Đang tải...
Tìm thấy 146 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.87 crt - AAAA

  23.956.866,00 ₫
  8.775.807  - 900.788.181  8.775.807 ₫ - 900.788.181 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 2.0 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cassidy 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.24 crt - AAAA

  32.110.884,00 ₫
  9.964.481  - 3.735.817.198  9.964.481 ₫ - 3.735.817.198 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Pemangile Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Pemangile

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.176 crt - AAAA

  32.135.789,00 ₫
  11.718.340  - 1.214.187.637  11.718.340 ₫ - 1.214.187.637 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Erica Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.238 crt - AAAA

  24.529.409,00 ₫
  9.485.614  - 1.345.168.145  9.485.614 ₫ - 1.345.168.145 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.12 crt - AAAA

  18.987.362,00 ₫
  6.951.759  - 2.889.651.397  6.951.759 ₫ - 2.889.651.397 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Madizen Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Madizen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.61 crt - AAAA

  26.847.324,00 ₫
  9.758.444  - 1.863.967.576  9.758.444 ₫ - 1.863.967.576 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Lia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.56 crt - AAAA

  22.169.609,00 ₫
  9.277.880  - 426.210.240  9.277.880 ₫ - 426.210.240 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.596 crt - AAAA

  19.600.661,00 ₫
  7.874.679  - 1.116.221.123  7.874.679 ₫ - 1.116.221.123 ₫
 9. Nhẫn đính hôn Chole Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Chole

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.18 crt - AAAA

  23.013.851,00 ₫
  9.378.068  - 2.865.212.833  9.378.068 ₫ - 2.865.212.833 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Clariss

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  0.902 crt - AAAA

  29.270.519,00 ₫
  10.257.687  - 1.168.452.007  10.257.687 ₫ - 1.168.452.007 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alina 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.096 crt - AAAA

  22.639.419,00 ₫
  8.440.148  - 2.905.443.773  8.440.148 ₫ - 2.905.443.773 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.74 crt - AAAA

  24.577.806,00 ₫
  10.913.155  - 1.150.720.954  10.913.155 ₫ - 1.150.720.954 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.04 crt - AAAA

  25.498.179,00 ₫
  10.732.024  - 1.845.019.550  10.732.024 ₫ - 1.845.019.550 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.24 crt - AAAA

  22.351.874,00 ₫
  8.309.394  - 2.909.802.243  8.309.394 ₫ - 2.909.802.243 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Clariss 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.402 crt - AAAA

  31.530.696,00 ₫
  10.373.157  - 2.953.217.129  10.373.157 ₫ - 2.953.217.129 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alasha 0.8 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alasha 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  0.94 crt - AAAA

  25.952.705,00 ₫
  9.905.613  - 1.837.915.814  9.905.613 ₫ - 1.837.915.814 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Lenny Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Lenny

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.96 crt - AAAA

  21.260.557,00 ₫
  8.299.488  - 1.204.989.568  8.299.488 ₫ - 1.204.989.568 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.74 crt - AAAA

  21.127.823,00 ₫
  7.987.886  - 1.131.504.069  7.987.886 ₫ - 1.131.504.069 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.04 crt - AAAA

  22.678.475,00 ₫
  8.171.281  - 1.829.411.133  8.171.281 ₫ - 1.829.411.133 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.24 crt - AAAA

  23.499.226,00 ₫
  8.171.281  - 2.916.905.979  8.171.281 ₫ - 2.916.905.979 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Donielle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  0.692 crt - AAAA

  23.789.602,00 ₫
  9.867.688  - 1.134.688.013  9.867.688 ₫ - 1.134.688.013 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 0.8 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Donielle 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  0.992 crt - AAAA

  25.340.255,00 ₫
  10.066.367  - 1.832.595.084  10.066.367 ₫ - 1.832.595.084 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 1.0 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Donielle 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.202 crt - AAAA

  26.607.890,00 ₫
  10.265.044  - 2.922.792.742  10.265.044 ₫ - 2.922.792.742 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  2.116 crt - AAAA

  31.562.395,00 ₫
  10.283.158  - 3.721.043.680  10.283.158 ₫ - 3.721.043.680 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2.402 crt - AAAA

  38.186.137,00 ₫
  11.065.984  - 3.760.468.019  11.065.984 ₫ - 3.760.468.019 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 2.0 crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Donielle 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2.274 crt - AAAA

  37.653.781,00 ₫
  13.775.028  - 3.758.614.255  13.775.028 ₫ - 3.758.614.255 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lia 2.0crt Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Lia 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  2.21 crt - AAAA

  38.400.947,00 ₫
  13.906.348  - 3.770.472.689  13.906.348 ₫ - 3.770.472.689 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Eglontina Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Eglontina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.8 crt - AAAA

  22.500.740,00 ₫
  8.766.467  - 1.141.282.318  8.766.467 ₫ - 1.141.282.318 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Elloine Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Elloine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  0.584 crt - AAAA

  21.865.083,00 ₫
  9.235.144  - 1.132.763.494  9.235.144 ₫ - 1.132.763.494 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Tenby Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Tenby

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.78 crt - AAAA

  24.344.316,00 ₫
  10.044.291  - 1.453.167.635  10.044.291 ₫ - 1.453.167.635 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Annecy Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Annecy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.028 crt - AAAA

  28.975.050,00 ₫
  9.363.634  - 1.162.621.847  9.363.634 ₫ - 1.162.621.847 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alita Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Alita

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  0.626 crt - AAAA

  19.922.734,00 ₫
  7.938.641  - 1.114.438.109  7.938.641 ₫ - 1.114.438.109 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Sencillo Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Sencillo

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.704 crt - AAAA

  29.863.441,00 ₫
  10.960.136  - 1.357.719.979  10.960.136 ₫ - 1.357.719.979 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Carameleta Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Carameleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.04 crt - AAAA

  26.389.118,00 ₫
  8.866.938  - 1.176.758.567  8.866.938 ₫ - 1.176.758.567 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Rena Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Rena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.446 crt - AAAA

  23.201.775,00 ₫
  9.509.388  - 1.308.842.850  9.509.388 ₫ - 1.308.842.850 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Pitha Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Pitha

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.032 crt - AAAA

  25.827.328,00 ₫
  9.361.653  - 1.666.817.568  9.361.653 ₫ - 1.666.817.568 ₫
 38. Nhẫn Autya Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.584 crt - AAAA

  41.500.273,00 ₫
  12.219.281  - 2.283.767.471  12.219.281 ₫ - 2.283.767.471 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Bayamine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.62 crt - AAAA

  24.578.372,00 ₫
  9.342.974  - 1.144.041.744  9.342.974 ₫ - 1.144.041.744 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Sevilla Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Sevilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.812 crt - AAAA

  22.993.757,00 ₫
  8.384.394  - 1.145.272.871  8.384.394 ₫ - 1.145.272.871 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Monterey Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Monterey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.026 crt - AAAA

  30.823.720,00 ₫
  11.510.322  - 1.183.395.331  11.510.322 ₫ - 1.183.395.331 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Fidanka Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Fidanka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.26 crt - AAAA

  33.715.310,00 ₫
  10.650.515  - 1.220.201.759  10.650.515 ₫ - 1.220.201.759 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Amrita Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Amrita

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.896 crt - AAAA

  25.748.650,00 ₫
  10.372.026  - 1.840.448.822  10.372.026 ₫ - 1.840.448.822 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Anica Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Anica

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.496 crt - AAAA

  41.492.631,00 ₫
  12.288.620  - 1.929.387.075  12.288.620 ₫ - 1.929.387.075 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Aprila Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Aprila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.432 crt - AAAA

  41.606.120,00 ₫
  12.116.828  - 3.786.675.440  12.116.828 ₫ - 3.786.675.440 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Berafia Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Berafia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.174 crt - AAAA

  34.870.305,00 ₫
  13.594.746  - 2.921.151.246  13.594.746 ₫ - 2.921.151.246 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Caserta Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Caserta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.288 crt - AAAA

  37.103.878,00 ₫
  10.989.004  - 3.758.996.329  10.989.004 ₫ - 3.758.996.329 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Catania Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Catania

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.952 crt - AAAA

  34.389.457,00 ₫
  11.221.644  - 3.084.098.588  11.221.644 ₫ - 3.084.098.588 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Ceria Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Ceria

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  0.718 crt - AAAA

  37.004.821,00 ₫
  14.406.157  - 522.068.272  14.406.157 ₫ - 522.068.272 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Cosenza Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cosenza

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.064 crt - AAAA

  29.031.370,00 ₫
  14.377.289  - 1.182.871.744  14.377.289 ₫ - 1.182.871.744 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Cremona Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Cremona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.292 crt - AAAA

  40.536.316,00 ₫
  15.036.721  - 1.313.781.506  15.036.721 ₫ - 1.313.781.506 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Drancy Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Drancy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  2.256 crt - AAAA

  41.351.688,00 ₫
  13.664.085  - 3.785.557.526  13.664.085 ₫ - 3.785.557.526 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Eleta Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Eleta

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  0.836 crt - AAAA

  28.605.995,00 ₫
  9.806.557  - 1.169.923.698  9.806.557 ₫ - 1.169.923.698 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Elienor Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Elienor

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc

  1.99 crt - AAAA

  29.469.764,00 ₫
  9.657.123  - 4.017.221.525  9.657.123 ₫ - 4.017.221.525 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Ericeira Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Ericeira

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.18 crt - AAAA

  31.379.848,00 ₫
  10.458.063  - 1.268.880.772  10.458.063 ₫ - 1.268.880.772 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Fanetta Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Fanetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire

  1.218 crt - AAAA

  24.062.432,00 ₫
  8.852.788  - 2.364.201.055  8.852.788 ₫ - 2.364.201.055 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Fraga Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Fraga

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.348 crt - AAAA

  30.305.798,00 ₫
  10.136.272  - 1.880.241.081  10.136.272 ₫ - 1.880.241.081 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Girona Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Girona

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire

  1.394 crt - AAAA

  29.052.877,00 ₫
  10.579.194  - 2.275.262.792  10.579.194 ₫ - 2.275.262.792 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Hiya Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Hiya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  1.378 crt - AAAA

  26.449.966,00 ₫
  9.108.635  - 3.078.593.896  9.108.635 ₫ - 3.078.593.896 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Lilava Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Lilava

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  1.212 crt - AAAA

  26.964.776,00 ₫
  9.264.861  - 1.198.692.428  9.264.861 ₫ - 1.198.692.428 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Mabule Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn đính hôn Mabule

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Ngọc Lục Bảo

  0.644 crt - AAAA

  19.132.549,00 ₫
  7.743.359  - 1.113.419.247  7.743.359 ₫ - 1.113.419.247 ₫

You’ve viewed 60 of 146 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng