Đang tải...
Tìm thấy 556 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  10.731.457,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn Milota Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  11.559.850,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 3. Nhẫn Passie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.066 crt - AAA

  9.691.368,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 4. Bông tai nữ Linstant Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  7.387.888,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  10.020.234,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 6. Nhẫn Bondoflove Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  16.913.409,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 7. Dây chuyền nữ Citrum Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.202 crt - AAA

  11.723.149,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 8. Nhẫn Honorable Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  15.503.699,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 9. Vòng tay nữ Hopeful Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.086 crt - AAA

  7.150.718,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 10. Bông tai nữ Extralove Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.089 crt - AAA

  7.464.019,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 11. Bông tai nữ Batasuna Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  8.189.960,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 12. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  23.440.358,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 13. Bông tai nữ Interit Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.33 crt - AAA

  11.556.170,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 14. Bông tai nữ Timia Set Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.042 crt - AAA

  7.279.492,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.084 crt - AAA

  8.107.884,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 16. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  13.437.105,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 17. Vòng tay Adinfinitum Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  32.645.220,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 18. Vòng tay Eccedentesiast Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.581 crt - AAA

  56.754.069,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Thạch Anh Tím

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.105 crt - AAA

  9.675.801,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 21. Bông tai nữ Expectancy Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  8.624.958,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.378 crt - AAA

  18.582.928,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 23. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.249 crt - AAA

  14.431.344,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 24. Vòng tay nữ Knopka Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.078 crt - AAA

  10.971.456,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 25. Bông tai nữ Molitva Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.348 crt - AAA

  15.211.058,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 26. Bông tai nữ Mutantur Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  10.835.891,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 27. Bông tai nữ Nabegu Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  10.724.665,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 28. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.375 crt - AAA

  33.179.842,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 29. Bông tai nữ Orenda Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.276 crt - AAA

  13.870.405,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 30. Vòng tay Petillante Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.312 crt - AAA

  32.874.466,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 31. Bông tai nữ Ponnade Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.532 crt - AAA

  18.662.174,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 32. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.534 crt - AAA

  22.509.231,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 33. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Thạch Anh Tím

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.078 crt - AAA

  10.860.230,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 34. Dây chuyền nữ Strannik Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.136 crt - AAA

  16.896.710,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 35. Vòng tay Wabisabi Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  68.209.203,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 36. Bông tai nữ Brilhando Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  15.958.224,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Acus Đá Thạch Anh Tím

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.282 crt - AAA

  10.694.946,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 38. Bông tai nữ Blenken Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.206 crt - AAA

  8.549.109,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 39. Dây chuyền nữ Brillent Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.639 crt - AAA

  18.342.363,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 40. Bông tai nữ Cjace Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.412 crt - AAA

  10.887.116,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 41. Bông tai nữ Claritas Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.448 crt - AAA

  13.111.916,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 42. Bông tai nữ Csillogo Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  18.260.005,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 43. Bông tai nữ Geminos Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.492 crt - AAA

  17.345.859,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 44. Bông tai nữ Ignis Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.312 crt - AAA

  13.736.254,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 45. Nhẫn Iunctura Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.324 crt - AAA

  17.924.913,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 46. Nhẫn Lacus Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.396 crt - AAA

  19.795.659,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 47. Bông tai nữ Ljus Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.715 crt - AAA

  17.160.200,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Thạch Anh Tím

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.481 crt - AAA

  11.748.621,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 49. Bông tai nữ Mutaio Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  19.544.057,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 50. Bông tai nữ Persici Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  14.958.889,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 51. Nhẫn Rocky Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.283 crt - AAA

  15.193.510,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 52. Nhẫn Shinnig Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  17.473.783,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 53. Bông tai nữ Skinner Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.608 crt - AAA

  13.597.858,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 54. Nhẫn Uniquella Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.206 crt - AAA

  11.960.036,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 55. Nhẫn Unmatched Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.359 crt - AAA

  16.221.997,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 56. Nhẫn Ventus Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  14.446.343,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 57. Nhẫn Vertere Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.273 crt - AAA

  18.192.931,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 58. Bông tai nữ Adzinstva Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  12.955.126,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Thạch Anh Tím

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  9.965.611,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 60. Bông tai nữ Enhed Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  9.544.199,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 61. Bông tai nữ Forhard Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  10.447.590,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫

You’ve viewed 60 of 556 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng