Đang tải...
Tìm thấy 1358 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Susheela Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Susheela

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.408 crt - AAA

  20.427.614,00 ₫
  9.265.911  - 125.205.525  9.265.911 ₫ - 125.205.525 ₫
 2. Nhẫn Tamanna Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  7.05 crt - AAA

  38.010.189,00 ₫
  9.541.682  - 5.911.628.522  9.541.682 ₫ - 5.911.628.522 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rachel Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rachel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.54 crt - AAA

  11.862.485,00 ₫
  6.402.216  - 206.936.530  6.402.216 ₫ - 206.936.530 ₫
 4. Nhẫn Laia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Laia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.262 crt - AAA

  21.490.414,00 ₫
  10.139.998  - 136.763.578  10.139.998 ₫ - 136.763.578 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Carol Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Carol

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.75 crt - AAA

  15.310.165,00 ₫
  7.762.688  - 245.625.605  7.762.688 ₫ - 245.625.605 ₫
 6. Ring Sumiko Thạch Anh Vàng

  Glamira Ring Sumiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  20.414.637,00 ₫
  9.981.835  - 124.124.070  9.981.835 ₫ - 124.124.070 ₫
 7. Nhẫn Rondek B Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  11.291.206,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 8. Nhẫn Chicago Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Chicago

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.1 crt - AAA

  15.855.219,00 ₫
  8.024.400  - 184.415.216  8.024.400 ₫ - 184.415.216 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Lillith Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Lillith

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  27.818.822,00 ₫
  20.926.166  - 183.766.344  20.926.166 ₫ - 183.766.344 ₫
 11. Nhẫn Legume Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Legume

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.44 crt - AAA

  14.645.610,00 ₫
  7.202.494  - 108.064.448  7.202.494 ₫ - 108.064.448 ₫
 12. Nhẫn Bassignac Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bassignac

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  16.899.365,00 ₫
  8.292.601  - 1.467.886.766  8.292.601 ₫ - 1.467.886.766 ₫
 13. Nhẫn Shimkus Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Shimkus

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  10.833.209,00 ₫
  6.062.910  - 69.578.145  6.062.910 ₫ - 69.578.145 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Carlene Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Carlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  9.756 crt - AAA

  78.109.754,00 ₫
  19.787.934  - 12.879.541.813  19.787.934 ₫ - 12.879.541.813 ₫
 16. Nhẫn Corine Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Corine

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  13.42 crt - AAA

  76.784.429,00 ₫
  16.730.118  - 10.848.514.054  16.730.118 ₫ - 10.848.514.054 ₫
 17. Nhẫn Bourbonne Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bourbonne

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.672 crt - AAA

  17.106.192,00 ₫
  8.584.594  - 1.267.587.664  8.584.594 ₫ - 1.267.587.664 ₫
  Mới

 18. Nhẫn Ganesa Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  12 crt - AAA

  53.442.021,00 ₫
  13.322.181  - 16.856.094.734  13.322.181 ₫ - 16.856.094.734 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Laureen Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Laureen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  13.826.950,00 ₫
  7.436.088  - 86.408.302  7.436.088 ₫ - 86.408.302 ₫
 21. Nhẫn Bewitch Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bewitch

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  11.882.762,00 ₫
  6.509.010  - 265.348.653  6.509.010 ₫ - 265.348.653 ₫
 22. Nhẫn Kiruna Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kiruna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  9.612.246,00 ₫
  5.332.927  - 62.278.320  5.332.927 ₫ - 62.278.320 ₫
 23. Nhẫn Barnie Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Barnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.34 crt - AAA

  13.806.132,00 ₫
  6.387.347  - 111.727.883  6.387.347 ₫ - 111.727.883 ₫
 24. Nhẫn Brage Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Brage

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  20.639.849,00 ₫
  8.980.136  - 1.096.852.853  8.980.136 ₫ - 1.096.852.853 ₫
 25. Nhẫn Barinda Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Barinda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  4.4 crt - AAA

  34.157.233,00 ₫
  9.424.885  - 2.523.063.027  9.424.885 ₫ - 2.523.063.027 ₫
 26. Nhẫn Tortilla Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  9.647.933,00 ₫
  5.273.447  - 73.903.967  5.273.447 ₫ - 73.903.967 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Taldina Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  11.921.964,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Patricia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Patricia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.75 crt - AAA

  15.310.165,00 ₫
  10.490.119  - 245.625.605  10.490.119 ₫ - 245.625.605 ₫
 30. Nhẫn Mindy Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  13.295.685,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 31. Nhẫn Massima Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  42.837.808,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 32. Nhẫn Flavus Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Flavus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  12.073.099,00 ₫
  6.431.957  - 75.255.791  6.431.957 ₫ - 75.255.791 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Antonia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Antonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.3 crt - AAA

  14.974.644,00 ₫
  7.746.466  - 186.104.993  7.746.466 ₫ - 186.104.993 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Bellisa SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bellisa SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  3.144 crt - AAA

  45.932.393,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.294.832  - 5.263.539.200  16.294.832 ₫ - 5.263.539.200 ₫
 35. Nhẫn Coarse Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Coarse

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  12.764.419,00 ₫
  6.852.102  - 80.325.112  6.852.102 ₫ - 80.325.112 ₫
 36. Nhẫn Mitsue Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mitsue

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.772 crt - AAA

  20.680.132,00 ₫
  9.273.481  - 334.980.876  9.273.481 ₫ - 334.980.876 ₫
 37. Nhẫn Edera Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.3 crt - AAA

  11.236.863,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 38. Nhẫn Emmeline Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  7.5 crt - AAA

  40.684.630,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 39. Nhẫn Tinka Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.406 crt - AAA

  10.240.572,00 ₫
  5.630.598  - 63.467.924  5.630.598 ₫ - 63.467.924 ₫
 40. Nhẫn Griseus Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Griseus

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.586 crt - AAA

  20.828.833,00 ₫
  9.051.783  - 145.645.035  9.051.783 ₫ - 145.645.035 ₫
 41. Nhẫn Josafina Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  34.577.920,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 42. Nhẫn Corissa Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  27.342.711,00 ₫
  10.430.639  - 3.436.068.431  10.430.639 ₫ - 3.436.068.431 ₫
 43. Nhẫn Purvaja Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Purvaja

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  12.937.992,00 ₫
  6.953.218  - 2.376.390.608  6.953.218 ₫ - 2.376.390.608 ₫
 44. Nhẫn Pamala Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pamala

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.3 crt - AAA

  14.342.534,00 ₫
  7.377.690  - 103.698.076  7.377.690 ₫ - 103.698.076 ₫
 45. Nhẫn Penson Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Penson

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.924 crt - AAA

  39.506.382,00 ₫
  11.124.122  - 4.787.698.719  11.124.122 ₫ - 4.787.698.719 ₫
 46. Nhẫn Parages Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Parages

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.26 crt - AAA

  19.386.711,00 ₫
  8.292.601  - 2.128.520.976  8.292.601 ₫ - 2.128.520.976 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Acwella Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Acwella

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAA

  13.829.112,00 ₫
  6.813.169  - 97.574.327  6.813.169 ₫ - 97.574.327 ₫
 49. Nhẫn Carilene Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  7.16 crt - AAA

  44.145.016,00 ₫
  12.501.626  - 5.954.062.138  12.501.626 ₫ - 5.954.062.138 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  3.04 crt - AAA

  22.348.009,00 ₫
  11.147.103  - 268.403.768  11.147.103 ₫ - 268.403.768 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Adeline Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Adeline

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.2 crt - AAA

  14.843.248,00 ₫
  7.422.570  - 178.724.061  7.422.570 ₫ - 178.724.061 ₫
 52. Nhẫn Venice Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.28 crt - AAA

  14.303.331,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 53. Nhẫn Marileno Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2 crt - AAA

  14.991.407,00 ₫
  7.172.754  - 170.937.580  7.172.754 ₫ - 170.937.580 ₫
 54. Nhẫn Mastiquer Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mastiquer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.32 crt - AAA

  10.134.320,00 ₫
  5.353.205  - 79.865.496  5.353.205 ₫ - 79.865.496 ₫
 55. Nhẫn Beigi Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Beigi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  8.939.311,00 ₫
  4.947.659  - 58.425.637  4.947.659 ₫ - 58.425.637 ₫
 56. Nhẫn Maclovia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.18 crt - AAA

  13.046.949,00 ₫
  6.379.506  - 85.448.507  6.379.506 ₫ - 85.448.507 ₫
 57. Nhẫn Marlita Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Marlita

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  4.7 crt - AAA

  36.155.763,00 ₫
  9.314.036  - 2.594.114.666  9.314.036 ₫ - 2.594.114.666 ₫
 58. Nhẫn Mckenzie Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mckenzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  11.135.206,00 ₫
  6.204.851  - 70.997.557  6.204.851 ₫ - 70.997.557 ₫
 59. Nhẫn xếp chồng Shappe - A Thạch Anh Vàng

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  10.295.456,00 ₫
  5.677.641  - 69.943.139  5.677.641 ₫ - 69.943.139 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Julisha Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  35.786.987,00 ₫
  11.090.327  - 2.657.866.476  11.090.327 ₫ - 2.657.866.476 ₫
 62. Nhẫn Karen Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Karen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.1 crt - AAA

  18.835.170,00 ₫
  9.986.160  - 197.338.609  9.986.160 ₫ - 197.338.609 ₫
 63. Nhẫn Prudencia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Prudencia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.79 crt - AAA

  15.306.380,00 ₫
  7.882.730  - 134.451.970  7.882.730 ₫ - 134.451.970 ₫
 64. Nhẫn Eilise Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Eilise

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  11.958.463,00 ₫
  5.289.669  - 371.520.559  5.289.669 ₫ - 371.520.559 ₫
 65. Nhẫn Elliana Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Elliana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  10.314.112,00 ₫
  5.280.207  - 175.236.365  5.280.207 ₫ - 175.236.365 ₫
 66. Nhẫn Aneous Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  11.039.227,00 ₫
  6.103.464  - 74.201.369  6.103.464 ₫ - 74.201.369 ₫

You’ve viewed 60 of 1358 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng