9. Dây chuyền nữ Apricitas Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  26.116.290,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 10. Vòng tay Adinfinitum Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.36 crt - VS1

  45.465.914,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 11. Vòng tay Eccedentesiast Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  1.581 crt - VS1

  121.451.876,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 12. Vòng đeo ngón tay Elpiso Kim Cương Xanh Dương

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.105 crt - VS1

  14.798.419,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 13. Bông tai nữ Expectancy Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  12.587.203,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  17.944.724,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.378 crt - VS1

  30.299.854,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 16. Bông tai nữ Grafetul Set Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.249 crt - VS1

  23.912.431,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 17. Vòng tay nữ Knopka Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.078 crt - VS1

  16.122.375,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 18. Bông tai nữ Molitva Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.348 crt - VS1

  38.192.081,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Mutantur Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  18.760.381,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 21. Bông tai nữ Nabegu Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  18.649.155,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 22. Dây chuyền nữ Nekogda Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.375 crt - VS1

  53.245.785,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 23. Bông tai nữ Orenda Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.276 crt - VS1

  32.096.734,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 24. Vòng tay Petillante Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.312 crt - VS1

  53.478.142,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 25. Bông tai nữ Ponnade Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.532 crt - VS1

  44.614.882,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 26. Dây chuyền nữ Soifdevivre Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.534 crt - VS1

  50.358.155,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 27. Vòng đeo ngón tay Soyuz Kim Cương Xanh Dương

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.078 crt - VS1

  16.011.149,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 28. Dây chuyền nữ Strannik Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.136 crt - VS1

  23.491.018,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 29. Vòng tay Wabisabi Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.49 crt - VS1

  130.218.343,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 30. Vòng tay nữ Amoursansfin Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.381 crt - VS1

  47.597.603,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 31. Bông tai nữ Espoiryn Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.168 crt - VS1

  24.677.712,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Incassable Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.124 crt - VS1

  16.869.258,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 33. Vòng tay nữ Laviecontinue Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.17 crt - VS1

  24.016.583,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 34. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Kim Cương Xanh Dương

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.525 crt - VS1

  49.040.710,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 35. Bông tai nữ Redko Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.356 crt - VS1

  33.905.781,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 36. Nhẫn Senvoler Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.214 crt - VS1

  28.564.675,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 37. Dây chuyền nữ Seychas Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.178 crt - VS1

  21.505.369,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 38. Bông tai nữ Belleame Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  19.909.715,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 39. Bông tai nữ Compound Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.132 crt - VS1

  18.089.347,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 40. Vòng tay nữ Estbelle Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.084 crt - VS1

  14.285.309,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 41. Bông tai nữ Exyen Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.318 crt - VS1

  31.468.999,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 42. Bông tai nữ Hoopfol Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.123 crt - VS1

  17.446.897,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 43. Nhẫn Infinitime Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.114 crt - VS1

  22.933.191,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 44. Nhẫn Iskrenne Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.576 crt - VS1

  45.407.896,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 45. Nhẫn Komorebi Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.114 crt - VS1

  18.372.930,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 46. Bông tai nữ Likelihood Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  20.532.636,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 47. Nhẫn Milota Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.132 crt - VS1

  20.276.790,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 48. Dây chuyền nữ Nuitetjour Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.4 crt - VS1

  33.714.461,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 49. Nhẫn Obman Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.16 crt - VS1

  25.778.365,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 50. Nhẫn đeo ngón út Shram Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.108 crt - VS1

  17.206.899,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.216 crt - VS1

  28.222.223,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.216 crt - VS1

  29.445.708,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 53. Bông tai nữ Simplicite Set Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.216 crt - VS1

  28.852.503,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 54. Dây chuyền nữ Tempete Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  10.918.814,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 55. Nhẫn Aveniren Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.072 crt - VS1

  14.845.116,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 56. Bông tai nữ Convergence Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  24.210.450,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫
 57. Vòng tay nữ Evasion Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Evasion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.096 crt - VS1

  18.211.610,00 ₫
  6.276.196  - 77.150.571  6.276.196 ₫ - 77.150.571 ₫
 58. Dây chuyền nữ Foralltid Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.102 crt - VS1

  23.789.602,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 59. Bông tai nữ Gordost Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.168 crt - VS1

  25.864.121,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 60. Airpods® Intrepide Kim Cương Xanh Dương

  Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.072 crt - VS1

  12.954.277,00 ₫
  4.499.978  - 53.829.928  4.499.978 ₫ - 53.829.928 ₫
 61. Nhẫn Jaiunreve Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Jaiunreve

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.204 crt - VS1

  29.338.161,00 ₫
  8.191.658  - 110.348.529  8.191.658 ₫ - 110.348.529 ₫

You’ve viewed 60 of 156 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng