Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Piacevale Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  23.440.358,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 2. Vòng tay Wabisabi Thạch Anh Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  68.209.203,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 3. Bông tai nữ Amonavis Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  26.971.285,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 4. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Thạch Anh Vàng

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  28.199.864,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 5. Bông tai nữ Fortuin Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  17.506.896,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 6. Vòng Cổ Siempre Thạch Anh Vàng

  GLAMIRA Vòng Cổ Siempre

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.779 crt - AAA

  85.919.872,00 ₫
  30.212.120  - 616.398.013  30.212.120 ₫ - 616.398.013 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng