Đang tải...
Tìm thấy 1405 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Susheela

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.408 crt - AAA

  23.385.736,00 ₫
  10.799.948  - 142.527.619  10.799.948 ₫ - 142.527.619 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Messina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  4.8 crt - AAA

  22.270.081,00 ₫
  10.856.552  - 403.894.308  10.856.552 ₫ - 403.894.308 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Elsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.365 crt - AAA

  30.559.099,00 ₫
  11.714.661  - 194.319.831  11.714.661 ₫ - 194.319.831 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Chicago

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.1 crt - AAA

  18.339.817,00 ₫
  9.331.087  - 203.022.618  9.331.087 ₫ - 203.022.618 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  16.713.315,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Doldun - A Thạch Anh Vàng

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Doldun - A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  11.333.436,00 ₫
  6.261.762  - 76.400.580  6.261.762 ₫ - 76.400.580 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Bassignac

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  19.581.133,00 ₫
  9.719.953  - 1.547.412.477  9.719.953 ₫ - 1.547.412.477 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Legume

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.44 crt - AAA

  16.776.993,00 ₫
  8.334.299  - 121.400.361  8.334.299 ₫ - 121.400.361 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.27 crt - AAA

  16.529.920,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.13 crt - AAA

  35.866.809,00 ₫
  15.908.414  - 3.777.293.414  15.908.414 ₫ - 3.777.293.414 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  12 crt - AAA

  58.909.247,00 ₫
  15.643.793  - 17.661.977.608  15.643.793 ₫ - 17.661.977.608 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Bewitch

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  13.662.387,00 ₫
  7.514.115  - 284.772.231  7.514.115 ₫ - 284.772.231 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Laureen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  16.068.318,00 ₫
  8.660.335  - 99.579.710  8.660.335 ₫ - 99.579.710 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Kiruna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  10.989.003,00 ₫
  6.113.178  - 70.499.660  6.113.178 ₫ - 70.499.660 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Barnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.34 crt - AAA

  15.601.622,00 ₫
  7.344.304  - 123.537.147  7.344.304 ₫ - 123.537.147 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Bourbonne

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.672 crt - AAA

  19.501.037,00 ₫
  9.862.594  - 1.336.040.835  9.862.594 ₫ - 1.336.040.835 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Brage

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  23.682.055,00 ₫
  10.430.610  - 1.160.074.683  10.430.610 ₫ - 1.160.074.683 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.406 crt - AAA

  11.683.811,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Barinda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  4.4 crt - AAA

  37.757.932,00 ₫
  10.935.796  - 2.652.610.064  10.935.796 ₫ - 2.652.610.064 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rachel Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rachel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.54 crt - AAA

  13.344.558,00 ₫
  7.267.889  - 221.928.188  7.267.889 ₫ - 221.928.188 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  10.878.059,00 ₫
  6.013.555  - 81.820.361  6.013.555 ₫ - 81.820.361 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  7.05 crt - AAA

  41.791.216,00 ₫
  11.027.494  - 6.199.767.783  11.027.494 ₫ - 6.199.767.783 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Parages

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.26 crt - AAA

  21.999.516,00 ₫
  9.618.067  - 2.237.904.485  9.618.067 ₫ - 2.237.904.485 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Flavus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  13.824.555,00 ₫
  7.439.398  - 85.598.645  7.439.398 ₫ - 85.598.645 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Laia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.262 crt - AAA

  25.202.710,00 ₫
  11.957.490  - 158.829.433  11.957.490 ₫ - 158.829.433 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Patricia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Patricia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.75 crt - AAA

  17.509.727,00 ₫
  12.113.150  - 265.611.947  12.113.150 ₫ - 265.611.947 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.3 crt - AAA

  12.949.183,00 ₫
  7.373.172  - 98.914.622  7.373.172 ₫ - 98.914.622 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Norlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.3 crt - AAA

  14.394.269,00 ₫
  6.622.609  - 103.641.010  6.622.609 ₫ - 103.641.010 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.75 crt - AAA

  27.219.491,00 ₫
  10.439.950  - 217.781.979  10.439.950 ₫ - 217.781.979 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Satinka

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  4.368 crt - AAA

  43.298.566,00 ₫
  10.861.646  - 7.502.072.927  10.861.646 ₫ - 7.502.072.927 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Pamala

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.3 crt - AAA

  16.570.957,00 ₫
  8.578.826  - 117.466.417  8.578.826 ₫ - 117.466.417 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  7.5 crt - AAA

  44.331.297,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  13.629.274,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Adeline Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Adeline

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.2 crt - AAA

  16.946.804,00 ₫
  8.565.807  - 195.154.729  8.565.807 ₫ - 195.154.729 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.28 crt - AAA

  16.604.071,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  7.16 crt - AAA

  49.177.124,00 ₫
  14.626.345  - 6.249.706.228  14.626.345 ₫ - 6.249.706.228 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2 crt - AAA

  17.101.898,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  47.289.679,00 ₫
  12.721.071  - 4.050.702.495  12.721.071 ₫ - 4.050.702.495 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  3.04 crt - AAA

  26.026.290,00 ₫
  13.075.409  - 296.036.327  13.075.409 ₫ - 296.036.327 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Penson

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.924 crt - AAA

  44.061.864,00 ₫
  12.987.674  - 5.027.268.622  12.987.674 ₫ - 5.027.268.622 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Mastiquer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.32 crt - AAA

  11.498.434,00 ₫
  6.113.178  - 88.697.687  6.113.178 ₫ - 88.697.687 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Beigi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  10.136.271,00 ₫
  5.624.973  - 65.617.610  5.624.973 ₫ - 65.617.610 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Acwella

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.848.131,00 ₫
  7.886.000  - 109.994.759  7.886.000 ₫ - 109.994.759 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Antonia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Antonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.3 crt - AAA

  17.158.502,00 ₫
  8.969.390  - 203.305.633  8.969.390 ₫ - 203.305.633 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  15.475.113,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Carol Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Carol

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.75 crt - AAA

  17.509.727,00 ₫
  8.963.731  - 265.611.947  8.963.731 ₫ - 265.611.947 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Marlita

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  4.7 crt - AAA

  39.812.922,00 ₫
  10.724.948  - 2.726.774.805  10.724.948 ₫ - 2.726.774.805 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Bellisa SET Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bellisa SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  3.144 crt - AAA

  51.455.980,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.860.287  - 5.529.200.205  18.860.287 ₫ - 5.529.200.205 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  39.908.865,00 ₫
  12.916.919  - 2.796.269.760  12.916.919 ₫ - 2.796.269.760 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Mckenzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  12.286.639,00 ₫
  6.856.099  - 77.928.875  6.856.099 ₫ - 77.928.875 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Lillith

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  33.162.011,00 ₫
  24.990.447  - 215.503.690  24.990.447 ₫ - 215.503.690 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Prudencia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.79 crt - AAA

  17.616.989,00 ₫
  9.152.220  - 149.871.923  9.152.220 ₫ - 149.871.923 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Coarse

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  14.770.683,00 ₫
  7.947.131  - 92.150.502  7.947.131 ₫ - 92.150.502 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Lycklig

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.396 crt - AAA

  17.701.895,00 ₫
  8.904.862  - 114.126.810  8.904.862 ₫ - 114.126.810 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Karen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.1 crt - AAA

  21.755.839,00 ₫
  11.636.548  - 218.248.964  11.636.548 ₫ - 218.248.964 ₫
 62. Glamira Ring Sumiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  23.891.206,00 ₫
  11.699.944  - 144.367.235  11.699.944 ₫ - 144.367.235 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Mitsue

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.772 crt - AAA

  23.612.998,00 ₫
  10.757.495  - 362.502.992  10.757.495 ₫ - 362.502.992 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Shimkus

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  12.452.486,00 ₫
  6.983.457  - 79.202.450  6.983.457 ₫ - 79.202.450 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  12.783.618,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Causereyt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  15.697.566,00 ₫
  8.456.563  - 97.457.082  8.456.563 ₫ - 97.457.082 ₫

You’ve viewed 60 of 1405 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng