Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Iskrenne black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.576 crt - AAA

  20.445.750,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 2. Nhẫn Aveniren black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - AAA

  10.090.422,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 3. Nhẫn Milota black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.132 crt - AAA

  11.559.850,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 4. Dây chuyền nữ Nuitetjour black-onyx

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  11.978.714,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 5. Bông tai nữ Interit black-onyx

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  11.556.170,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 6. Bông tai nữ Timia Set black-onyx

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.042 crt - AAA

  7.279.492,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A black-onyx

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.084 crt - AAA

  8.107.884,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 8. Dây chuyền nữ Apricitas black-onyx

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - AAA

  13.437.105,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 9. Vòng tay Adinfinitum black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  32.645.220,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 10. Vòng tay Eccedentesiast black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.581 crt - AAA

  56.754.069,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 11. Vòng đeo ngón tay Elpiso black-onyx

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - AAA

  9.675.801,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 12. Bông tai nữ Expectancy black-onyx

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  8.624.958,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A black-onyx

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  10.020.234,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B black-onyx

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.378 crt - AAA

  18.582.928,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 15. Bông tai nữ Grafetul Set black-onyx

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.249 crt - AAA

  14.431.344,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 16. Vòng tay nữ Knopka black-onyx

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.078 crt - AAA

  10.971.456,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 17. Bông tai nữ Molitva black-onyx

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.348 crt - AAA

  15.211.058,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 18. Bông tai nữ Mutantur black-onyx

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  10.835.891,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Nabegu black-onyx

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  10.724.665,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 21. Dây chuyền nữ Nekogda black-onyx

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.375 crt - AAA

  33.179.842,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 22. Bông tai nữ Orenda black-onyx

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.276 crt - AAA

  13.870.405,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 23. Vòng tay Petillante black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.312 crt - AAA

  32.874.466,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 24. Bông tai nữ Ponnade black-onyx

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.532 crt - AAA

  18.662.174,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 25. Dây chuyền nữ Soifdevivre black-onyx

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.534 crt - AAA

  22.509.231,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 26. Vòng đeo ngón tay Soyuz black-onyx

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.078 crt - AAA

  10.860.230,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 27. Dây chuyền nữ Strannik black-onyx

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.136 crt - AAA

  16.896.710,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 28. Vòng tay Wabisabi black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  70.246.929,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 29. Vòng tay nữ Amoursansfin black-onyx

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.381 crt - AAA

  28.041.092,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 30. Bông tai nữ Espoiryn black-onyx

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.168 crt - AAA

  13.583.425,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Incassable black-onyx

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.124 crt - AAA

  10.048.535,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 32. Vòng tay nữ Laviecontinue black-onyx

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.17 crt - AAA

  15.243.039,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 33. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye black-onyx

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.525 crt - AAA

  26.116.290,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 34. Bông tai nữ Redko black-onyx

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.356 crt - AAA

  15.339.832,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 35. Nhẫn Senvoler black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.214 crt - AAA

  18.036.423,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 36. Dây chuyền nữ Seychas black-onyx

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.178 crt - AAA

  12.137.489,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 37. Bông tai nữ Belleame black-onyx

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  11.985.225,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 38. Bông tai nữ Compound black-onyx

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.132 crt - AAA

  9.372.407,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 39. Vòng tay nữ Estbelle black-onyx

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.084 crt - AAA

  8.738.165,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 40. Bông tai nữ Exyen black-onyx

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.318 crt - AAA

  14.827.568,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 41. Vòng tay nữ Fidelite black-onyx

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  9.314.953,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 42. Bông tai nữ Hoopfol black-onyx

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.123 crt - AAA

  10.428.063,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 43. Nhẫn Infinitime black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.114 crt - AAA

  15.404.925,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 44. Nhẫn Komorebi black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.114 crt - AAA

  10.844.664,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 45. Bông tai nữ Likelihood black-onyx

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  11.023.248,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 46. Nhẫn Meapohi black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  17.111.521,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 47. Nhẫn Obman black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.16 crt - AAA

  14.202.949,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 48. Bông tai nữ Oiana black-onyx

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  13.742.763,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 49. Nhẫn đeo ngón út Shram black-onyx

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.108 crt - AAA

  10.074.857,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A black-onyx

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.216 crt - AAA

  13.958.140,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B black-onyx

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.216 crt - AAA

  15.181.625,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 52. Bông tai nữ Simplicite Set black-onyx

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.216 crt - AAA

  14.588.420,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 53. Dây chuyền nữ Tempete black-onyx

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  6.956.569,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 54. Bông tai nữ Bonasavoir black-onyx

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  3.82 crt - AAA

  43.143.755,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 55. Bông tai nữ Convergence black-onyx

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  16.285.960,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫
 56. Vòng tay nữ Evasion black-onyx

  Vòng tay nữ Evasion

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.096 crt - AAA

  11.872.018,00 ₫
  6.276.196  - 77.150.571  6.276.196 ₫ - 77.150.571 ₫
 57. Dây chuyền nữ Evidemment black-onyx

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  10.331.553,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 58. Dây chuyền nữ Foralltid black-onyx

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.102 crt - AAA

  17.053.785,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 59. Bông tai nữ Gordost black-onyx

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.168 crt - AAA

  14.769.834,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 60. Airpods® Intrepide black-onyx

  Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - AAA

  8.199.583,00 ₫
  4.499.978  - 53.829.928  4.499.978 ₫ - 53.829.928 ₫
 61. Dây chuyền nữ Jaihate black-onyx

  Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  10.713.060,00 ₫
  5.582.520  - 75.494.917  5.582.520 ₫ - 75.494.917 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng