Đang tải...
Tìm thấy 1322 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  7.654.207,00 ₫
  2.016.499  - 230.956.448  2.016.499 ₫ - 230.956.448 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  11.158.531,00 ₫
  2.483.478  - 1.056.377.067  2.483.478 ₫ - 1.056.377.067 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.8 crt - AAA

  14.668.796,00 ₫
  2.759.420  - 1.755.133.183  2.759.420 ₫ - 1.755.133.183 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Beracha Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Beracha

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  9.680.613,00 ₫
  3.333.945  - 50.645.980  3.333.945 ₫ - 50.645.980 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Dyta Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.306 crt - AAA

  8.918.729,00 ₫
  2.958.947  - 63.749.692  2.958.947 ₫ - 63.749.692 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Donitra Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Donitra

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.345 crt - AAA

  11.358.057,00 ₫
  3.407.530  - 914.656.037  3.407.530 ₫ - 914.656.037 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Cefalania Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Cefalania

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  14.654.928,00 ₫
  3.632.529  - 187.286.842  3.632.529 ₫ - 187.286.842 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Laima Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Laima

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  9.730.423,00 ₫
  3.547.058  - 64.089.313  3.547.058 ₫ - 64.089.313 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây chuyền nữ Temur Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Temur

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.226 crt - AAA

  9.898.252,00 ₫
  4.444.506  - 58.528.016  4.444.506 ₫ - 58.528.016 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Olena Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Olena

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  10.249.478,00 ₫
  3.028.287  - 67.061.000  3.028.287 ₫ - 67.061.000 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Dajana Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Dajana

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.373 crt - AAA

  25.266.670,00 ₫
  5.864.122  - 3.044.787.450  5.864.122 ₫ - 3.044.787.450 ₫
 13. Dây chuyền nữ Rideout Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Rideout

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  12.796.068,00 ₫
  5.865.537  - 230.955.883  5.865.537 ₫ - 230.955.883 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Salinas Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Salinas

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.36 crt - AAA

  11.656.642,00 ₫
  3.757.057  - 1.244.583.722  3.757.057 ₫ - 1.244.583.722 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Buidhe Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Buidhe

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  13.642.575,00 ₫
  3.957.716  - 1.070.598.695  3.957.716 ₫ - 1.070.598.695 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Rolyanna Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Rolyanna

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.352 crt - AAA

  15.301.624,00 ₫
  5.666.010  - 96.112.748  5.666.010 ₫ - 96.112.748 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Frodine Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Frodine

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.714 crt - AAA

  14.722.286,00 ₫
  3.584.416  - 1.424.441.359  3.584.416 ₫ - 1.424.441.359 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Calissa Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Calissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  11.843.715,00 ₫
  3.028.287  - 76.188.313  3.028.287 ₫ - 76.188.313 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Zykadial Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Zykadial

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  10.175.327,00 ₫
  3.459.888  - 245.390.340  3.459.888 ₫ - 245.390.340 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Fayanna Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Fayanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.173 crt - AAA

  23.298.000,00 ₫
  7.064.116  - 402.082.992  7.064.116 ₫ - 402.082.992 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Caravelle Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Caravelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.8 crt - AAA

  12.026.545,00 ₫
  3.742.623  - 109.839.094  3.742.623 ₫ - 109.839.094 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Mazhira Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Mazhira

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1.8 crt - AAA

  25.556.199,00 ₫
  2.920.740  - 4.442.879.885  2.920.740 ₫ - 4.442.879.885 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Marikkse Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Marikkse

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.295 crt - AAA

  11.791.074,00 ₫
  4.116.206  - 257.574.249  4.116.206 ₫ - 257.574.249 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Shellos Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Shellos

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.44 crt - AAA

  16.179.826,00 ₫
  4.055.074  - 826.255.511  4.055.074 ₫ - 826.255.511 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Indraft Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Indraft

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.036 crt - AAA

  22.918.190,00 ₫
  2.968.287  - 2.792.109.400  2.968.287 ₫ - 2.792.109.400 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Diacid Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Diacid

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Kim Cương

  0.296 crt - AAA

  15.456.999,00 ₫
  5.624.973  - 269.927.961  5.624.973 ₫ - 269.927.961 ₫
 29. SYLVIE Vòng cổ Paperclip Urrea Đá Aquamarine

  SYLVIE Vòng cổ Paperclip Urrea

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  23.413.755,00 ₫
  9.967.027  - 1.244.678.250  9.967.027 ₫ - 1.244.678.250 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Mienfoo Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Mienfoo

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1.09 crt - AAA

  17.730.763,00 ₫
  3.850.169  - 2.175.909.492  3.850.169 ₫ - 2.175.909.492 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Marghe Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Marghe

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  17.211.426,00 ₫
  4.172.810  - 972.929.349  4.172.810 ₫ - 972.929.349 ₫
 32. Dây chuyền nữ Harvey Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Harvey

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.73 crt - AAA

  13.187.764,00 ₫
  4.836.768  - 284.984.491  4.836.768 ₫ - 284.984.491 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Inga Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Aquamarine & Kim Cương

  0.558 crt - AAA

  19.391.792,00 ₫
  4.181.300  - 216.791.417  4.181.300 ₫ - 216.791.417 ₫
 34. Dây chuyền nữ Turtle Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Turtle

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  9.124.483,00 ₫
  4.499.978  - 41.065.839  4.499.978 ₫ - 41.065.839 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Sorenson Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Sorenson

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  11.900.037,00 ₫
  2.946.778  - 1.060.622.330  2.946.778 ₫ - 1.060.622.330 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Yonise Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Yonise

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Ngọc Trai Trắng

  0.25 crt - AAA

  9.507.972,00 ₫
  3.118.853  - 241.569.608  3.118.853 ₫ - 241.569.608 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Envigado Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Envigado

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.66 crt - AAA

  14.018.423,00 ₫
  3.699.604  - 1.587.586.811  3.699.604 ₫ - 1.587.586.811 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Misty Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Misty

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  13.059.841,00 ₫
  3.481.115  - 115.372.087  3.481.115 ₫ - 115.372.087 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Ranjana Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Ranjana

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.27 crt - AAA

  10.565.608,00 ₫
  3.699.604  - 248.998.815  3.699.604 ₫ - 248.998.815 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Gracielli Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Gracielli

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  11.102.209,00 ₫
  4.043.754  - 250.696.920  4.043.754 ₫ - 250.696.920 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Eider Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Eider

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.882 crt - AAA

  22.667.437,00 ₫
  6.577.326  - 1.477.804.308  6.577.326 ₫ - 1.477.804.308 ₫
 42. Dây chuyền nữ Hayward Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Hayward

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.44 crt - AAA

  14.696.815,00 ₫
  4.552.053  - 817.764.986  4.552.053 ₫ - 817.764.986 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Elise Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Elise

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  2.16 crt - AAA

  30.475.892,00 ₫
  4.775.071  - 3.677.105.212  4.775.071 ₫ - 3.677.105.212 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Liseur Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Liseur

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  12.208.808,00 ₫
  3.530.360  - 263.093.091  3.530.360 ₫ - 263.093.091 ₫
 46. Dây chuyền nữ Poelon Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Poelon

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Swarovski

  0.302 crt - AAA

  10.138.251,00 ₫
  4.616.581  - 250.696.916  4.616.581 ₫ - 250.696.916 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  3.7 crt - AAA

  34.729.080,00 ₫
  4.457.526  - 1.604.596.167  4.457.526 ₫ - 1.604.596.167 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Oarda Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Oarda

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.796 crt - AAA

  16.924.163,00 ₫
  4.860.825  - 1.628.185.675  4.860.825 ₫ - 1.628.185.675 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Kesi Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Kesi

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1.98 crt - AAA

  25.307.992,00 ₫
  7.171.663  - 5.318.097.433  7.171.663 ₫ - 5.318.097.433 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Citpoteb Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Citpoteb

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  10.175.327,00 ₫
  3.506.020  - 218.910.658  3.506.020 ₫ - 218.910.658 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Agen Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Agen

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.22 crt - AAA

  23.938.186,00 ₫
  6.561.478  - 925.212.592  6.561.478 ₫ - 925.212.592 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Sumba Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Sumba

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.46 crt - AAA

  17.052.086,00 ₫
  5.003.749  - 223.569.691  5.003.749 ₫ - 223.569.691 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imogen Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.86 crt - AAA

  13.041.164,00 ₫
  2.313.668  - 1.140.037.048  2.313.668 ₫ - 1.140.037.048 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Albina Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1.25 crt - AAA

  20.245.940,00 ₫
  3.311.304  - 3.348.804.879  3.311.304 ₫ - 3.348.804.879 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Zena Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Zena

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.824 crt - AAA

  14.308.797,00 ₫
  2.805.269  - 195.112.275  2.805.269 ₫ - 195.112.275 ₫
 56. Dây chuyền nữ Montealegre Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Montealegre

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.51 crt - AAA

  14.484.269,00 ₫
  6.183.932  - 285.649.587  6.183.932 ₫ - 285.649.587 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Pratima Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Pratima

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  18.082.270,00 ₫
  7.151.852  - 398.785.839  7.151.852 ₫ - 398.785.839 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Monissa Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  18.350.855,00 ₫
  5.162.239  - 1.177.607.620  5.162.239 ₫ - 1.177.607.620 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Olga Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.79 crt - AAA

  17.435.859,00 ₫
  2.333.479  - 241.173.384  2.333.479 ₫ - 241.173.384 ₫
 60. Dây chuyền nữ Velours Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Velours

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  12.565.976,00 ₫
  5.377.332  - 207.932.971  5.377.332 ₫ - 207.932.971 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imene Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  16.731.995,00 ₫
  2.547.157  - 2.296.772.130  2.547.157 ₫ - 2.296.772.130 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnecia Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  2 crt - AAA

  28.823.918,00 ₫
  4.139.130  - 3.656.657.191  4.139.130 ₫ - 3.656.657.191 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Nishelle Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  42.528.192,00 ₫
  5.091.485  - 1.007.301.825  5.091.485 ₫ - 1.007.301.825 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Samariel Đá Aquamarine

  Mặt dây chuyền nữ Samariel

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  10.662.399,00 ₫
  3.050.928  - 910.439.073  3.050.928 ₫ - 910.439.073 ₫

You’ve viewed 60 of 1322 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng