Đang tải...
Tìm thấy 2330 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.32 crt - AAA

  11.832.112,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Bông tai nữ Aloisia 12 mm Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Aloisia 12 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.24 crt - AAA

  12.997.012,00 ₫
  6.785.627  - 93.098.610  6.785.627 ₫ - 93.098.610 ₫
 3. Bông tai nữ Araminta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  17.127.370,00 ₫
  8.293.545  - 2.521.360.688  8.293.545 ₫ - 2.521.360.688 ₫
 4. Bông tai nữ Tryn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  9.764.669,00 ₫
  5.205.258  - 71.773.243  5.205.258 ₫ - 71.773.243 ₫
 5. Bông tai nữ Breathless

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAA

  14.650.401,00 ₫
  6.686.289  - 104.334.410  6.686.289 ₫ - 104.334.410 ₫
 6. Bông tai nữ Skuntank

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.2 crt - AAA

  17.835.763,00 ₫
  4.732.052  - 5.113.221.044  4.732.052 ₫ - 5.113.221.044 ₫
 7. Bông tai nữ Hobson

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.896 crt - AAA

  29.024.859,00 ₫
  8.252.790  - 6.057.975.997  8.252.790 ₫ - 6.057.975.997 ₫
 8. Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.88 crt - AAA

  9.913.536,00 ₫
  4.043.754  - 1.600.011.280  4.043.754 ₫ - 1.600.011.280 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Chessy

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.8 crt - AAA

  17.621.518,00 ₫
  7.600.718  - 2.971.500.061  7.600.718 ₫ - 2.971.500.061 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Iselin Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Iselin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  24.040.639,00 ₫
  10.381.082  - 2.180.168.909  10.381.082 ₫ - 2.180.168.909 ₫
 12. Bông tai nữ Musgrove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  8.587.033,00 ₫
  4.538.468  - 68.136.462  4.538.468 ₫ - 68.136.462 ₫
 13. Bông tai nữ Siria

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.54 crt - AAA

  15.663.604,00 ₫
  7.601.850  - 134.277.663  7.601.850 ₫ - 134.277.663 ₫
 14. Bông tai nữ Louisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  8.968.540,00 ₫
  5.524.501  - 102.636.299  5.524.501 ₫ - 102.636.299 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vedra Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Vedra

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  6.434.685,00 ₫
  3.620.359  - 41.631.874  3.620.359 ₫ - 41.631.874 ₫
 16. Bông tai nữ Anna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.7 crt - AAA

  11.110.134,00 ₫
  6.249.026  - 125.093.740  6.249.026 ₫ - 125.093.740 ₫
 17. Bông tai nữ Meleni

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  11.671.359,00 ₫
  5.786.009  - 1.816.845.158  5.786.009 ₫ - 1.816.845.158 ₫
 18. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  12.898.522,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vaunita Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1 crt - AAA

  10.737.118,00 ₫
  4.482.997  - 204.536.765  4.482.997 ₫ - 204.536.765 ₫
 21. Bông tai nữ Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.724 crt - AAA

  7.925.904,00 ₫
  3.728.755  - 102.806.110  3.728.755 ₫ - 102.806.110 ₫
 22. Bông tai nữ Selena

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.512 crt - AAA

  12.642.674,00 ₫
  5.456.577  - 471.776.062  5.456.577 ₫ - 471.776.062 ₫
 23. Bông tai nữ Polly

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  2.502 crt - AAA

  36.033.790,00 ₫
  8.915.052  - 592.723.604  8.915.052 ₫ - 592.723.604 ₫
 24. Bông tai nữ Nutpila

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  14.437.005,00 ₫
  7.548.076  - 86.475.999  7.548.076 ₫ - 86.475.999 ₫
 25. Bông tai nữ Saanvia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  16.916.239,00 ₫
  8.736.750  - 143.702.142  8.736.750 ₫ - 143.702.142 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Inna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  22.509.230,00 ₫
  10.757.495  - 174.352.940  10.757.495 ₫ - 174.352.940 ₫
 28. Bông tai nữ Beacham

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  13.643.707,00 ₫
  5.688.651  - 1.640.539.388  5.688.651 ₫ - 1.640.539.388 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vedasri Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Vedasri

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.6 crt - AAA

  12.700.410,00 ₫
  5.094.315  - 375.550.104  5.094.315 ₫ - 375.550.104 ₫
 30. Bông tai nữ Beder

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.42 crt - AAA

  11.296.643,00 ₫
  5.774.972  - 98.192.927  5.774.972 ₫ - 98.192.927 ₫
 31. Bông tai nữ Carly

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.5 crt - AAA

  15.607.000,00 ₫
  7.782.981  - 323.503.182  7.782.981 ₫ - 323.503.182 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nikerria 0.86 crt Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Nikerria 0.86 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.72 crt - AAA

  14.294.647,00 ₫
  6.067.895  - 355.979.439  6.067.895 ₫ - 355.979.439 ₫
 33. Bông tai nữ Stegner

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.4 crt - AAA

  15.008.134,00 ₫
  5.497.614  - 6.092.419.231  5.497.614 ₫ - 6.092.419.231 ₫
 34. Bông tai nữ Choquer

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.708 crt - AAA

  18.224.629,00 ₫
  7.938.641  - 508.639.093  7.938.641 ₫ - 508.639.093 ₫
 35. Bông tai nữ Chron

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.8 crt - AAA

  9.494.670,00 ₫
  4.473.940  - 2.056.631.758  4.473.940 ₫ - 2.056.631.758 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dajana Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  23.038.756,00 ₫
  9.588.633  - 3.559.228.411  9.588.633 ₫ - 3.559.228.411 ₫
 37. Bông tai nữ Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1 crt - AAA

  14.815.400,00 ₫
  6.973.551  - 227.885.705  6.973.551 ₫ - 227.885.705 ₫
 38. Bông tai nữ Newt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  10.216.366,00 ₫
  5.476.389  - 73.499.650  5.476.389 ₫ - 73.499.650 ₫
 39. Bông tai nữ Fluor

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.53 crt - AAA

  17.603.405,00 ₫
  6.983.457  - 4.369.323.626  6.983.457 ₫ - 4.369.323.626 ₫
 40. Bông tai nữ Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.6 crt - AAA

  17.152.559,00 ₫
  7.842.415  - 340.271.968  7.842.415 ₫ - 340.271.968 ₫
 41. Bông tai nữ Denise

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  11.492.774,00 ₫
  6.219.592  - 271.243.991  6.219.592 ₫ - 271.243.991 ₫
 42. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Oval Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Wayna - Oval

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.72 crt - AAA

  14.517.100,00 ₫
  7.409.398  - 2.485.488.216  7.409.398 ₫ - 2.485.488.216 ₫
 43. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Round Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1 crt - AAA

  19.079.059,00 ₫
  7.781.566  - 2.144.947.378  7.781.566 ₫ - 2.144.947.378 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Janerica

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  18.021.423,00 ₫
  7.845.245  - 1.652.652.543  7.845.245 ₫ - 1.652.652.543 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Avalia Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Avalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.5 crt - AAA

  17.462.746,00 ₫
  5.136.768  - 710.289.085  5.136.768 ₫ - 710.289.085 ₫
 47. Bông tai nữ Albergo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  8.696.278,00 ₫
  4.299.036  - 64.796.860  4.299.036 ₫ - 64.796.860 ₫
 48. Bông tai nữ Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  16.440.486,00 ₫
  5.334.880  - 2.144.282.288  5.334.880 ₫ - 2.144.282.288 ₫
 49. Bông tai nữ Lelio

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  3.16 crt - AAA

  28.407.316,00 ₫
  9.568.822  - 904.651.368  9.568.822 ₫ - 904.651.368 ₫
 50. Bông tai nữ Gazoduc

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.608 crt - AAA

  10.720.985,00 ₫
  5.398.841  - 113.900.395  5.398.841 ₫ - 113.900.395 ₫
 51. Bông tai nữ Carrie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.432 crt - AAA

  17.793.593,00 ₫
  9.084.861  - 274.286.429  9.084.861 ₫ - 274.286.429 ₫
 52. Bông tai nữ Dehan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.93 crt - AAA

  13.967.479,00 ₫
  6.776.571  - 1.626.671.528  6.776.571 ₫ - 1.626.671.528 ₫
 53. Bông tai nữ Nicky

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.92 crt - AAA

  18.563.399,00 ₫
  8.173.545  - 392.700.963  8.173.545 ₫ - 392.700.963 ₫
 54. Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  19.388.679,00 ₫
  8.763.920  - 2.316.371.090  8.763.920 ₫ - 2.316.371.090 ₫
 55. Bông tai nữ Alangoya

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.336 crt - AAA

  24.793.749,00 ₫
  9.014.107  - 4.662.161.861  9.014.107 ₫ - 4.662.161.861 ₫
 56. Bông tai nữ Beria

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.076 crt - AAA

  15.070.682,00 ₫
  7.429.209  - 2.521.035.217  7.429.209 ₫ - 2.521.035.217 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dulcinia Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Dulcinia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  26.189.307,00 ₫
  12.624.845  - 2.571.950.067  12.624.845 ₫ - 2.571.950.067 ₫
 58. Bông tai nữ Lundi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  8.813.447,00 ₫
  4.180.168  - 71.730.785  4.180.168 ₫ - 71.730.785 ₫
 59. Bông tai nữ Lucille

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.432 crt - AAA

  22.057.252,00 ₫
  10.324.479  - 272.376.064  10.324.479 ₫ - 272.376.064 ₫
 60. Bông tai nữ Fiamma

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.63 crt - AAA

  17.049.257,00 ₫
  7.793.453  - 134.249.360  7.793.453 ₫ - 134.249.360 ₫
 61. Bông tai nữ Tamiko

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.7 crt - AAA

  19.526.227,00 ₫
  10.819.193  - 173.277.475  10.819.193 ₫ - 173.277.475 ₫
 62. Bông tai nữ Rahile

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.25 crt - AAA

  17.232.085,00 ₫
  7.682.227  - 757.170.933  7.682.227 ₫ - 757.170.933 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Neta Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  25.152.048,00 ₫
  10.717.873  - 3.577.610.400  10.717.873 ₫ - 3.577.610.400 ₫
 64. Bông tai nữ Callaham

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  7.098.078,00 ₫
  3.871.679  - 50.377.115  3.871.679 ₫ - 50.377.115 ₫

You’ve viewed 60 of 2330 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng