Đang tải...
Tìm thấy 6545 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.950.115,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 2. Nhẫn Agapanthus Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Agapanthus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  17.551.897,00 ₫
  8.408.733  - 92.758.991  8.408.733 ₫ - 92.758.991 ₫
 3. Bộ cô dâu Graceful-RING B Kim Cương

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  17.105.861,00 ₫
  6.337.328  - 88.145.807  6.337.328 ₫ - 88.145.807 ₫
 4. Nhẫn Lorenz Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  12.158.148,00 ₫
  6.134.404  - 63.777.995  6.134.404 ₫ - 63.777.995 ₫
 5. Nhẫn Malika Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.330.958,00 ₫
  6.378.082  - 73.145.875  6.378.082 ₫ - 73.145.875 ₫
 6. Nhẫn Zeno Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Zeno

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  13.767.669,00 ₫
  7.768.830  - 78.424.152  7.768.830 ₫ - 78.424.152 ₫
 7. Nhẫn đeo ngón út Leocadia Kim Cương

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Leocadia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  22.480.364,00 ₫
  9.925.424  - 112.853.238  9.925.424 ₫ - 112.853.238 ₫
 8. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Kim Cương

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  15.442.284,00 ₫
  5.794.783  - 77.079.819  5.794.783 ₫ - 77.079.819 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Soderman Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  29.305.614,00 ₫
  5.030.636  - 120.353.199  5.030.636 ₫ - 120.353.199 ₫
 11. Nhẫn Verde Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  21.822.064,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 12. Nhẫn Mindy Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.841.339,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 13. Bộ cô dâu Dreamy-Ring B Kim Cương

  Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  26.059.404,00 ₫
  6.751.382  - 127.372.035  6.751.382 ₫ - 127.372.035 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Mirkos Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  9.117.974,00 ₫
  3.983.754  - 46.372.415  3.983.754 ₫ - 46.372.415 ₫
 16. Nhẫn Marguerita Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  16.407.657,00 ₫
  7.213.550  - 88.159.956  7.213.550 ₫ - 88.159.956 ₫
 17. Nhẫn Jerolin Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Jerolin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  28 crt - VS

  10.032.848.710,00 ₫
  18.806.514  - 69.288.775.381  18.806.514 ₫ - 69.288.775.381 ₫
 18. Nhẫn Promij Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  20.241.695,00 ₫
  7.967.509  - 103.598.562  7.967.509 ₫ - 103.598.562 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Violinda Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.656.612,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 21. Nhẫn Venice Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.886.678,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 22. Nhẫn Stella Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  15.553.793,00 ₫
  7.463.738  - 83.617.526  7.463.738 ₫ - 83.617.526 ₫
 23. Nhẫn Botello Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  16.892.747,00 ₫
  5.334.313  - 77.348.684  5.334.313 ₫ - 77.348.684 ₫
 24. Nhẫn Amelie Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.971.980,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.150.125,00 ₫
  5.248.276  - 66.509.113  5.248.276 ₫ - 66.509.113 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.150.125,00 ₫
  5.248.276  - 66.509.113  5.248.276 ₫ - 66.509.113 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Gaby Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.116 crt - VS

  16.781.239,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 29. Nhẫn Alhertine Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.165.973,00 ₫
  7.245.248  - 72.509.083  7.245.248 ₫ - 72.509.083 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  14.275.120,00 ₫
  5.786.009  - 72.551.538  5.786.009 ₫ - 72.551.538 ₫
 31. Nhẫn Giorgetta Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  8.775.523,00 ₫
  4.237.338  - 43.287.528  4.237.338 ₫ - 43.287.528 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kendra Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kendra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.784 crt - VS

  39.850.282,00 ₫
  12.198.054  - 175.032.185  12.198.054 ₫ - 175.032.185 ₫
 33. Nhẫn Pullapli Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.675.986,00 ₫
  5.561.294  - 58.160.099  5.561.294 ₫ - 58.160.099 ₫
 34. Nhẫn Vind - A Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  31.959.470,00 ₫
  8.232.413  - 116.914.539  8.232.413 ₫ - 116.914.539 ₫
 35. Nhẫn Keitha Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Keitha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.790.594,00 ₫
  6.728.741  - 74.645.867  6.728.741 ₫ - 74.645.867 ₫
 36. Nhẫn Leanne Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  16.287.374,00 ₫
  7.508.454  - 88.542.031  7.508.454 ₫ - 88.542.031 ₫
 37. Nhẫn Varenza Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  10.897.588,00 ₫
  5.412.709  - 56.561.045  5.412.709 ₫ - 56.561.045 ₫
 38. Nhẫn Carnssier Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  9.262.030,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 39. Nhẫn Masha Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.375.605,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 40. Nhẫn Zangoose Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  36.075.110,00 ₫
  7.865.622  - 119.801.315  7.865.622 ₫ - 119.801.315 ₫
 41. Nhẫn Cesarina Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  34.814.267,00 ₫
  10.688.156  - 136.598.406  10.688.156 ₫ - 136.598.406 ₫
 42. Chữ viết tắt
  Nhẫn R Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA R

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.026 crt - VS

  15.029.362,00 ₫
  4.782.996  - 82.301.496  4.782.996 ₫ - 82.301.496 ₫
 43. Nhẫn Rozarano Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.301.836,00 ₫
  4.301.866  - 49.443.157  4.301.866 ₫ - 49.443.157 ₫
 44. Nhẫn Creasez Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Creasez

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  10.653.345,00 ₫
  5.985.820  - 60.594.050  5.985.820 ₫ - 60.594.050 ₫
 45. Nhẫn Mutia Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  21.056.502,00 ₫
  8.830.146  - 105.905.157  8.830.146 ₫ - 105.905.157 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Soya - C Kim Cương

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Soya - C

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.392 crt - VS

  20.687.731,00 ₫
  6.173.178  - 96.975.954  6.173.178 ₫ - 96.975.954 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Maclovia Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  18.885.474,00 ₫
  6.909.023  - 91.994.844  6.909.023 ₫ - 91.994.844 ₫
 49. Nhẫn Ortensia Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ortensia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  54.562.381,00 ₫
  17.479.161  - 298.017.451  17.479.161 ₫ - 298.017.451 ₫
 50. Nhẫn Wishelin Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Wishelin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.672 crt - VS

  41.816.688,00 ₫
  12.196.640  - 202.541.492  12.196.640 ₫ - 202.541.492 ₫
 51. Nhẫn xếp chồng Neema - B Kim Cương

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  15.119.361,00 ₫
  5.190.541  - 73.669.460  5.190.541 ₫ - 73.669.460 ₫
 52. Bộ cô dâu Crinkly Ring B Kim Cương

  Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  14.250.497,00 ₫
  4.958.466  - 73.471.343  4.958.466 ₫ - 73.471.343 ₫
 53. Nhẫn Kohtuda Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.363.520,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 54. Nhẫn Harriet Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  14.240.591,00 ₫
  4.452.431  - 68.844.007  4.452.431 ₫ - 68.844.007 ₫
 55. Nhẫn SYLVIE Kijany Kim Cương

  Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  44.307.241,00 ₫
  15.387.379  - 228.465.894  15.387.379 ₫ - 228.465.894 ₫
 56. Nhẫn Talmeri - A Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  15.607.283,00 ₫
  5.646.199  - 71.999.657  5.646.199 ₫ - 71.999.657 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.150.125,00 ₫
  5.248.276  - 66.509.113  5.248.276 ₫ - 66.509.113 ₫
 58. Nhẫn Gaal Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Gaal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  13.859.932,00 ₫
  6.622.609  - 75.339.259  6.622.609 ₫ - 75.339.259 ₫
 59. Nhẫn Aglio Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.679.580,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn Katharyn Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.892.665,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 62. Nhẫn Caveau Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Caveau

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  13.728.047,00 ₫
  6.919.778  - 73.443.044  6.919.778 ₫ - 73.443.044 ₫
 63. Nhẫn Paswin Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Paswin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  29.091.370,00 ₫
  10.853.722  - 143.914.411  10.853.722 ₫ - 143.914.411 ₫
 64. Nhẫn Birihani Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Birihani

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  11.277.115,00 ₫
  5.646.199  - 61.612.913  5.646.199 ₫ - 61.612.913 ₫
 65. Bộ cô dâu Lovebirds-Ring B Kim Cương

  Glamira Bộ cô dâu Lovebirds-Ring B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  19.542.359,00 ₫
  6.933.929  - 100.329.709  6.933.929 ₫ - 100.329.709 ₫
 66. Nhẫn Ariassna Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ariassna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.113.515,00 ₫
  7.426.379  - 77.433.588  7.426.379 ₫ - 77.433.588 ₫

You’ve viewed 60 of 6545 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng