Đang tải...
Tìm thấy 12132 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Zoya Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Zoya

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.765.518,00 ₫
  3.290.078  - 38.504.528  3.290.078 ₫ - 38.504.528 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Elsie Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  16.531.618,00 ₫
  6.552.421  - 61.103.478  6.552.421 ₫ - 61.103.478 ₫
 3. Dây chuyền nữ Alastriona Kim Cương

  Dây chuyền nữ Alastriona

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  31.475.793,00 ₫
  15.247.568  - 158.136.038  15.247.568 ₫ - 158.136.038 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Abtei Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Abtei

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  30.161.459,00 ₫
  11.483.436  - 142.343.663  11.483.436 ₫ - 142.343.663 ₫
 5. Dây chuyền nữ Liezel Kim Cương

  Dây chuyền nữ Liezel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  12.529.184,00 ₫
  5.221.672  - 49.697.868  5.221.672 ₫ - 49.697.868 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Clovis Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Clovis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  15.224.643,00 ₫
  3.742.623  - 61.726.114  3.742.623 ₫ - 61.726.114 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Carica Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Carica

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.757.508,00 ₫
  2.366.025  - 27.735.711  2.366.025 ₫ - 27.735.711 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  8.489.392,00 ₫
  2.790.552  - 30.282.872  2.790.552 ₫ - 30.282.872 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Jolandi Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Jolandi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.856.522,00 ₫
  5.886.764  - 72.395.877  5.886.764 ₫ - 72.395.877 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Rufina Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Rufina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  13.526.254,00 ₫
  4.366.393  - 54.778.035  4.366.393 ₫ - 54.778.035 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Winona Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Winona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  12.196.073,00 ₫
  4.366.393  - 49.004.477  4.366.393 ₫ - 49.004.477 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Ming Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Ming

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.854.612,00 ₫
  4.981.108  - 249.281.832  4.981.108 ₫ - 249.281.832 ₫
 14. Dây chuyền nữ Actor Kim Cương

  Dây chuyền nữ Actor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  20.887.257,00 ₫
  10.514.100  - 101.688.191  10.514.100 ₫ - 101.688.191 ₫
 15. Dây chuyền nữ Lamyra Kim Cương

  Dây chuyền nữ Lamyra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  11.395.981,00 ₫
  5.238.087  - 46.726.185  5.238.087 ₫ - 46.726.185 ₫
 16. Dây chuyền nữ Lona Kim Cương

  Dây chuyền nữ Lona

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  17.543.971,00 ₫
  5.470.728  - 72.183.613  5.470.728 ₫ - 72.183.613 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Jhaddeus Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Jhaddeus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.486.902,00 ₫
  4.966.957  - 60.480.844  4.966.957 ₫ - 60.480.844 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Vignale Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Vignale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  13.323.614,00 ₫
  3.592.057  - 53.730.871  3.592.057 ₫ - 53.730.871 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Yoshie Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Yoshie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  28.208.355,00 ₫
  3.849.037  - 335.517.269  3.849.037 ₫ - 335.517.269 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Accentc Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Accentc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  14.164.176,00 ₫
  4.829.410  - 60.891.217  4.829.410 ₫ - 60.891.217 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Acety Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Acety

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  11.952.112,00 ₫
  4.266.489  - 50.249.759  4.266.489 ₫ - 50.249.759 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Lynda Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Lynda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.259.016,00 ₫
  2.624.137  - 30.594.187  2.624.137 ₫ - 30.594.187 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  7.933.263,00 ₫
  2.429.705  - 28.570.618  2.429.705 ₫ - 28.570.618 ₫
 25. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  12.778.239,00 ₫
  3.183.946  - 49.046.930  3.183.946 ₫ - 49.046.930 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Amicizia Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Amicizia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  12.153.054,00 ₫
  2.387.535  - 32.023.428  2.387.535 ₫ - 32.023.428 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Elise Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Elise

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.16 crt - VS

  540.898.001,00 ₫
  4.775.071  - 3.677.105.212  4.775.071 ₫ - 3.677.105.212 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Mozelee Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Mozelee

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.958.904,00 ₫
  4.351.394  - 50.278.060  4.351.394 ₫ - 50.278.060 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Millicent Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Millicent

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.532.665,00 ₫
  5.922.141  - 65.787.416  5.922.141 ₫ - 65.787.416 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Maiya Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Maiya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.065 crt - VS

  12.259.751,00 ₫
  3.526.397  - 48.735.609  3.526.397 ₫ - 48.735.609 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø6 mm Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Paiva Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  10.216.364,00 ₫
  3.130.173  - 41.773.379  3.130.173 ₫ - 41.773.379 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Glebe Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Glebe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  13.731.726,00 ₫
  5.285.352  - 60.721.406  5.285.352 ₫ - 60.721.406 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Dyta Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  22.531.872,00 ₫
  2.958.947  - 63.749.692  2.958.947 ₫ - 63.749.692 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Pearly Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Pearly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  8.881.654,00 ₫
  2.416.969  - 34.131.906  2.416.969 ₫ - 34.131.906 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Kritpu Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Kritpu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.097.738,00 ₫
  6.558.930  - 84.268.463  6.558.930 ₫ - 84.268.463 ₫
 37. Dây chuyền nữ Cassandra Kim Cương

  Dây chuyền nữ Cassandra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  12.749.371,00 ₫
  4.415.073  - 49.612.967  4.415.073 ₫ - 49.612.967 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Vitionse Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Vitionse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.367 crt - VS

  25.079.880,00 ₫
  5.009.409  - 77.320.382  5.009.409 ₫ - 77.320.382 ₫
 39. Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum Kim Cương

  Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  16.596.996,00 ₫
  4.422.997  - 61.655.366  4.422.997 ₫ - 61.655.366 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Zoila Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Zoila

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  15.363.039,00 ₫
  5.970.537  - 70.060.983  5.970.537 ₫ - 70.060.983 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Tranto Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Tranto

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  10.411.365,00 ₫
  3.807.151  - 42.381.872  3.807.151 ₫ - 42.381.872 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Burier Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Burier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.669.859,00 ₫
  3.376.965  - 38.589.437  3.376.965 ₫ - 38.589.437 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Laima Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Laima

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  21.928.479,00 ₫
  3.547.058  - 64.089.313  3.547.058 ₫ - 64.089.313 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - A Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.572.487,00 ₫
  2.860.741  - 46.910.153  2.860.741 ₫ - 46.910.153 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Ahelia Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Ahelia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  15.088.511,00 ₫
  4.417.903  - 63.070.449  4.417.903 ₫ - 63.070.449 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Lea Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Lea

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  118.324.248,00 ₫
  4.972.617  - 1.798.081.092  4.972.617 ₫ - 1.798.081.092 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.119.756,00 ₫
  1.910.367  - 32.433.802  1.910.367 ₫ - 32.433.802 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Yvette Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Yvette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.862.296,00 ₫
  2.908.005  - 42.410.175  2.908.005 ₫ - 42.410.175 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Zykadial Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Zykadial

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  30.099.761,00 ₫
  3.459.888  - 245.390.340  3.459.888 ₫ - 245.390.340 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø8 mm Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Maiya Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.095 crt - VS

  15.215.303,00 ₫
  4.576.392  - 61.061.024  4.576.392 ₫ - 61.061.024 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Alyssa Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Alyssa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  17.559.820,00 ₫
  3.587.246  - 52.145.972  3.587.246 ₫ - 52.145.972 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Nitva Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Nitva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.356.543,00 ₫
  3.396.210  - 44.914.877  3.396.210 ₫ - 44.914.877 ₫
 54. Dây chuyền nữ Orfalinda Kim Cương

  Dây chuyền nữ Orfalinda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.583.056,00 ₫
  3.648.661  - 19.582.546  3.648.661 ₫ - 19.582.546 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Dusknoir Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Dusknoir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  20.208.581,00 ₫
  3.957.716  - 76.641.142  3.957.716 ₫ - 76.641.142 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Sidania Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Sidania

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.846.829,00 ₫
  4.546.676  - 48.664.860  4.546.676 ₫ - 48.664.860 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Loyal Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.045 crt - VS

  13.685.029,00 ₫
  4.635.827  - 57.452.556  4.635.827 ₫ - 57.452.556 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  27.578.641,00 ₫
  2.016.499  - 230.956.448  2.016.499 ₫ - 230.956.448 ₫
 59. Dây chuyền nữ Goblon Kim Cương

  Dây chuyền nữ Goblon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.779.018,00 ₫
  3.412.058  - 27.764.012  3.412.058 ₫ - 27.764.012 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Monissa Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  134.557.851,00 ₫
  5.162.239  - 1.177.607.620  5.162.239 ₫ - 1.177.607.620 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Maghunars Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Maghunars

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  8.594.675,00 ₫
  2.753.194  - 32.433.805  2.753.194 ₫ - 32.433.805 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnecia Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  535.793.213,00 ₫
  4.139.130  - 3.656.657.191  4.139.130 ₫ - 3.656.657.191 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Crucifix Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Crucifix

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  34.776.342,00 ₫
  3.254.701  - 133.485.208  3.254.701 ₫ - 133.485.208 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Lisa Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Lisa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.955.706,00 ₫
  3.544.794  - 40.315.841  3.544.794 ₫ - 40.315.841 ₫

You’ve viewed 60 of 12132 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng