Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Wabisabi Đá Sapphire Cam

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - AA

  83.209.130,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 2. Bông tai nữ Amonavis Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - AA

  40.273.108,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 3. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Sapphire Cam

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - AA

  32.303.617,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 4. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Sapphire Cam

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - AA

  41.044.048,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 5. Bông tai nữ Fortuin Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - AA

  26.761.568,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 6. Vòng Cổ Siempre Đá Sapphire Cam

  GLAMIRA Vòng Cổ Siempre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.779 crt - AAA

  98.514.153,00 ₫
  30.212.120  - 616.398.013  30.212.120 ₫ - 616.398.013 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng