Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Zvezda Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.084 crt - AAAAA

  6.488.175,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 2. Bông tai nữ Nabegu Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  10.158.630,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 3. Nhẫn Obman Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 4. Bông tai nữ Interit Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.33 crt - AAAAA

  10.084.479,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 5. Bông tai nữ Timia Set Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.042 crt - AAAAA

  7.081.380,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.084 crt - AAAAA

  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 7. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.192 crt - AAAAA

  12.531.449,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 8. Vòng tay Adinfinitum Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  31.032.021,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 9. Vòng tay Eccedentesiast Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.581 crt - AAAAA

  50.867.305,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 10. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.105 crt - AAAAA

  9.194.672,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 11. Bông tai nữ Expectancy Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  8.341.941,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.378 crt - AAAAA

  17.054.635,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 14. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.249 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 15. Vòng tay nữ Knopka Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.078 crt - AAAAA

  10.603.534,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 16. Bông tai nữ Molitva Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.348 crt - AAAAA

  13.569.557,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 17. Bông tai nữ Mutantur Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 18. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.375 crt - AAAAA

  31.736.453,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Orenda Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.276 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 21. Vòng tay Petillante Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.312 crt - AAAAA

  31.402.775,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 22. Bông tai nữ Ponnade Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.532 crt - AAAAA

  16.313.130,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 23. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.534 crt - AAAAA

  20.131.884,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 24. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.078 crt - AAAAA

  10.492.308,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 25. Dây chuyền nữ Strannik Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.136 crt - AAAAA

  16.387.279,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 26. Vòng tay Wabisabi Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.49 crt - AAAAA

  62.916.776,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 27. Vòng tay nữ Amoursansfin Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.381 crt - AAAAA

  26.286.384,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 28. Bông tai nữ Espoiryn Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.168 crt - AAAAA

  12.790.976,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Incassable Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.124 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 30. Vòng tay nữ Laviecontinue Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.17 crt - AAAAA

  14.422.289,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 31. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.525 crt - AAAAA

  23.654.038,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 32. Bông tai nữ Redko Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.356 crt - AAAAA

  13.754.934,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 33. Nhẫn Senvoler Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.214 crt - AAAAA

  17.017.560,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 34. Dây chuyền nữ Seychas Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.178 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 35. Bông tai nữ Belleame Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  11.419.190,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 36. Bông tai nữ Compound Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.132 crt - AAAAA

  8.749.769,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 37. Vòng tay nữ Estbelle Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.084 crt - AAAAA

  8.341.941,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 38. Bông tai nữ Exyen Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 39. Vòng tay nữ Fidelite Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  8.267.789,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 40. Bông tai nữ Hoopfol Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.123 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 41. Nhẫn Infinitime Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.114 crt - AAAAA

  14.867.192,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 42. Nhẫn Iskrenne Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.576 crt - AAAAA

  17.870.291,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 43. Nhẫn Komorebi Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.114 crt - AAAAA

  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 44. Bông tai nữ Likelihood Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  10.344.006,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 45. Nhẫn Meapohi Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  15.979.452,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 46. Nhẫn Milota Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.132 crt - AAAAA

  10.937.212,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 47. Dây chuyền nữ Nuitetjour Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  10.195.705,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 48. Bông tai nữ Oiana Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAAAA

  11.789.943,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 49. Nhẫn đeo ngón út Shram Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.108 crt - AAAAA

  9.565.426,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.216 crt - AAAAA

  12.939.277,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.216 crt - AAAAA

  14.162.762,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 52. Bông tai nữ Simplicite Set Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.216 crt - AAAAA

  13.569.557,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 53. Dây chuyền nữ Tempete Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  6.673.552,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 54. Nhẫn Aveniren Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.072 crt - AAAAA

  9.750.801,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 55. Bông tai nữ Bonasavoir Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  3.82 crt - AAAAA

  28.992.880,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 56. Bông tai nữ Convergence Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  15.719.925,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫
 57. Vòng tay nữ Evasion Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Evasion

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.096 crt - AAAAA

  11.419.190,00 ₫
  6.276.196  - 77.150.571  6.276.196 ₫ - 77.150.571 ₫
 58. Dây chuyền nữ Evidemment Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.18 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 59. Dây chuyền nữ Foralltid Đá Swarovski Xanh Lam

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.102 crt - AAAAA

  16.572.656,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 60. Bông tai nữ Gordost Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.168 crt - AAAAA

  13.977.385,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 61. Airpods® Intrepide Đá Swarovski Xanh Lam

  Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.072 crt - AAAAA

  7.859.962,00 ₫
  4.499.978  - 53.829.928  4.499.978 ₫ - 53.829.928 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng