Đang tải...

Kim cương

Kim cương, đá quý đáng ngưỡng mộ nhất, là viên đá quý duy nhất có chỉ một thành phần. Chỉ có carbon trong cấu trúc hóa học của nó và các phân tử cacbon được hình thành theo cách mà chúng liên kết với nhau với một thể đối xứng hoàn hảo ở mọi hướng.

 

Kim cương, đá quý đáng ngưỡng mộ nhất, là viên đá quý duy nhất có chỉ một thành phần. Chỉ có carbon trong cấu trúc hóa học của nó và các phân tử cacbon được hình thành theo cách mà chúng liên kết với nhau với một thể đối xứng hoàn hảo ở mọi hướng. Diamond có vật chất tự nhiên nhất đối với cấu trúc nguyên tử phi thường này. Độ cứng của nó được xác định bằng 10 độ Moh. Nó cứng đến mức chỉ có một công cụ làm từ một viên kim cương khác mới có thể cắt một viên kim cương. Ngoài độ cứng, nó cũng nổi tiếng với độ bóng hoàn hảo và tỷ lệ phân tán hoàn toàn của ánh sáng nhìn thấy được. Sự hình thành và thời gian hình thành của nó cũng là những gì làm cho một viên kim cương phân biệt được.