Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Gobaith Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.198 crt - AAAAA

  14.236.913,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 2. Vòng tay Grenzenlos Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.078 crt - AAAAA

  53.425.500,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 3. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  12.531.449,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 4. Nhẫn Obman Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 5. Bông tai nữ Thankful Đá Swarovski

  Bông tai nữ Thankful

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.35 crt - AAAAA

  11.715.792,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 6. Bông tai nữ Zvezda Đá Swarovski

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.084 crt - AAAAA

  6.488.175,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Swarovski

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 8. Bông tai nữ Hoopfol Đá Swarovski

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.123 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 9. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.665 crt - AAAAA

  19.761.132,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 10. Bông tai nữ Interit Đá Swarovski

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  10.084.479,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 11. Nhẫn Milota Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  10.937.212,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 12. Dây chuyền nữ Evidemment Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 13. Bông tai nữ Linstant Đá Swarovski

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  6.821.853,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 14. Nhẫn Bezumiye Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  10.195.705,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 15. Vòng tay nữ Laviecontinue Đá Swarovski

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  14.422.289,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 16. Nhẫn đeo ngón út Shram Đá Swarovski

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  9.565.426,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 17. Bông tai nữ Gordost Đá Swarovski

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  13.977.385,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 18. Nhẫn Vaten Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Vaten

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  15.089.645,00 ₫
  8.293.545  - 108.466.464  8.293.545 ₫ - 108.466.464 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Labas Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Labas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.496 crt - AAAAA

  11.360.605,00 ₫
  5.670.538  - 85.145.815  5.670.538 ₫ - 85.145.815 ₫
 21. Vòng tay nữ Ewig Đá Swarovski

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  7.229.681,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 22. Nhẫn Reveuse Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Reveuse

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  28.844.579,00 ₫
  13.871.820  - 188.178.348  13.871.820 ₫ - 188.178.348 ₫
 23. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Swarovski

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.105 crt - AAAAA

  9.194.672,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 24. Nhẫn Iskrenne Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.576 crt - AAAAA

  17.870.291,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Uferlos Đá Swarovski

  Mặt dây chuyền nữ Uferlos

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  9.914.669,00 ₫
  3.699.604  - 49.301.648  3.699.604 ₫ - 49.301.648 ₫
 26. Bông tai nữ Timia Set Đá Swarovski

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.042 crt - AAAAA

  7.081.380,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Swarovski

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.084 crt - AAAAA

  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 28. Vòng tay Adinfinitum Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  31.032.021,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 29. Vòng tay Eccedentesiast Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.581 crt - AAAAA

  50.867.305,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 30. Bông tai nữ Expectancy Đá Swarovski

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  8.341.941,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Swarovski

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.378 crt - AAAAA

  17.054.635,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 32. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Swarovski

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.249 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 33. Vòng tay nữ Knopka Đá Swarovski

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.078 crt - AAAAA

  10.603.534,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 34. Bông tai nữ Molitva Đá Swarovski

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.348 crt - AAAAA

  13.569.557,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 35. Bông tai nữ Mutantur Đá Swarovski

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 36. Bông tai nữ Nabegu Đá Swarovski

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  10.158.630,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 37. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.375 crt - AAAAA

  31.736.453,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 38. Bông tai nữ Orenda Đá Swarovski

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.276 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 39. Vòng tay Petillante Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAAAA

  31.402.775,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 40. Bông tai nữ Ponnade Đá Swarovski

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.532 crt - AAAAA

  16.313.130,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 41. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.534 crt - AAAAA

  20.131.884,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 42. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Swarovski

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.078 crt - AAAAA

  10.492.308,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 43. Dây chuyền nữ Strannik Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.136 crt - AAAAA

  16.387.279,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 44. Vòng tay Wabisabi Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.49 crt - AAAAA

  62.916.776,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 45. Vòng tay nữ Amoursansfin Đá Swarovski

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.381 crt - AAAAA

  26.286.384,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 46. Bông tai nữ Espoiryn Đá Swarovski

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  12.790.976,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Incassable Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.124 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 48. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Đá Swarovski

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.525 crt - AAAAA

  23.654.038,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 49. Bông tai nữ Redko Đá Swarovski

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.356 crt - AAAAA

  13.754.934,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 50. Nhẫn Senvoler Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAAAA

  17.017.560,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 51. Dây chuyền nữ Seychas Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.178 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 52. Bông tai nữ Belleame Đá Swarovski

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  11.419.190,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 53. Bông tai nữ Compound Đá Swarovski

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  8.749.769,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 54. Vòng tay nữ Estbelle Đá Swarovski

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.084 crt - AAAAA

  8.341.941,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 55. Bông tai nữ Exyen Đá Swarovski

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 56. Vòng tay nữ Fidelite Đá Swarovski

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  8.267.789,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 57. Nhẫn Infinitime Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  14.867.192,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 58. Nhẫn Komorebi Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 59. Bông tai nữ Likelihood Đá Swarovski

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  10.344.006,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 60. Nhẫn Meapohi Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  15.979.452,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 61. Dây chuyền nữ Nuitetjour Đá Swarovski

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  10.195.705,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng