Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Wabisabi Đá Zircon Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  71.577.111,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 2. Bông tai nữ Brilhando Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  22.694.041,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 3. Bông tai nữ Csillogo Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  24.995.822,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 4. Bông tai nữ Mutaio Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  26.279.874,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 5. Bông tai nữ Persici Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  21.694.706,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 6. Nhẫn Bondoflove Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  20.281.317,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 7. Nhẫn Tadafuq Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  16.091.808,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 8. Bông tai nữ Wahda Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  11.354.378,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 9. Bông tai nữ Yhteys Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  16.962.088,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 10. Bông tai nữ Craze Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  19.892.169,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 11. Nhẫn Honorable Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  18.871.607,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 12. Bông tai nữ Huipu Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  15.597.094,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 13. Bông tai nữ Marfikent Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  31.650.980,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 14. Vòng tay Awaride Đá Zircon Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  87.658.167,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 15. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  57.898.306,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 16. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  28.088.355,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 17. Vòng tay Streamin Đá Zircon Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  59.241.791,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 18. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  24.334.694,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 19. Vòng tay nữ Zarici Đá Zircon Nâu

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  33.895.025,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 20. Bông tai nữ Kukutana Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  30.319.664,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 21. Bông tai nữ Moetsje Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  32.482.768,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 22. Bông tai nữ Tekot Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  34.935.680,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 23. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  19.884.808,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  25.665.725,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 25. Dây chuyền nữ Tengja Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  19.565.282,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 26. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  40.832.635,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 27. Bông tai nữ Amonavis Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  33.707.102,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 28. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Zircon Nâu

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  31.567.772,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 29. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  36.883.691,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 30. Bông tai nữ Fortuin Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  24.242.713,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Zircon Nâu

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  47.508.453,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 32. Bông tai nữ Persici - A Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  19.956.978,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 33. Bông tai nữ Persici - B Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  23.663.658,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 34. Bông tai nữ Huipu - A Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  12.292.298,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 35. Bông tai nữ Huipu - B Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  18.967.267,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng