Đang tải...
Trang Sức Đá Peridot

PERIDOT

Peridot là đá bán quý với màu sắc có thể thay đổi màu xanh quả hồ trăn đến màu xanh ôliu.

Nhẫn đính hôn đá Peridot

Nhẫn đính hôn đá Peridot

Dây Chuyền đá Peridot

Dây Chuyền đá Peridot