Đang tải...
Tìm thấy 1346 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.79 crt - AAA

  9.518.161,00 ₫
  2.429.705  - 242.022.436  2.429.705 ₫ - 242.022.436 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  9.560.896,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 3. Dây chuyền nữ Turtle

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  9.384.010,00 ₫
  4.668.373  - 42.551.679  4.668.373 ₫ - 42.551.679 ₫
 4. Dây chuyền nữ Dina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.892 crt - AAA

  12.575.033,00 ₫
  3.894.320  - 259.215.747  3.894.320 ₫ - 259.215.747 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imene Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  10.917.400,00 ₫
  2.653.289  - 2.297.833.447  2.653.289 ₫ - 2.297.833.447 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imogen Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.86 crt - AAA

  9.651.746,00 ₫
  2.398.573  - 1.140.886.101  2.398.573 ₫ - 1.140.886.101 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnardia Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.25 crt - AAA

  13.846.630,00 ₫
  3.714.604  - 3.013.047.035  3.714.604 ₫ - 3.013.047.035 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 1.02 crt Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Outen 1.02 crt

  Vàng 14K & Đá Peridot

  1.02 crt - AAA

  11.117.209,00 ₫
  3.247.908  - 2.005.815.960  3.247.908 ₫ - 2.005.815.960 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Phymas

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.4 crt - AAA

  10.073.158,00 ₫
  2.839.231  - 1.478.143.934  2.839.231 ₫ - 1.478.143.934 ₫
 11. Dây chuyền nữ Virago

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.44 crt - AAA

  12.479.089,00 ₫
  5.498.463  - 271.060.028  5.498.463 ₫ - 271.060.028 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Vimpa

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.398 crt - AAA

  12.251.543,00 ₫
  4.710.543  - 368.814.282  4.710.543 ₫ - 368.814.282 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Blanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  13.218.332,00 ₫
  3.728.755  - 1.543.987.958  3.728.755 ₫ - 1.543.987.958 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Peridot

  3.7 crt - AAA

  21.229.991,00 ₫
  4.733.467  - 1.607.355.582  4.733.467 ₫ - 1.607.355.582 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Zena

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.824 crt - AAA

  10.107.403,00 ₫
  2.924.136  - 196.173.592  2.924.136 ₫ - 196.173.592 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Palmera

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.62 crt - AAA

  11.127.681,00 ₫
  3.828.660  - 1.601.171.648  3.828.660 ₫ - 1.601.171.648 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Beracha

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  9.977.215,00 ₫
  3.506.020  - 52.344.085  3.506.020 ₫ - 52.344.085 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Faunus

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.8 crt - AAA

  13.359.275,00 ₫
  4.521.204  - 1.772.751.028  4.521.204 ₫ - 1.772.751.028 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Kalipay

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.75 crt - AAA

  33.702.857,00 ₫
  12.971.258  - 2.834.137.503  12.971.258 ₫ - 2.834.137.503 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Aigremont

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.178 crt - AAA

  16.981.616,00 ₫
  5.136.768  - 2.828.901.684  5.136.768 ₫ - 2.828.901.684 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Deolinda

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  13.997.195,00 ₫
  5.312.804  - 836.444.141  5.312.804 ₫ - 836.444.141 ₫
 23. Dây chuyền nữ Weidler

  Vàng 14K & Đá Peridot & Ngọc Trai Trắng

  0.5 crt - AAA

  29.384.293,00 ₫
  13.549.463  - 560.898.283  13.549.463 ₫ - 560.898.283 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Malfaiteur

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  12.016.357,00 ₫
  4.627.336  - 257.064.818  4.627.336 ₫ - 257.064.818 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Pratima

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  18.434.344,00 ₫
  7.627.321  - 403.880.154  7.627.321 ₫ - 403.880.154 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  7.530.246,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.306 crt - AAA

  8.905.994,00 ₫
  3.079.230  - 64.811.010  3.079.230 ₫ - 64.811.010 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Nixola

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  16.481.523,00 ₫
  5.807.519  - 1.188.206.626  5.807.519 ₫ - 1.188.206.626 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.8 crt - AAA

  10.504.477,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Inga

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.558 crt - AAA

  15.763.225,00 ₫
  4.392.714  - 218.701.787  4.392.714 ₫ - 218.701.787 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Fayanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.173 crt - AAA

  18.235.667,00 ₫
  7.571.850  - 406.965.049  7.571.850 ₫ - 406.965.049 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.975 crt - AAA

  15.295.115,00 ₫
  5.441.860  - 1.180.367.042  5.441.860 ₫ - 1.180.367.042 ₫
 34. Dây chuyền nữ Lovisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.8 crt - AAA

  9.762.971,00 ₫
  2.790.552  - 192.480.216  2.790.552 ₫ - 192.480.216 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Carmenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  12.119.091,00 ₫
  4.540.732  - 125.758.831  4.540.732 ₫ - 125.758.831 ₫
 36. Dây chuyền nữ Harvey

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.73 crt - AAA

  13.323.330,00 ₫
  5.015.070  - 286.894.861  5.015.070 ₫ - 286.894.861 ₫
 37. Dây chuyền nữ Velours

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  12.899.654,00 ₫
  5.568.369  - 209.843.341  5.568.369 ₫ - 209.843.341 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Iselin Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Dây chuyền nữ Iselin

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  20.252.732,00 ₫
  8.264.111  - 1.824.812.097  8.264.111 ₫ - 1.824.812.097 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Dulcinia Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Dulcinia

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  15.222.662,00 ₫
  5.487.709  - 1.617.232.896  5.487.709 ₫ - 1.617.232.896 ₫
 40. Dây chuyền nữ Chantay

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  11.254.472,00 ₫
  5.238.087  - 457.101.598  5.238.087 ₫ - 457.101.598 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Maria

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  10.302.401,00 ₫
  3.416.020  - 115.357.936  3.416.020 ₫ - 115.357.936 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Mazhira

  Vàng 14K & Đá Peridot

  1.8 crt - AAA

  14.005.121,00 ₫
  3.056.588  - 4.444.153.460  3.056.588 ₫ - 4.444.153.460 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Twig

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.76 crt - AAA

  13.075.408,00 ₫
  4.301.866  - 1.087.126.918  4.301.866 ₫ - 1.087.126.918 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Eadric

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.566 crt - AAA

  21.023.955,00 ₫
  7.110.815  - 2.385.116.051  7.110.815 ₫ - 2.385.116.051 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Tarassaco

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  4.665 crt - AAA

  34.088.893,00 ₫
  8.082.980  - 2.690.109.889  8.082.980 ₫ - 2.690.109.889 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Zykadial

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  10.310.893,00 ₫
  3.650.925  - 247.300.710  3.650.925 ₫ - 247.300.710 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Cagneuxuse

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  14.367.949,00 ₫
  5.455.162  - 838.566.776  5.455.162 ₫ - 838.566.776 ₫
 49. Dây chuyền nữ Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.186 crt - AAA

  15.417.661,00 ₫
  4.715.071  - 291.989.176  4.715.071 ₫ - 291.989.176 ₫
 50. Dây chuyền nữ Rideout

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  13.042.860,00 ₫
  6.120.253  - 231.553.616  6.120.253 ₫ - 231.553.616 ₫
 51. Dây chuyền nữ Gullar

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.738 crt - AAA

  24.791.201,00 ₫
  10.624.477  - 940.584.974  10.624.477 ₫ - 940.584.974 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 2.15 crt Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Outen 2.15 crt

  Vàng 14K & Đá Peridot

  2.15 crt - AAA

  14.967.097,00 ₫
  3.527.530  - 2.189.140.564  3.527.530 ₫ - 2.189.140.564 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Tingly

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  9.272.785,00 ₫
  3.097.343  - 48.311.088  3.097.343 ₫ - 48.311.088 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Levite

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  14.648.702,00 ₫
  6.543.364  - 93.381.628  6.543.364 ₫ - 93.381.628 ₫
 55. Dây chuyền nữ Macy

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  9.495.236,00 ₫
  3.679.226  - 63.877.048  3.679.226 ₫ - 63.877.048 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Toucan

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  10.17 crt - AAA

  84.646.013,00 ₫
  9.192.409  - 23.531.690.357  9.192.409 ₫ - 23.531.690.357 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Aygen

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.427 crt - AAA

  14.351.250,00 ₫
  6.067.895  - 938.316.300  6.067.895 ₫ - 938.316.300 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Albina Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.25 crt - AAA

  14.494.741,00 ₫
  3.502.341  - 3.350.715.249  3.502.341 ₫ - 3.350.715.249 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Donitra

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.345 crt - AAA

  10.786.079,00 ₫
  3.585.831  - 916.566.407  3.585.831 ₫ - 916.566.407 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Adela Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Mặt dây chuyền nữ Adela

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.4 crt - AAA

  9.109.200,00 ₫
  2.249.988  - 1.472.625.089  2.249.988 ₫ - 1.472.625.089 ₫
 61. Dây chuyền nữ Ferocactus

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.644 crt - AAA

  13.834.461,00 ₫
  5.907.141  - 1.096.324.990  5.907.141 ₫ - 1.096.324.990 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  23.386.301,00 ₫
  5.388.653  - 1.010.485.770  5.388.653 ₫ - 1.010.485.770 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Aurkena

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.11 crt - AAA

  14.982.096,00 ₫
  4.497.147  - 1.635.544.127  4.497.147 ₫ - 1.635.544.127 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Caria

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  15.102.945,00 ₫
  5.179.220  - 983.542.501  5.179.220 ₫ - 983.542.501 ₫

You’ve viewed 60 of 1346 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng