Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Wabisabi Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  68.803.539,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 2. Bông tai nữ Brilhando Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  17.146.897,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 3. Bông tai nữ Csillogo Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  19.448.678,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 4. Bông tai nữ Mutaio Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  20.732.730,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 5. Bông tai nữ Persici Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  16.147.562,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 6. Nhẫn Bondoflove Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  17.507.745,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 7. Nhẫn Tadafuq Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  13.318.236,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 8. Bông tai nữ Wahda Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.194.006,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 9. Bông tai nữ Yhteys Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.641.344,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 10. Bông tai nữ Craze Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  14.345.025,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 11. Nhẫn Honorable Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  16.098.035,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 12. Bông tai nữ Huipu Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.276.350,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 13. Bông tai nữ Marfikent Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  26.103.836,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 14. Vòng tay Awaride Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  80.412.919,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 15. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  43.407.809,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 16. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  20.843.107,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 17. Vòng tay Streamin Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  51.996.543,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 18. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  20.712.070,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 19. Vòng tay nữ Zarici Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  31.121.453,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 20. Bông tai nữ Kukutana Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  23.074.416,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 21. Bông tai nữ Moetsje Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  26.935.624,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 22. Bông tai nữ Tekot Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.614.936,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 23. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  16.262.184,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  18.420.477,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 25. Dây chuyền nữ Tengja Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  16.791.710,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 26. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.511.891,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 27. Bông tai nữ Amonavis Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  28.159.958,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 28. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Opal Đen

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  28.794.200,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 29. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  25.789.404,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 30. Bông tai nữ Fortuin Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  18.695.569,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Opal Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  45.216.011,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 32. Bông tai nữ Persici - A Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  14.409.834,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 33. Bông tai nữ Persici - B Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  18.116.514,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 34. Bông tai nữ Huipu - A Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  9.971.554,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 35. Bông tai nữ Huipu - B Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.646.523,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng