Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Tempete Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  7.805.622,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 2. Nhẫn Milota Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  12.182.489,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 3. Bông tai nữ Interit Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.33 crt - AAA

  12.829.749,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 4. Nhẫn Mysterium Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  15.984.262,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 5. Bông tai nữ Famoe Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Famoe

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.198 crt - AAA

  16.993.786,00 ₫
  6.261.762  - 85.825.063  6.261.762 ₫ - 85.825.063 ₫
 6. Dây chuyền nữ Labas Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Labas

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - AAA

  17.077.558,00 ₫
  5.670.538  - 85.145.815  5.670.538 ₫ - 85.145.815 ₫
 7. Bông tai nữ Timia Set Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.042 crt - AAA

  7.873.829,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.084 crt - AAA

  9.296.558,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 9. Nhẫn Iskrenne Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.576 crt - AAA

  22.568.381,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  10.586.269,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - AAA

  21.667.820,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 12. Nhẫn Aveniren Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  11.109.285,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 13. Bông tai nữ Speranta Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  13.072.296,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 14. Bông tai nữ Hoopfol Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  12.069.564,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 15. Nhẫn Obman Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  22.665.173,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 16. Bông tai nữ Linstant Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  7.953.923,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 17. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.192 crt - AAA

  14.342.761,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 18. Vòng tay Adinfinitum Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - AAA

  35.277.283,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay Eccedentesiast Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.581 crt - AAA

  59.725.753,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 21. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.105 crt - AAA

  10.836.173,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 22. Bông tai nữ Expectancy Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  9.474.011,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 23. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - AAA

  16.978.501,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 24. Vòng tay nữ Knopka Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.078 crt - AAA

  12.075.225,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 25. Bông tai nữ Molitva Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.348 crt - AAA

  16.880.862,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 26. Bông tai nữ Mutantur Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  11.401.926,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 27. Bông tai nữ Nabegu Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  11.290.700,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 28. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.375 crt - AAA

  34.991.154,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 29. Bông tai nữ Orenda Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.276 crt - AAA

  15.200.587,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 30. Vòng tay Petillante Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.312 crt - AAA

  34.374.459,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 31. Bông tai nữ Ponnade Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - AAA

  22.482.911,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 32. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.534 crt - AAA

  25.792.234,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 33. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.078 crt - AAA

  11.963.999,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 34. Dây chuyền nữ Strannik Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.136 crt - AAA

  18.651.419,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 35. Vòng tay Wabisabi Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - AA

  83.350.639,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 36. Vòng tay nữ Amoursansfin Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.381 crt - AAA

  30.248.629,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 37. Bông tai nữ Espoiryn Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  14.375.874,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Incassable Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.124 crt - AAA

  11.718.339,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 39. Vòng tay nữ Laviecontinue Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.17 crt - AAA

  17.054.351,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 40. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.525 crt - AAA

  29.767.216,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 41. Bông tai nữ Redko Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.356 crt - AAA

  17.773.782,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 42. Nhẫn Senvoler Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.214 crt - AAA

  19.734.528,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 43. Dây chuyền nữ Seychas Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.178 crt - AAA

  14.401.629,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 44. Bông tai nữ Belleame Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  12.551.260,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 45. Bông tai nữ Compound Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  9.995.046,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 46. Vòng tay nữ Estbelle Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.084 crt - AAA

  9.926.839,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 47. Bông tai nữ Exyen Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.318 crt - AAA

  16.836.992,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 48. Vòng tay nữ Fidelite Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - AAA

  11.550.791,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 49. Nhẫn Infinitime Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.114 crt - AAA

  17.046.426,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 50. Nhẫn Komorebi Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.114 crt - AAA

  12.486.165,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 51. Bông tai nữ Likelihood Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.144 crt - AAA

  11.702.490,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 52. Nhẫn Meapohi Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  19.800.187,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 53. Dây chuyền nữ Nuitetjour Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - AAA

  14.639.079,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 54. Bông tai nữ Oiana Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - AAA

  17.846.517,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 55. Nhẫn đeo ngón út Shram Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.108 crt - AAA

  11.631.453,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.216 crt - AAA

  15.005.304,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.216 crt - AAA

  16.228.789,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 58. Bông tai nữ Simplicite Set Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.216 crt - AAA

  15.635.584,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 59. Bông tai nữ Bonasavoir Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  3.82 crt - AAA

  71.926.638,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 60. Bông tai nữ Convergence Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  16.851.995,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫
 61. Vòng tay nữ Evasion Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Evasion

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  13.230.502,00 ₫
  6.276.196  - 77.150.571  6.276.196 ₫ - 77.150.571 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng