Đang tải...
Tìm thấy 1897 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Menba Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Menba

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.62 crt - AAA

  14.555.850,00 ₫
  6.042.633  - 1.550.131.467  6.042.633 ₫ - 1.550.131.467 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  15.636.223,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  15.141.999,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  2.15 crt - AAA

  25.709.714,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  14.115.699,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.35 crt - AAA

  14.873.799,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Institutionalize Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.46 crt - AAA

  10.395.490,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  14.469.875,00 ₫
  7.180.865  - 1.046.524.617  7.180.865 ₫ - 1.046.524.617 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 0.8 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Sadie 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.18 crt - AAA

  19.813.615,00 ₫
  6.974.036  - 1.745.915.487  6.974.036 ₫ - 1.745.915.487 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.87 crt - AAA

  21.012.950,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Breadth Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  13.796.939,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Wulden Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  13.861.555,00 ₫
  5.474.868  - 1.551.483.285  5.474.868 ₫ - 1.551.483.285 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.62 crt - AAA

  17.318.428,00 ₫
  7.522.604  - 1.565.947.752  7.522.604 ₫ - 1.565.947.752 ₫
 18. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Annige Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Annige

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.632 crt - AAA

  25.081.928,00 ₫
  6.637.974  - 1.294.867.383  6.637.974 ₫ - 1.294.867.383 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Mania Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Mania

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  15.718.685,00 ₫
  5.454.591  - 1.570.584.498  5.454.591 ₫ - 1.570.584.498 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Lordecita Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.076 crt - AAA

  19.974.482,00 ₫
  7.191.679  - 1.159.536.727  7.191.679 ₫ - 1.159.536.727 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  24.152.418,00 ₫
  8.383.984  - 2.775.217.931  8.383.984 ₫ - 2.775.217.931 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  20.418.421,00 ₫
  9.992.649  - 1.095.217.153  9.992.649 ₫ - 1.095.217.153 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Metis Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Metis

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  18.530.469,00 ₫
  7.582.085  - 1.693.870.440  7.582.085 ₫ - 1.693.870.440 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  13.943.476,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  10.236.787,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Miyesha Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Miyesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAA

  16.671.989,00 ₫
  6.813.170  - 1.130.783.528  6.813.170 ₫ - 1.130.783.528 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  15.585.125,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Shasha Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  11.520.205,00 ₫
  4.087.902  - 1.524.744.298  4.087.902 ₫ - 1.524.744.298 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  13.566.049,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Nichele Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Nichele

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.35 crt - AAA

  10.092.413,00 ₫
  5.251.818  - 352.432.871  5.251.818 ₫ - 352.432.871 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Aldea Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAA

  17.886.463,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Alfrida

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  11.547.242,00 ₫
  7.040.276  - 260.441.551  7.040.276 ₫ - 260.441.551 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.24 crt - AAA

  21.919.482,00 ₫
  7.656.705  - 2.777.069.922  7.656.705 ₫ - 2.777.069.922 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Despiteously Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  10.892.690,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Pavones Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.62 crt - AAA

  15.370.457,00 ₫
  6.248.650  - 1.554.795.244  6.248.650 ₫ - 1.554.795.244 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Granna Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Granna

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.65 crt - AAA

  16.143.428,00 ₫
  6.285.960  - 1.383.992.847  6.285.960 ₫ - 1.383.992.847 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.346 crt - AAA

  15.086.305,00 ₫
  8.110.917  - 283.990.246  8.110.917 ₫ - 283.990.246 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.904 crt - AAA

  18.618.338,00 ₫
  6.975.388  - 228.808.971  6.975.388 ₫ - 228.808.971 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia 0.5 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Tonia 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  18.755.413,00 ₫
  8.823.055  - 167.044.338  8.823.055 ₫ - 167.044.338 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Quishm Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Quishm

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.93 crt - AAA

  30.658.995,00 ₫
  11.053.827  - 2.523.617.272  11.053.827 ₫ - 2.523.617.272 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.25 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Sydney 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.388 crt - AAA

  18.463.149,00 ₫
  9.008.525  - 303.591.628  9.008.525 ₫ - 303.591.628 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fonda 1.0 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Fonda 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  22.612.965,00 ₫
  7.482.321  - 2.786.924.688  7.482.321 ₫ - 2.786.924.688 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  21.572.064,00 ₫
  8.496.185  - 1.746.402.143  8.496.185 ₫ - 1.746.402.143 ₫
 46. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Tewalle Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Tewalle

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.732 crt - AAA

  26.847.674,00 ₫
  6.657.440  - 3.108.184.598  6.657.440 ₫ - 3.108.184.598 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Podode Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Podode

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.86 crt - AAA

  16.232.918,00 ₫
  6.306.237  - 1.126.241.412  6.306.237 ₫ - 1.126.241.412 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  17.055.365,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  18.804.350,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.356 crt - AAA

  21.847.835,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  18.652.403,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.096 crt - AAA

  24.893.485,00 ₫
  9.205.890  - 2.782.747.563  9.205.890 ₫ - 2.782.747.563 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.576 crt - AAA

  17.954.866,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Lenny Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Lenny

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  18.921.956,00 ₫
  7.644.539  - 1.148.276.072  7.644.539 ₫ - 1.148.276.072 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.44 crt - AAA

  15.229.056,00 ₫
  5.606.265  - 803.575.605  5.606.265 ₫ - 803.575.605 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Geranium Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Geranium

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  20.565.769,00 ₫
  8.401.828  - 296.386.430  8.401.828 ₫ - 296.386.430 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  2.402 crt - AAA

  38.411.679,00 ₫
  10.185.148  - 3.588.080.538  10.185.148 ₫ - 3.588.080.538 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  13.745.029,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Rokh Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.876 crt - AAA

  16.127.476,00 ₫
  6.509.010  - 1.565.420.545  6.509.010 ₫ - 1.565.420.545 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Multipla Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Multipla

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  13.007.206,00 ₫
  6.285.960  - 1.225.478.487  6.285.960 ₫ - 1.225.478.487 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Manana Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  18.196.300,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Maitan Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Maitan

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.652 crt - AAA

  29.481.830,00 ₫
  9.368.109  - 2.829.020.345  9.368.109 ₫ - 2.829.020.345 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.12 crt - AAA

  19.830.650,00 ₫
  6.411.950  - 2.758.225.558  6.411.950 ₫ - 2.758.225.558 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.354 crt - AAA

  12.306.963,00 ₫
  6.488.733  - 94.194.783  6.488.733 ₫ - 94.194.783 ₫

You’ve viewed 60 of 1897 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng