Đang tải...
Tìm thấy 441 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Levenslag Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.066 crt - AAA

  8.148.074,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 2. Vòng tay nữ Hopeful Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.086 crt - AAA

  7.858.262,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 3. Vòng tay nữ Kartu Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  31.932.016,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 4. Nhẫn Verbintenis Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  11.588.434,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 5. Bông tai nữ Expectancy Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.360.804,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 6. Nhẫn Steadiness Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.454 crt - AAA

  33.968.044,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  11.491.925,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 8. Bông tai nữ Timia Set Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.042 crt - AAA

  7.788.923,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 9. Nhẫn Intersection Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.27 crt - AAA

  17.905.950,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 10. Nhẫn Cobswan Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  21.470.274,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 11. Bông tai nữ Nabegu Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  12.196.356,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 12. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Kim Cương Đen

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  15.033.324,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 13. Nhẫn Shprese Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  15.132.945,00 ₫
  7.539.586  - 88.839.197  7.539.586 ₫ - 88.839.197 ₫
 14. Nhẫn Sumpay Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  16.291.336,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 15. Nhẫn Kohtuda Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.09 crt - AAA

  11.835.225,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  17.106.144,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 17. Bông tai nữ Zvezda Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  7.903.262,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 18. Dây chuyền nữ Tempete Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  7.692.415,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Passie Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.066 crt - AAA

  10.483.817,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 21. Vòng tay nữ Estbelle Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  9.757.028,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 22. Nhẫn Aveniren Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.072 crt - AAA

  10.967.776,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 23. Nhẫn Upoznati Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  13.587.388,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 24. Nhẫn Strasta Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  10.163.723,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 25. Nhẫn Chidones Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.228 crt - AAA

  21.575.555,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 26. Nhẫn Bondoflove Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.426 crt - AAA

  24.328.468,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 27. Nhẫn Povezati Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Povezati

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.324 crt - AAA

  21.325.086,00 ₫
  9.489.577  - 118.060.756  9.489.577 ₫ - 118.060.756 ₫
 28. Vòng tay nữ Relazieone Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Relazieone

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.486 crt - AAA

  25.826.479,00 ₫
  9.521.275  - 49.466.933  9.521.275 ₫ - 49.466.933 ₫
 29. Vòng đeo ngón tay Sambungan Kim Cương Đen

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  9.421.086,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 30. Bông tai nữ Afflatus Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  24.439.411,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 31. Bông tai nữ Hoopfol Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.123 crt - AAA

  11.814.848,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 32. Bông tai nữ Gordost Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.168 crt - AAA

  16.835.862,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 33. Nhẫn Bezumiye Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.174 crt - AAA

  13.167.389,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 34. Dây chuyền nữ Metonia Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Metonia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  18.327.364,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 35. Nhẫn Milota Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.132 crt - AAA

  13.173.050,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 36. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - A Kim Cương Đen

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  12.331.921,00 ₫
  5.766.765  - 73.315.690  5.766.765 ₫ - 73.315.690 ₫
 37. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - B Kim Cương Đen

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  10.302.403,00 ₫
  5.136.768  - 60.933.672  5.136.768 ₫ - 60.933.672 ₫
 38. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - C Kim Cương Đen

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - C

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  8.995.144,00 ₫
  4.151.300  - 54.212.005  4.151.300 ₫ - 54.212.005 ₫
 39. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - D Kim Cương Đen

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.114 crt - AAA

  10.166.271,00 ₫
  4.108.281  - 53.645.965  4.108.281 ₫ - 53.645.965 ₫
 40. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - SET Kim Cương Đen

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.408 crt - AAA

  38.973.493,00 ₫
  12.427.582  - 197.107.550  12.427.582 ₫ - 197.107.550 ₫
 41. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  18.605.853,00 ₫
  6.601.383  - 101.617.441  6.601.383 ₫ - 101.617.441 ₫
 42. Bông tai nữ Interit Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.33 crt - AAA

  13.848.612,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  9.126.747,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 44. Dây chuyền nữ Apricitas Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.192 crt - AAA

  15.135.210,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 45. Vòng tay Adinfinitum Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.36 crt - AAA

  40.201.788,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 46. Vòng tay Eccedentesiast Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.581 crt - AAA

  65.018.181,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 47. Vòng đeo ngón tay Elpiso Kim Cương Đen

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.105 crt - AAA

  10.581.457,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.378 crt - AAA

  27.639.489,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 49. Bông tai nữ Grafetul Set Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.249 crt - AAA

  19.695.469,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 50. Vòng tay nữ Knopka Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  11.933.716,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 51. Bông tai nữ Molitva Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.348 crt - AAA

  18.324.251,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 52. Bông tai nữ Mutantur Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  12.307.582,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 53. Dây chuyền nữ Nekogda Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.375 crt - AAA

  35.642.094,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 54. Bông tai nữ Orenda Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.276 crt - AAA

  16.332.658,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 55. Vòng tay Petillante Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.312 crt - AAA

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 56. Bông tai nữ Ponnade Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.532 crt - AAA

  28.850.806,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 57. Dây chuyền nữ Soifdevivre Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.534 crt - AAA

  26.896.002,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 58. Vòng đeo ngón tay Soyuz Kim Cương Đen

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  11.822.490,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 59. Dây chuyền nữ Strannik Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.136 crt - AAA

  18.226.892,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 60. Vòng tay Wabisabi Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.49 crt - AAA

  97.105.292,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 61. Bông tai nữ Brilhando Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.312 crt - AAA

  56.882.559,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫

You’ve viewed 60 of 441 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng