Đang tải...
Tìm thấy 162 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Interit Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.33 crt - AAA

  12.065.601,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 2. Bông tai nữ Timia Set Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.042 crt - AAA

  7.307.794,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.084 crt - AAA

  8.249.393,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 4. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.192 crt - AAA

  13.748.424,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 5. Vòng tay Adinfinitum Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  32.815.030,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 6. Vòng tay Eccedentesiast Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  1.581 crt - AAA

  58.735.192,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 7. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Rhodolite

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.105 crt - AAA

  9.817.310,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 8. Bông tai nữ Expectancy Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  8.709.863,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  10.218.346,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.378 crt - AAA

  18.696.135,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 11. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.249 crt - AAA

  14.572.853,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 12. Vòng tay nữ Knopka Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.078 crt - AAA

  11.084.663,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 13. Bông tai nữ Molitva Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.348 crt - AAA

  15.805.395,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 14. Bông tai nữ Mutantur Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  11.034.003,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 15. Bông tai nữ Nabegu Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  10.922.777,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 16. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.375 crt - AAA

  34.227.007,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 17. Bông tai nữ Orenda Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.276 crt - AAA

  14.323.233,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 18. Vòng tay Petillante Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.312 crt - AAA

  33.383.897,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Ponnade Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.532 crt - AAA

  19.115.002,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 21. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.534 crt - AAA

  23.329.982,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 22. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Rhodolite

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.078 crt - AAA

  10.973.437,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 23. Dây chuyền nữ Strannik Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  17.066.521,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 24. Vòng tay Wabisabi Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  68.520.522,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 25. Vòng tay nữ Amoursansfin Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.381 crt - AAA

  28.635.429,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 26. Bông tai nữ Espoiryn Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.168 crt - AAA

  13.866.442,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 27. Xỏ khuyên tai Incassable Đá Rhodolite

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.124 crt - AAA

  10.218.346,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 28. Vòng tay nữ Laviecontinue Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.17 crt - AAA

  15.469.453,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 29. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Đá Rhodolite

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.525 crt - AAA

  26.937.041,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 30. Bông tai nữ Redko Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.356 crt - AAA

  15.849.263,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 31. Nhẫn Senvoler Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.214 crt - AAA

  18.404.345,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 32. Dây chuyền nữ Seychas Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.178 crt - AAA

  12.363.903,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 33. Bông tai nữ Belleame Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  12.183.337,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 34. Bông tai nữ Compound Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.132 crt - AAA

  9.570.519,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 35. Vòng tay nữ Estbelle Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.084 crt - AAA

  8.879.674,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 36. Bông tai nữ Exyen Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.318 crt - AAA

  15.195.491,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 37. Vòng tay nữ Fidelite Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  9.371.557,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 38. Bông tai nữ Hoopfol Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.123 crt - AAA

  10.626.175,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 39. Nhẫn Infinitime Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.114 crt - AAA

  15.574.735,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 40. Nhẫn Iskrenne Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.576 crt - AAA

  21.323.104,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 41. Nhẫn Komorebi Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.114 crt - AAA

  11.014.474,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 42. Bông tai nữ Likelihood Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  11.249.662,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 43. Nhẫn Meapohi Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  17.281.331,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 44. Nhẫn Milota Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.132 crt - AAA

  11.757.962,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 45. Dây chuyền nữ Nuitetjour Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  12.261.732,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 46. Nhẫn Obman Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.16 crt - AAA

  14.287.854,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 47. Bông tai nữ Oiana Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  13.912.573,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 48. Nhẫn đeo ngón út Shram Đá Rhodolite

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.108 crt - AAA

  10.244.668,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.216 crt - AAA

  14.326.062,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.216 crt - AAA

  15.549.547,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 51. Bông tai nữ Simplicite Set Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.216 crt - AAA

  14.956.342,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 52. Dây chuyền nữ Tempete Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  7.041.474,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 53. Nhẫn Aveniren Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.072 crt - AAA

  10.203.629,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 54. Bông tai nữ Bonasavoir Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  3.82 crt - AAA

  44.643.748,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 55. Bông tai nữ Convergence Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  16.484.072,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫
 56. Vòng tay nữ Evasion Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Evasion

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.096 crt - AAA

  12.013.526,00 ₫
  6.276.196  - 77.150.571  6.276.196 ₫ - 77.150.571 ₫
 57. Dây chuyền nữ Evidemment Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.18 crt - AAA

  10.614.570,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 58. Dây chuyền nữ Foralltid Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.102 crt - AAA

  17.223.596,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 59. Bông tai nữ Gordost Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.168 crt - AAA

  15.052.851,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 60. Airpods® Intrepide Đá Rhodolite

  Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.072 crt - AAA

  8.312.790,00 ₫
  4.499.978  - 53.829.928  4.499.978 ₫ - 53.829.928 ₫
 61. Dây chuyền nữ Jaihate Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  10.797.965,00 ₫
  5.582.520  - 75.494.917  5.582.520 ₫ - 75.494.917 ₫

You’ve viewed 60 of 162 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng