Đang tải...
Tìm thấy 2295 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Efrata Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.47 crt - AAA

  12.773.341,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Akee Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Akee

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  10.011.573,00 ₫
  4.725.960  - 60.940.017  4.725.960 ₫ - 60.940.017 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Linde Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Linde

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.66 crt - AAA

  12.208.281,00 ₫
  6.596.879  - 251.506.024  6.596.879 ₫ - 251.506.024 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Staay Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Staay

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  9.868.550,00 ₫
  5.495.145  - 78.878.662  5.495.145 ₫ - 78.878.662 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Nchin Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Nchin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.17 crt - AAA

  17.510.658,00 ₫
  8.648.941  - 116.594.430  8.648.941 ₫ - 116.594.430 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Tonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  13.970.512,00 ₫
  7.041.357  - 104.482.126  7.041.357 ₫ - 104.482.126 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Averasa Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  8.018.452,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Pastolisa Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.356 crt - AAA

  22.685.963,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Oiffe Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Oiffe

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.5 crt - AAA

  32.082.460,00 ₫
  9.123.159  - 1.571.030.595  9.123.159 ₫ - 1.571.030.595 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Ambrogia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Ambrogia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.472 crt - AAA

  16.425.147,00 ₫
  6.315.700  - 75.323.383  6.315.700 ₫ - 75.323.383 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Pocot Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Pocot

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.53 crt - AAA

  16.920.993,00 ₫
  7.903.277  - 1.066.396.360  7.903.277 ₫ - 1.066.396.360 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Gisu Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.744 crt - AAA

  16.258.061,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Vaisselle Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Vaisselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1 crt - AAA

  12.592.738,00 ₫
  5.414.037  - 2.220.106.752  5.414.037 ₫ - 2.220.106.752 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  12.729.002,00 ₫
  6.642.841  - 80.122.342  6.642.841 ₫ - 80.122.342 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1 crt - AAA

  14.498.803,00 ₫
  5.999.374  - 2.749.668.536  5.999.374 ₫ - 2.749.668.536 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Manana Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.08 crt - AAA

  13.167.532,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Maine Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Maine

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  2.23 crt - AAA

  24.622.038,00 ₫
  8.894.972  - 2.156.016.984  8.894.972 ₫ - 2.156.016.984 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  13.880.751,00 ₫
  6.306.237  - 72.606.222  6.306.237 ₫ - 72.606.222 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Clerical Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  12.955.837,00 ₫
  7.180.865  - 1.046.524.617  7.180.865 ₫ - 1.046.524.617 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Manish Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Manish

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.85 crt - AAA

  20.291.889,00 ₫
  6.772.615  - 1.355.388.342  6.772.615 ₫ - 1.355.388.342 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.55 crt - AAA

  14.447.433,00 ₫
  7.426.355  - 1.052.323.917  7.426.355 ₫ - 1.052.323.917 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Simone Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.08 crt - AAA

  13.781.258,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Karla Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Karla

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.208 crt - AAA

  33.067.937,00 ₫
  10.492.282  - 277.758.355  10.492.282 ₫ - 277.758.355 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 3.0crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  3 crt - AAA

  31.796.957,00 ₫
  12.285.336  - 4.819.507.038  12.285.336 ₫ - 4.819.507.038 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Agafya Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Agafya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  3.796 crt - AAA

  31.699.625,00 ₫
  9.888.829  - 1.600.743.590  9.888.829 ₫ - 1.600.743.590 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Zanyria Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.06 crt - AAA

  23.925.041,00 ₫
  7.001.343  - 1.738.764.362  7.001.343 ₫ - 1.738.764.362 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Pierya Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Pierya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.36 crt - AAA

  12.056.066,00 ₫
  6.462.778  - 1.216.583.510  6.462.778 ₫ - 1.216.583.510 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Alfreda Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  10.074.568,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Quishm Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Quishm

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.93 crt - AAA

  25.657.262,00 ₫
  11.053.827  - 2.523.617.272  11.053.827 ₫ - 2.523.617.272 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Sloop Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Sloop

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.75 crt - AAA

  15.346.664,00 ₫
  7.260.892  - 1.575.207.717  7.260.892 ₫ - 1.575.207.717 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Jeslanie Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Jeslanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  2.76 crt - AAA

  39.887.057,00 ₫
  13.266.757  - 1.850.194.854  13.266.757 ₫ - 1.850.194.854 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Grace

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  11.951.705,00 ₫
  7.051.090  - 366.018.656  7.051.090 ₫ - 366.018.656 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Zanessa Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  13.168.343,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Tasco Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Tasco

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.394 crt - AAA

  14.228.980,00 ₫
  6.988.366  - 283.030.454  6.988.366 ₫ - 283.030.454 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Tibelda Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Tibelda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.625 crt - AAA

  21.072.160,00 ₫
  6.710.431  - 109.335.157  6.710.431 ₫ - 109.335.157 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 1.0 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Neveda 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.05 crt - AAA

  17.230.019,00 ₫
  8.153.093  - 2.762.564.899  8.153.093 ₫ - 2.762.564.899 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Madely 0.8 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Madely 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.91 crt - AAA

  21.615.323,00 ₫
  8.417.780  - 1.753.161.245  8.417.780 ₫ - 1.753.161.245 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Dulcinia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Dulcinia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.7 crt - AAA

  19.791.718,00 ₫
  8.898.216  - 1.579.330.770  8.898.216 ₫ - 1.579.330.770 ₫
 45. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Spenni Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Spenni

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.632 crt - AAA

  25.456.653,00 ₫
  6.754.771  - 454.927.825  6.754.771 ₫ - 454.927.825 ₫
 46. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  2.812 crt - AAA

  28.188.139,00 ₫
  7.007.832  - 2.880.078.569  7.007.832 ₫ - 2.880.078.569 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Roenou Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Roenou

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.526 crt - AAA

  17.313.022,00 ₫
  7.218.716  - 387.566.661  7.218.716 ₫ - 387.566.661 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Aldea Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.176 crt - AAA

  16.020.952,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 49. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Snegyl Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Snegyl

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.752 crt - AAA

  24.672.597,00 ₫
  6.754.771  - 2.560.359.729  6.754.771 ₫ - 2.560.359.729 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.15 crt - AAA

  19.761.708,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.03 crt - AAA

  10.725.063,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Egidia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.36 crt - AAA

  10.426.853,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Nettle Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Nettle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.19 crt - AAA

  20.063.704,00 ₫
  8.313.690  - 1.964.220.830  8.313.690 ₫ - 1.964.220.830 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Histomania Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.17 crt - AAA

  7.735.380,00 ₫
  3.719.125  - 60.629.100  3.719.125 ₫ - 60.629.100 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1 crt - AAA

  16.588.446,00 ₫
  8.132.545  - 2.761.632.139  8.132.545 ₫ - 2.761.632.139 ₫
 57. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Thạch Anh Vàng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  1.09 crt - AAA

  33.161.213,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Maddasin Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Maddasin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.54 crt - AAA

  23.217.769,00 ₫
  9.655.235  - 1.789.863.141  9.655.235 ₫ - 1.789.863.141 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  13.943.476,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Noima Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Noima

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.664 crt - AAA

  21.571.793,00 ₫
  6.115.631  - 1.478.782.434  6.115.631 ₫ - 1.478.782.434 ₫
 62. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Thạch Anh Vàng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  11.928.724,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.904 crt - AAA

  16.752.827,00 ₫
  6.975.388  - 228.808.971  6.975.388 ₫ - 228.808.971 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Lillian Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.558 crt - AAA

  29.465.609,00 ₫
  8.232.581  - 441.977.399  8.232.581 ₫ - 441.977.399 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Cyndroa Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Cyndroa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.44 crt - AAA

  11.074.915,00 ₫
  5.535.700  - 800.534.010  5.535.700 ₫ - 800.534.010 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Helios Thạch Anh Vàng

  Nhẫn đính hôn Helios

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.24 crt - AAA

  17.253.271,00 ₫
  7.867.588  - 103.833.252  7.867.588 ₫ - 103.833.252 ₫

You’ve viewed 60 of 2295 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng