Đang tải...
Tìm thấy 772 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.13 crt - AAA

  35.130.963,00 ₫
  15.908.414  - 3.777.293.414  15.908.414 ₫ - 3.777.293.414 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Mvs

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  14.385.495,00 ₫
  7.315.436  - 957.830.363  7.315.436 ₫ - 957.830.363 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Jerolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  28 crt - AAA

  103.133.000,00 ₫
  20.271.129  - 69.303.421.538  20.271.129 ₫ - 69.303.421.538 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - B Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - B

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.36 crt - AAA

  11.942.206,00 ₫
  6.707.514  - 1.270.126.049  6.707.514 ₫ - 1.270.126.049 ₫
 5. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  14.868.607,00 ₫
  7.556.567  - 1.636.662.046  7.556.567 ₫ - 1.636.662.046 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - K

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  16.264.450,00 ₫
  8.721.468  - 297.677.833  8.721.468 ₫ - 297.677.833 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  16.104.828,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Nhẫn SYLVIE Braks - B Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn SYLVIE Braks - B

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  22.546.024,00 ₫
  10.540.987  - 901.679.686  10.540.987 ₫ - 901.679.686 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Hast

  Vàng 14K & Đá Peridot

  1.12 crt - AAA

  16.964.635,00 ₫
  7.784.113  - 177.593.493  7.784.113 ₫ - 177.593.493 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng 14K & Đá Peridot

  3.04 crt - AAA

  25.856.479,00 ₫
  13.075.409  - 296.036.327  13.075.409 ₫ - 296.036.327 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  34.454.834,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Dorothy

  Vàng 14K & Đá Peridot

  2.88 crt - AAA

  23.361.680,00 ₫
  11.787.679  - 274.031.713  11.787.679 ₫ - 274.031.713 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Peridot

  7.5 crt - AAA

  38.755.852,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Homam

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.533 crt - AAA

  23.296.585,00 ₫
  9.212.219  - 328.852.206  9.212.219 ₫ - 328.852.206 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Bewitch

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  13.634.085,00 ₫
  7.514.115  - 284.772.231  7.514.115 ₫ - 284.772.231 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Goro

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  12.482.770,00 ₫
  6.919.778  - 82.980.735  6.919.778 ₫ - 82.980.735 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  13.629.274,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Shedricka

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  15.606.433,00 ₫
  7.592.793  - 219.409.332  7.592.793 ₫ - 219.409.332 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - H

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  19.415.850,00 ₫
  10.453.535  - 315.720.200  10.453.535 ₫ - 315.720.200 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Anmolika

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.956 crt - AAA

  16.519.731,00 ₫
  7.330.153  - 1.814.510.263  7.330.153 ₫ - 1.814.510.263 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Bally

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  14.983.512,00 ₫
  7.784.113  - 494.742.933  7.784.113 ₫ - 494.742.933 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Flet SET Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Flet SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  36.410.204,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.476.332  - 1.427.115.877  17.476.332 ₫ - 1.427.115.877 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Antimilos

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.092 crt - AAA

  23.701.584,00 ₫
  11.213.154  - 1.905.641.911  11.213.154 ₫ - 1.905.641.911 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  17.108.973,00 ₫
  8.320.715  - 891.958.035  8.320.715 ₫ - 891.958.035 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Carli

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  14.44 crt - AAA

  79.796.223,00 ₫
  17.687.462  - 11.497.502.106  17.687.462 ₫ - 11.497.502.106 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Eily

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.563 crt - AAA

  14.286.156,00 ₫
  6.504.874  - 1.102.324.960  6.504.874 ₫ - 1.102.324.960 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Rouvera

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.956 crt - AAA

  25.724.309,00 ₫
  11.946.169  - 1.182.121.748  11.946.169 ₫ - 1.182.121.748 ₫
 32. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - A

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  11.778.339,00 ₫
  6.516.478  - 78.947.738  6.516.478 ₫ - 78.947.738 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Equa - A Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Equa - A

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.65 crt - AAA

  15.055.965,00 ₫
  7.295.059  - 1.409.710.296  7.295.059 ₫ - 1.409.710.296 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  7.16 crt - AAA

  48.101.657,00 ₫
  14.626.345  - 6.249.706.228  14.626.345 ₫ - 6.249.706.228 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.89 crt - AAA

  20.236.883,00 ₫
  9.314.672  - 1.830.981.885  9.314.672 ₫ - 1.830.981.885 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  12 crt - AAA

  56.446.995,00 ₫
  15.643.793  - 17.661.977.608  15.643.793 ₫ - 17.661.977.608 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Emilie Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Emilie

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.576 crt - AAA

  25.576.575,00 ₫
  12.336.167  - 1.167.914.271  12.336.167 ₫ - 1.167.914.271 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  21.604.423,00 ₫
  10.070.895  - 2.534.733.266  10.070.895 ₫ - 2.534.733.266 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Mastiquer

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.32 crt - AAA

  11.470.133,00 ₫
  6.113.178  - 88.697.687  6.113.178 ₫ - 88.697.687 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Earmellw

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.506 crt - AAA

  18.721.607,00 ₫
  9.169.767  - 879.986.389  9.169.767 ₫ - 879.986.389 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  21.803.102,00 ₫
  9.443.162  - 464.120.435  9.443.162 ₫ - 464.120.435 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Haggard

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.4 crt - AAA

  15.507.661,00 ₫
  7.621.095  - 1.525.549.369  7.621.095 ₫ - 1.525.549.369 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Ofre - A Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ofre - A

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.762 crt - AAA

  17.399.632,00 ₫
  8.334.299  - 1.430.837.551  8.334.299 ₫ - 1.430.837.551 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Dicentra

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  17.577.934,00 ₫
  9.194.107  - 873.236.423  9.194.107 ₫ - 873.236.423 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Shaune

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2 crt - AAA

  30.194.571,00 ₫
  12.837.674  - 843.505.430  12.837.674 ₫ - 843.505.430 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Ternisha

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  17.000.295,00 ₫
  9.084.862  - 511.299.461  9.084.862 ₫ - 511.299.461 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Eider Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Eider

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.875 crt - AAA

  26.867.984,00 ₫
  11.816.547  - 1.532.596.507  11.816.547 ₫ - 1.532.596.507 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.756 crt - AAA

  18.816.700,00 ₫
  7.813.547  - 1.132.805.945  7.813.547 ₫ - 1.132.805.945 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Indore

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.75 crt - AAA

  17.937.932,00 ₫
  9.190.144  - 716.218.300  9.190.144 ₫ - 716.218.300 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Dunstan

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.12 crt - AAA

  21.154.143,00 ₫
  9.806.556  - 201.579.228  9.806.556 ₫ - 201.579.228 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Dossil

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  12.186.167,00 ₫
  6.749.967  - 274.328.885  6.749.967 ₫ - 274.328.885 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Springe

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.65 crt - AAA

  18.170.289,00 ₫
  9.006.749  - 1.427.540.399  9.006.749 ₫ - 1.427.540.399 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Aspera

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  15.819.546,00 ₫
  8.476.940  - 102.084.420  8.476.940 ₫ - 102.084.420 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  6.56 crt - AAA

  42.931.209,00 ₫
  12.721.071  - 4.050.702.495  12.721.071 ₫ - 4.050.702.495 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Fontelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.532 crt - AAA

  12.946.351,00 ₫
  7.060.720  - 127.867.311  7.060.720 ₫ - 127.867.311 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Edwardeen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  17.499.536,00 ₫
  7.369.775  - 748.411.538  7.369.775 ₫ - 748.411.538 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  25.696.008,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Brigette

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  13 crt - AAA

  80.692.540,00 ₫
  21.761.217  - 11.386.488.480  21.761.217 ₫ - 11.386.488.480 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Clare

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  13.706 crt - AAA

  79.057.831,00 ₫
  18.757.835  - 11.397.016.734  18.757.835 ₫ - 11.397.016.734 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Youlanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  6.972 crt - AAA

  46.999.303,00 ₫
  16.314.544  - 16.018.070.304  16.314.544 ₫ - 16.018.070.304 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  5.192 crt - AAA

  36.121.807,00 ₫
  14.962.003  - 3.474.712.585  14.962.003 ₫ - 3.474.712.585 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.514 crt - AAA

  19.726.885,00 ₫
  8.506.374  - 318.366.410  8.506.374 ₫ - 318.366.410 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  19.462.264,00 ₫
  9.441.747  - 277.229.810  9.441.747 ₫ - 277.229.810 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  33.345.688,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫

You’ve viewed 60 of 772 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng