Đang tải...
Tìm thấy 5 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Wabisabi Đá Zircon Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  71.577.111,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 2. Bông tai nữ Amonavis Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  33.707.102,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 3. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Zircon Nâu

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  31.567.772,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 4. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  36.883.691,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 5. Bông tai nữ Fortuin Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  24.242.713,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫

You’ve viewed 5 of 5 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng