Đang tải...
Trang Sức Thạch Anh Vàng

Thạch Anh Vàng

Đá Thạch Anh Vàng có màu vàng do sự kết hợp của áp suất cao và nhiệt độ cao trong quá trình tạo ra mangan và titan.

Nhẫn Đính Hôn Thạch Anh Vàng

Nhẫn Đính Hôn Thạch Anh Vàng