Đang tải...
Trang Sức Đá Aquamarine

AQUAMARINE

Đá Aquamarine (tên được lấy từ từ 'aqua' (nước) và 'mare' (biển)) được biết đến như là "vua của đá quý". Như cái tên của nó, đá quý này có màu xanh nước biển nhạt.

Nhẫn Đính Hôn Đá Aquamarine

aquamarine
nhẫn đính hôn