Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Milota Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  11.559.850,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 2. Bông tai nữ Linstant Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  7.387.888,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  10.020.234,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 4. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  23.440.358,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 5. Bông tai nữ Interit Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.33 crt - AAA

  11.556.170,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 6. Bông tai nữ Timia Set Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.042 crt - AAA

  7.279.492,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.084 crt - AAA

  8.107.884,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 8. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  13.437.105,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 9. Vòng tay Adinfinitum Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  32.645.220,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 10. Vòng tay Eccedentesiast Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.581 crt - AAA

  56.754.069,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 11. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Thạch Anh Tím

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.105 crt - AAA

  9.675.801,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 12. Bông tai nữ Expectancy Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  8.624.958,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.378 crt - AAA

  18.582.928,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 14. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.249 crt - AAA

  14.431.344,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 15. Vòng tay nữ Knopka Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.078 crt - AAA

  10.971.456,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 16. Bông tai nữ Molitva Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.348 crt - AAA

  15.211.058,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 17. Bông tai nữ Mutantur Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  10.835.891,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 18. Bông tai nữ Nabegu Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  10.724.665,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.375 crt - AAA

  33.179.842,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 21. Bông tai nữ Orenda Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.276 crt - AAA

  13.870.405,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 22. Vòng tay Petillante Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.312 crt - AAA

  32.874.466,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 23. Bông tai nữ Ponnade Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.532 crt - AAA

  18.662.174,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 24. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.534 crt - AAA

  22.509.231,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 25. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Thạch Anh Tím

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.078 crt - AAA

  10.860.230,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 26. Dây chuyền nữ Strannik Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.136 crt - AAA

  16.896.710,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 27. Vòng tay Wabisabi Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  68.209.203,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 28. Vòng tay nữ Amoursansfin Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.381 crt - AAA

  28.041.092,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 29. Bông tai nữ Espoiryn Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.168 crt - AAA

  13.583.425,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Incassable Đá Thạch Anh Tím

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.124 crt - AAA

  10.048.535,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 31. Vòng tay nữ Laviecontinue Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.17 crt - AAA

  15.243.039,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 32. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Đá Thạch Anh Tím

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.525 crt - AAA

  26.116.290,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 33. Bông tai nữ Redko Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.356 crt - AAA

  15.339.832,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 34. Nhẫn Senvoler Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.214 crt - AAA

  18.036.423,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 35. Dây chuyền nữ Seychas Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.178 crt - AAA

  12.137.489,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 36. Bông tai nữ Belleame Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  11.985.225,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 37. Bông tai nữ Compound Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  9.372.407,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 38. Vòng tay nữ Estbelle Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.084 crt - AAA

  8.738.165,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 39. Bông tai nữ Exyen Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.318 crt - AAA

  14.827.568,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 40. Vòng tay nữ Fidelite Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  9.314.953,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 41. Bông tai nữ Hoopfol Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.123 crt - AAA

  10.428.063,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 42. Nhẫn Infinitime Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.114 crt - AAA

  15.404.925,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 43. Nhẫn Iskrenne Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.576 crt - AAA

  20.445.750,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 44. Nhẫn Komorebi Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.114 crt - AAA

  10.844.664,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 45. Bông tai nữ Likelihood Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  11.023.248,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 46. Nhẫn Meapohi Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  17.111.521,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 47. Dây chuyền nữ Nuitetjour Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  11.978.714,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 48. Nhẫn Obman Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.16 crt - AAA

  14.202.949,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 49. Bông tai nữ Oiana Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  13.742.763,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 50. Nhẫn đeo ngón út Shram Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.108 crt - AAA

  10.074.857,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.216 crt - AAA

  13.958.140,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.216 crt - AAA

  15.181.625,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 53. Bông tai nữ Simplicite Set Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.216 crt - AAA

  14.588.420,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 54. Dây chuyền nữ Tempete Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  6.956.569,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 55. Nhẫn Aveniren Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.072 crt - AAA

  10.090.422,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 56. Bông tai nữ Bonasavoir Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  3.82 crt - AAA

  43.143.755,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 57. Bông tai nữ Convergence Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  16.285.960,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫
 58. Vòng tay nữ Evasion Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Evasion

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.096 crt - AAA

  11.872.018,00 ₫
  6.276.196  - 77.150.571  6.276.196 ₫ - 77.150.571 ₫
 59. Dây chuyền nữ Evidemment Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  10.331.553,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 60. Dây chuyền nữ Foralltid Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.102 crt - AAA

  17.053.785,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 61. Bông tai nữ Gordost Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.168 crt - AAA

  14.769.834,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng