Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Nihil Đá Sapphire

  Bông tai nữ Nihil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  14.257.006,00 ₫
  6.622.609  - 79.400.561  6.622.609 ₫ - 79.400.561 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Sapphire

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.152.304,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 3. Bông tai nữ Interit Đá Sapphire

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.33 crt - AAA

  12.999.559,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 4. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  14.342.761,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 5. Vòng tay nữ Ewig Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.072 crt - AAA

  8.248.544,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 6. Nhẫn Apanza Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.114 crt - AAA

  16.925.295,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 7. Dây chuyền nữ Shag Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Shag

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.782 crt - AAA

  52.241.354,00 ₫
  17.321.804  - 288.041.080  17.321.804 ₫ - 288.041.080 ₫
 8. Dây chuyền nữ Metonia Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Metonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  17.931.140,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 9. Bông tai nữ Mutantur Đá Sapphire

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.967.961,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 10. Nhẫn Aveniren Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.072 crt - AAA

  10.769.664,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 11. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Đá Sapphire

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  14.863.513,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 12. Bông tai nữ Timia Set Đá Sapphire

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.042 crt - AAA

  7.675.716,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Sapphire

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.084 crt - AAA

  8.900.333,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 14. Vòng tay Adinfinitum Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - AAA

  34.965.964,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 15. Vòng tay Eccedentesiast Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.581 crt - AAA

  58.140.855,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 16. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Sapphire

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  10.411.647,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 17. Bông tai nữ Expectancy Đá Sapphire

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  9.190.993,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Sapphire

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - AAA

  21.498.009,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Sapphire

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - AAA

  16.553.975,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 21. Vòng tay nữ Knopka Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.078 crt - AAA

  11.707.302,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 22. Bông tai nữ Molitva Đá Sapphire

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.348 crt - AAA

  15.211.058,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 23. Bông tai nữ Nabegu Đá Sapphire

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.856.735,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 24. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.375 crt - AAA

  34.651.533,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 25. Bông tai nữ Orenda Đá Sapphire

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.276 crt - AAA

  15.200.587,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 26. Vòng tay Petillante Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.312 crt - AAA

  32.874.466,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 27. Bông tai nữ Ponnade Đá Sapphire

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - AAA

  22.482.911,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 28. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.534 crt - AAA

  25.282.802,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 29. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Sapphire

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.078 crt - AAA

  11.596.076,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 30. Dây chuyền nữ Strannik Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.136 crt - AAA

  18.085.384,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 31. Vòng tay Wabisabi Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - AA

  82.529.888,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 32. Vòng tay nữ Amoursansfin Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.381 crt - AAA

  29.937.310,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 33. Bông tai nữ Espoiryn Đá Sapphire

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.168 crt - AAA

  15.196.624,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Incassable Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.124 crt - AAA

  11.152.304,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 35. Vòng tay nữ Laviecontinue Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.17 crt - AAA

  16.403.411,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 36. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Đá Sapphire

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.525 crt - AAA

  28.635.146,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 37. Bông tai nữ Redko Đá Sapphire

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.356 crt - AAA

  17.179.446,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 38. Nhẫn Senvoler Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.214 crt - AAA

  19.338.303,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 39. Dây chuyền nữ Seychas Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.178 crt - AAA

  13.637.481,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 40. Bông tai nữ Belleame Đá Sapphire

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  13.117.295,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 41. Bông tai nữ Compound Đá Sapphire

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  10.617.684,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 42. Vòng tay nữ Estbelle Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.084 crt - AAA

  9.530.614,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 43. Bông tai nữ Exyen Đá Sapphire

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.318 crt - AAA

  16.836.992,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 44. Vòng tay nữ Fidelite Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - AAA

  11.211.170,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 45. Bông tai nữ Hoopfol Đá Sapphire

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.123 crt - AAA

  11.531.831,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 46. Nhẫn Infinitime Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.114 crt - AAA

  16.480.391,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 47. Nhẫn Iskrenne Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.576 crt - AAA

  22.511.778,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 48. Nhẫn Komorebi Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.114 crt - AAA

  11.920.130,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 49. Bông tai nữ Likelihood Đá Sapphire

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  12.410.033,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 50. Nhẫn Meapohi Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  19.234.152,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 51. Nhẫn Milota Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  12.805.127,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 52. Dây chuyền nữ Nuitetjour Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - AAA

  14.978.700,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 53. Nhẫn Obman Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  22.382.155,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 54. Bông tai nữ Oiana Đá Sapphire

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - AAA

  17.195.577,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 55. Nhẫn đeo ngón út Shram Đá Sapphire

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  11.093.720,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Đá Sapphire

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.216 crt - AAA

  15.005.304,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Đá Sapphire

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.216 crt - AAA

  16.228.789,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 58. Bông tai nữ Simplicite Set Đá Sapphire

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.216 crt - AAA

  15.635.584,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 59. Dây chuyền nữ Tempete Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  7.522.604,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 60. Bông tai nữ Bonasavoir Đá Sapphire

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  3.82 crt - AAA

  66.011.572,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 61. Bông tai nữ Convergence Đá Sapphire

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  17.418.030,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng