Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Fortuin Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - AA

  29.648.347,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 2. Vòng tay Adinfinitum Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - AAA

  35.447.094,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 3. Nhẫn Imfihlelo Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.12 crt - AAA

  17.884.725,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 4. Vòng tay nữ Deamor Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Deamor

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.166 crt - AAA

  55.468.320,00 ₫
  14.565.213  - 273.152.665  14.565.213 ₫ - 273.152.665 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - AAA

  21.950.837,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 6. Vòng tay Wabisabi Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - AA

  84.652.520,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 7. Vòng tay nữ Fidelite Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - AAA

  11.862.110,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 8. Bông tai nữ Oiana Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - AAA

  18.497.457,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 9. Bông tai nữ Bonasavoir Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  3.82 crt - AAA

  77.841.704,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 10. Dây chuyền nữ Evidemment Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  12.397.581,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 11. Dây chuyền nữ Jaihate Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  13.090.406,00 ₫
  5.582.520  - 75.494.917  5.582.520 ₫ - 75.494.917 ₫
 12. Dây chuyền nữ Labas Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Labas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - AAA

  17.728.498,00 ₫
  5.670.538  - 85.145.815  5.670.538 ₫ - 85.145.815 ₫
 13. Bông tai nữ Pravda Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Pravda

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - AAA

  17.046.426,00 ₫
  7.944.301  - 97.994.811  7.944.301 ₫ - 97.994.811 ₫
 14. Nhẫn Utes Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Utes

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.474 crt - AAA

  25.280.538,00 ₫
  7.959.867  - 106.740.057  7.959.867 ₫ - 106.740.057 ₫
 15. Nhẫn Mysterium Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  16.380.486,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 16. Nhẫn Puteshestviye Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Puteshestviye

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  2.112 crt - AAA

  31.053.813,00 ₫
  9.984.858  - 226.017.793  9.984.858 ₫ - 226.017.793 ₫
 17. Vòng tay nữ Sukha Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Sukha

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.135 crt - AAA

  14.713.797,00 ₫
  6.500.346  - 81.579.800  6.500.346 ₫ - 81.579.800 ₫
 18. Bông tai nữ Thankful Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Thankful

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - AAA

  15.932.752,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 19. Bông tai nữ Amonavis Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - AA

  43.159.887,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 20. Bông tai nữ Famoe Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Famoe

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.198 crt - AAA

  17.022.088,00 ₫
  6.261.762  - 85.825.063  6.261.762 ₫ - 85.825.063 ₫
 21. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - AA

  33.747.007,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 22. Bông tai nữ Harepan Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Harepan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - AAA

  17.303.124,00 ₫
  7.884.867  - 105.424.023  7.884.867 ₫ - 105.424.023 ₫
 23. Bông tai nữ Lagionia Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Lagionia

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.95 crt - AAA

  37.934.253,00 ₫
  12.213.621  - 229.739.472  12.213.621 ₫ - 229.739.472 ₫
 24. Nhẫn Magnumopus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Magnumopus

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.344 crt - AAA

  49.357.688,00 ₫
  15.298.228  - 251.602.574  15.298.228 ₫ - 251.602.574 ₫
 25. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - AA

  46.817.606,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Aeternitas Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Aeternitas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.498 crt - AAA

  39.912.260,00 ₫
  11.901.452  - 285.592.980  11.901.452 ₫ - 285.592.980 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Aeternitas Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Aeternitas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  17.625.199,00 ₫
  8.069.395  - 100.358.014  8.069.395 ₫ - 100.358.014 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Aeternitas Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Aeternitas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.34 crt - AAA

  19.657.829,00 ₫
  8.281.092  - 119.518.296  8.281.092 ₫ - 119.518.296 ₫
 29. Vòng tay nữ Epuise Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Epuise

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - AAA

  46.039.591,00 ₫
  15.119.928  - 138.934.434  15.119.928 ₫ - 138.934.434 ₫
 30. Nhẫn Igavesti Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.608 crt - AAA

  35.877.847,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể Pourtoujours Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.374 crt - AAA

  42.422.628,00 ₫
  13.893.216  - 251.362.014  13.893.216 ₫ - 251.362.014 ₫
 32. Vòng Cổ Siempre Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  GLAMIRA Vòng Cổ Siempre

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.779 crt - AAA

  101.457.535,00 ₫
  30.212.120  - 616.398.013  30.212.120 ₫ - 616.398.013 ₫
 33. Nhẫn Toujourspur Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Toujourspur

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.58 crt - AAA

  43.434.132,00 ₫
  11.552.775  - 221.036.683  11.552.775 ₫ - 221.036.683 ₫
 34. Airpods® Firgun Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Airpods® GLAMIRA Firgun

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.216 crt - AAA

  16.476.996,00 ₫
  7.111.663  - 93.947.662  7.111.663 ₫ - 93.947.662 ₫
 35. Đồ trang sức trên cơ thể Kintsugi Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kintsugi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.504 crt - AAA

  62.669.418,00 ₫
  20.419.714  - 334.682.374  20.419.714 ₫ - 334.682.374 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng