Đang tải...
Tìm thấy 146 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.87 crt - AAAA

  24.834.220,00 ₫
  8.775.807  - 900.788.181  8.775.807 ₫ - 900.788.181 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Erica Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.238 crt - AAAA

  25.350.159,00 ₫
  9.485.614  - 1.345.168.145  9.485.614 ₫ - 1.345.168.145 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Madizen Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Madizen

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.61 crt - AAAA

  27.243.548,00 ₫
  9.758.444  - 1.863.967.576  9.758.444 ₫ - 1.863.967.576 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Pravin Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Pravin

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.58 crt - AAAA

  28.154.298,00 ₫
  11.720.321  - 1.164.206.742  11.720.321 ₫ - 1.164.206.742 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Girona Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Girona

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.394 crt - AAAA

  29.873.628,00 ₫
  10.579.194  - 2.275.262.792  10.579.194 ₫ - 2.275.262.792 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Zanyria Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Vàng

  1.06 crt - AAAA

  32.989.651,00 ₫
  7.593.925  - 1.822.689.466  7.593.925 ₫ - 1.822.689.466 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Lia

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.56 crt - AAAA

  22.396.023,00 ₫
  9.277.880  - 426.210.240  9.277.880 ₫ - 426.210.240 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alina

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.596 crt - AAAA

  19.770.471,00 ₫
  7.874.679  - 1.116.221.123  7.874.679 ₫ - 1.116.221.123 ₫
 9. Nhẫn đính hôn Chole Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Chole

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.18 crt - AAAA

  24.202.524,00 ₫
  9.378.068  - 2.865.212.833  9.378.068 ₫ - 2.865.212.833 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Clariss

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  0.902 crt - AAAA

  29.440.329,00 ₫
  10.257.687  - 1.168.452.007  10.257.687 ₫ - 1.168.452.007 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.096 crt - AAAA

  23.233.756,00 ₫
  8.440.148  - 2.905.443.773  8.440.148 ₫ - 2.905.443.773 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.74 crt - AAAA

  24.747.616,00 ₫
  10.913.155  - 1.150.720.954  10.913.155 ₫ - 1.150.720.954 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.04 crt - AAAA

  25.922.705,00 ₫
  10.732.024  - 1.845.019.550  10.732.024 ₫ - 1.845.019.550 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.24 crt - AAAA

  22.946.211,00 ₫
  8.309.394  - 2.909.802.243  8.309.394 ₫ - 2.909.802.243 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.402 crt - AAAA

  32.125.033,00 ₫
  10.373.157  - 2.953.217.129  10.373.157 ₫ - 2.953.217.129 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alasha 0.8 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alasha 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  0.94 crt - AAAA

  26.377.231,00 ₫
  9.905.613  - 1.837.915.814  9.905.613 ₫ - 1.837.915.814 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Lenny Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Lenny

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.96 crt - AAAA

  21.486.971,00 ₫
  8.299.488  - 1.204.989.568  8.299.488 ₫ - 1.204.989.568 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.74 crt - AAAA

  21.297.633,00 ₫
  7.987.886  - 1.131.504.069  7.987.886 ₫ - 1.131.504.069 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.04 crt - AAAA

  23.103.001,00 ₫
  8.171.281  - 1.829.411.133  8.171.281 ₫ - 1.829.411.133 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.24 crt - AAAA

  24.093.563,00 ₫
  8.171.281  - 2.916.905.979  8.171.281 ₫ - 2.916.905.979 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Donielle

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  0.692 crt - AAAA

  23.959.412,00 ₫
  9.867.688  - 1.134.688.013  9.867.688 ₫ - 1.134.688.013 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 0.8 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Donielle 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  0.992 crt - AAAA

  25.764.781,00 ₫
  10.066.367  - 1.832.595.084  10.066.367 ₫ - 1.832.595.084 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 1.0 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Donielle 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.202 crt - AAAA

  27.202.227,00 ₫
  10.265.044  - 2.922.792.742  10.265.044 ₫ - 2.922.792.742 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  2.116 crt - AAAA

  34.845.398,00 ₫
  10.283.158  - 3.721.043.680  10.283.158 ₫ - 3.721.043.680 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 2.0 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cassidy 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.24 crt - AAAA

  35.393.887,00 ₫
  9.964.481  - 3.735.817.198  9.964.481 ₫ - 3.735.817.198 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2.402 crt - AAAA

  41.469.140,00 ₫
  11.065.984  - 3.760.468.019  11.065.984 ₫ - 3.760.468.019 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 2.0 crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Donielle 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2.274 crt - AAAA

  40.936.784,00 ₫
  13.775.028  - 3.758.614.255  13.775.028 ₫ - 3.758.614.255 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lia 2.0crt Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Lia 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  2.21 crt - AAAA

  41.683.950,00 ₫
  13.906.348  - 3.770.472.689  13.906.348 ₫ - 3.770.472.689 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Eglontina Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Eglontina

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.8 crt - AAAA

  22.670.550,00 ₫
  8.766.467  - 1.141.282.318  8.766.467 ₫ - 1.141.282.318 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.12 crt - AAAA

  19.581.699,00 ₫
  6.951.759  - 2.889.651.397  6.951.759 ₫ - 2.889.651.397 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Elloine Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Elloine

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  0.584 crt - AAAA

  22.034.893,00 ₫
  9.235.144  - 1.132.763.494  9.235.144 ₫ - 1.132.763.494 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Tenby Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Tenby

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.78 crt - AAAA

  24.768.842,00 ₫
  10.044.291  - 1.453.167.635  10.044.291 ₫ - 1.453.167.635 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Annecy Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Annecy

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.028 crt - AAAA

  29.144.860,00 ₫
  9.363.634  - 1.162.621.847  9.363.634 ₫ - 1.162.621.847 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alita Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alita

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  0.626 crt - AAAA

  20.092.544,00 ₫
  7.938.641  - 1.114.438.109  7.938.641 ₫ - 1.114.438.109 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Sencillo Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Sencillo

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.704 crt - AAAA

  30.287.967,00 ₫
  10.960.136  - 1.357.719.979  10.960.136 ₫ - 1.357.719.979 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Carameleta Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Carameleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.04 crt - AAAA

  26.558.928,00 ₫
  8.866.938  - 1.176.758.567  8.866.938 ₫ - 1.176.758.567 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Rena Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Rena

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.446 crt - AAAA

  23.626.301,00 ₫
  9.509.388  - 1.308.842.850  9.509.388 ₫ - 1.308.842.850 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Pitha Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Pitha

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.032 crt - AAAA

  26.648.079,00 ₫
  9.361.653  - 1.666.817.568  9.361.653 ₫ - 1.666.817.568 ₫
 40. Nhẫn Autya Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.584 crt - AAAA

  41.839.894,00 ₫
  12.219.281  - 2.283.767.471  12.219.281 ₫ - 2.283.767.471 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Bayamine

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.62 crt - AAAA

  24.748.182,00 ₫
  9.342.974  - 1.144.041.744  9.342.974 ₫ - 1.144.041.744 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Sevilla Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Sevilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.812 crt - AAAA

  23.163.567,00 ₫
  8.384.394  - 1.145.272.871  8.384.394 ₫ - 1.145.272.871 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Monterey Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Monterey

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.026 crt - AAAA

  30.993.530,00 ₫
  11.510.322  - 1.183.395.331  11.510.322 ₫ - 1.183.395.331 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Fidanka Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Fidanka

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.26 crt - AAAA

  33.885.120,00 ₫
  10.650.515  - 1.220.201.759  10.650.515 ₫ - 1.220.201.759 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Amrita Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Amrita

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.896 crt - AAAA

  26.173.176,00 ₫
  10.372.026  - 1.840.448.822  10.372.026 ₫ - 1.840.448.822 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Anica Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Anica

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.496 crt - AAAA

  41.917.157,00 ₫
  12.288.620  - 1.929.387.075  12.288.620 ₫ - 1.929.387.075 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Aprila Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Aprila

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.432 crt - AAAA

  44.889.123,00 ₫
  12.116.828  - 3.786.675.440  12.116.828 ₫ - 3.786.675.440 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Berafia Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Berafia

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.174 crt - AAAA

  36.058.978,00 ₫
  13.594.746  - 2.921.151.246  13.594.746 ₫ - 2.921.151.246 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Caserta Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Caserta

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.288 crt - AAAA

  40.386.881,00 ₫
  10.989.004  - 3.758.996.329  10.989.004 ₫ - 3.758.996.329 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Catania Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Catania

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.952 crt - AAAA

  34.559.268,00 ₫
  11.221.644  - 3.084.098.588  11.221.644 ₫ - 3.084.098.588 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Ceria Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Ceria

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  0.718 crt - AAAA

  37.231.235,00 ₫
  14.406.157  - 522.068.272  14.406.157 ₫ - 522.068.272 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Cosenza Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cosenza

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.064 crt - AAAA

  29.852.120,00 ₫
  14.377.289  - 1.182.871.744  14.377.289 ₫ - 1.182.871.744 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Cremona Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cremona

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.292 crt - AAAA

  40.762.730,00 ₫
  15.036.721  - 1.313.781.506  15.036.721 ₫ - 1.313.781.506 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Drancy Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Drancy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.256 crt - AAAA

  44.634.691,00 ₫
  13.664.085  - 3.785.557.526  13.664.085 ₫ - 3.785.557.526 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Eleta Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Eleta

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.836 crt - AAAA

  28.775.805,00 ₫
  9.806.557  - 1.169.923.698  9.806.557 ₫ - 1.169.923.698 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Elienor Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Elienor

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc

  1.99 crt - AAAA

  29.865.989,00 ₫
  9.657.123  - 4.017.221.525  9.657.123 ₫ - 4.017.221.525 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Ericeira Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Ericeira

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.18 crt - AAAA

  31.606.262,00 ₫
  10.458.063  - 1.268.880.772  10.458.063 ₫ - 1.268.880.772 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Fanetta Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Fanetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.218 crt - AAAA

  24.232.242,00 ₫
  8.852.788  - 2.364.201.055  8.852.788 ₫ - 2.364.201.055 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Fraga Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Fraga

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.348 crt - AAAA

  30.730.324,00 ₫
  10.136.272  - 1.880.241.081  10.136.272 ₫ - 1.880.241.081 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Hiya Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Hiya

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.378 crt - AAAA

  26.676.381,00 ₫
  9.108.635  - 3.078.593.896  9.108.635 ₫ - 3.078.593.896 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Lilava Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Lilava

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.212 crt - AAAA

  27.134.586,00 ₫
  9.264.861  - 1.198.692.428  9.264.861 ₫ - 1.198.692.428 ₫

You’ve viewed 60 of 146 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng