Đang tải...
Tìm thấy 1514 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Abtei Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abtei

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  28.706.697,00 ₫
  10.909.183  - 135.371.206  10.909.183 ₫ - 135.371.206 ₫
 2. Dây Chuyền Harvey Flower

  Dây Chuyền GLAMIRA Harvey

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.73 crt - AA

  13.340.293,00 ₫
  4.525.891  - 271.229.070  4.525.891 ₫ - 271.229.070 ₫
 3. Dây Chuyền Balloch Flower

  Dây Chuyền GLAMIRA Balloch

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.56 crt - AAA

  24.334.100,00 ₫
  13.085.611  - 162.826.655  13.085.611 ₫ - 162.826.655 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Abai Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  20.486.282,00 ₫
  9.793.932  - 124.218.691  9.793.932 ₫ - 124.218.691 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta Flower

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  106.808.880,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 6. Dây Chuyền Lovissa Flower

  Dây Chuyền GLAMIRA Lovissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  12.215.309,00 ₫
  4.510.750  - 47.056.836  4.510.750 ₫ - 47.056.836 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Levni Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Levni

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  11.493.979,00 ₫
  2.527.361  - 408.208.946  2.527.361 ₫ - 408.208.946 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Glebe Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Glebe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  13.011.532,00 ₫
  4.988.214  - 57.398.255  4.988.214 ₫ - 57.398.255 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Adams Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adams

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  12.456.203,00 ₫
  4.298.785  - 64.076.239  4.298.785 ₫ - 64.076.239 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Swatch Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Swatch

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  14.275.481,00 ₫
  3.236.255  - 50.220.088  3.236.255 ₫ - 50.220.088 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Acety Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acety

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  11.346.900,00 ₫
  4.035.180  - 47.597.559  4.035.180 ₫ - 47.597.559 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Enginedas Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Enginedas

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  13.369.493,00 ₫
  5.069.322  - 63.427.366  5.069.322 ₫ - 63.427.366 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dajana Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dajana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.373 crt - VS

  262.227.034,00 ₫
  5.374.834  - 2.906.222.763  5.374.834 ₫ - 2.906.222.763 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Atavism Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Atavism

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  21.378.482,00 ₫
  5.738.473  - 84.177.797  5.738.473 ₫ - 84.177.797 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Rupena Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rupena

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  14.288.190,00 ₫
  5.829.045  - 95.573.637  5.829.045 ₫ - 95.573.637 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Orleans Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Orleans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  9.348.911,00 ₫
  2.239.694  - 56.357.349  2.239.694 ₫ - 56.357.349 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Jayson Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jayson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  68.819.777,00 ₫
  4.006.792  - 1.043.158.584  4.006.792 ₫ - 1.043.158.584 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Ballonne Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ballonne

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.033 crt - AAA

  8.562.693,00 ₫
  2.897.219  - 16.970.740  2.897.219 ₫ - 16.970.740 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Dupont Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dupont

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  12.623.560,00 ₫
  5.292.373  - 187.429.778  5.292.373 ₫ - 187.429.778 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Sheldon Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sheldon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  14.158.414,00 ₫
  2.630.100  - 36.985.781  2.630.100 ₫ - 36.985.781 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Oriley Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Oriley

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  7.665.085,00 ₫
  2.486.266  - 35.971.913  2.486.266 ₫ - 35.971.913 ₫
 24. Dây Chuyền Paora Flower

  Dây Chuyền GLAMIRA Paora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  10.531.482,00 ₫
  4.166.306  - 39.432.569  4.166.306 ₫ - 39.432.569 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Gracielli Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gracielli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.462.364,00 ₫
  3.760.220  - 238.474.480  3.760.220 ₫ - 238.474.480 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Fennel Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fennel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.191 crt - AAA

  10.862.677,00 ₫
  2.835.575  - 44.285.598  2.835.575 ₫ - 44.285.598 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Sissie Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sissie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.062 crt - VS

  9.233.195,00 ₫
  2.486.266  - 33.809.002  2.486.266 ₫ - 33.809.002 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Kayo Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kayo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  8.464.010,00 ₫
  2.589.004  - 36.012.469  2.589.004 ₫ - 36.012.469 ₫
 30. Dây Chuyền Agnesge Flower

  Dây Chuyền GLAMIRA Agnesge

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.029 crt - VS

  8.194.727,00 ₫
  3.341.696  - 28.198.947  3.341.696 ₫ - 28.198.947 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Degradant Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Degradant

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  13.431.406,00 ₫
  4.294.459  - 55.843.657  4.294.459 ₫ - 55.843.657 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Fabresa Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fabresa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.697.064,00 ₫
  2.630.100  - 32.416.631  2.630.100 ₫ - 32.416.631 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Terri Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Terri

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.345 crt - AAAAA

  11.419.358,00 ₫
  4.602.945  - 79.554.573  4.602.945 ₫ - 79.554.573 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Stagione Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Stagione

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  13.057.764,00 ₫
  3.842.411  - 76.526.502  3.842.411 ₫ - 76.526.502 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Pantelant Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pantelant

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.287.885,00 ₫
  4.974.695  - 45.394.098  4.974.695 ₫ - 45.394.098 ₫
  Mới

 36. Mặt Dây Chuyền Peace Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peace

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  12.021.459,00 ₫
  4.947.659  - 87.003.101  4.947.659 ₫ - 87.003.101 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Liseur Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Liseur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  34.980.491,00 ₫
  3.287.354  - 250.316.419  3.287.354 ₫ - 250.316.419 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Parealabne Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Parealabne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  17.340.868,00 ₫
  3.472.554  - 61.061.687  3.472.554 ₫ - 61.061.687 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Aceline Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aceline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  10.078.353,00 ₫
  3.837.815  - 39.675.900  3.837.815 ₫ - 39.675.900 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Nuire Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nuire

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  11.504.523,00 ₫
  3.893.240  - 55.884.218  3.893.240 ₫ - 55.884.218 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Folkmot Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Folkmot

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  11.596.447,00 ₫
  4.767.055  - 59.777.454  4.767.055 ₫ - 59.777.454 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Elizabeth Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elizabeth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.52 crt - AAA

  10.805.632,00 ₫
  3.183.534  - 56.141.061  3.183.534 ₫ - 56.141.061 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Herlimes Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Herlimes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.122 crt - AAA

  22.383.425,00 ₫
  5.488.387  - 928.916.312  5.488.387 ₫ - 928.916.312 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Ferocactus Flower

  Dây Chuyền GLAMIRA Ferocactus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.644 crt - VS

  60.774.019,00 ₫
  5.314.271  - 1.044.064.301  5.314.271 ₫ - 1.044.064.301 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Parola Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Parola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  9.686.325,00 ₫
  2.404.075  - 32.484.216  2.404.075 ₫ - 32.484.216 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Indira Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Indira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  9.329.175,00 ₫
  2.589.004  - 32.011.083  2.589.004 ₫ - 32.011.083 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Beler Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Beler

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.035 crt - VS1

  10.372.239,00 ₫
  2.958.862  - 35.958.396  2.958.862 ₫ - 35.958.396 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Aniset Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aniset

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.21 crt - AAA

  16.592.501,00 ₫
  6.914.556  - 91.666.879  6.914.556 ₫ - 91.666.879 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Calau Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calau

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  13.081.286,00 ₫
  5.353.205  - 58.560.819  5.353.205 ₫ - 58.560.819 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Luminoso Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Luminoso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  18.650.781,00 ₫
  5.353.205  - 73.728.234  5.353.205 ₫ - 73.728.234 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Libreri Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Libreri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  13.868.044,00 ₫
  3.575.292  - 48.503.283  3.575.292 ₫ - 48.503.283 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Simms Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Simms

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  26.579.203,00 ₫
  9.472.199  - 74.168.927  9.472.199 ₫ - 74.168.927 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Valeri Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Valeri

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  22.415.058,00 ₫
  4.047.888  - 57.682.137  4.047.888 ₫ - 57.682.137 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Ceara Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ceara

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.02 crt - AAA

  7.633.452,00 ₫
  2.342.432  - 28.631.533  2.342.432 ₫ - 28.631.533 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Dajnolata Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dajnolata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.263.747,00 ₫
  2.958.862  - 35.660.996  2.958.862 ₫ - 35.660.996 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Braire Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Braire

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  8.555.393,00 ₫
  2.547.909  - 33.254.756  2.547.909 ₫ - 33.254.756 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Sanne Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sanne

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.874 crt - VS

  105.915.059,00 ₫
  4.731.367  - 1.704.752.583  4.731.367 ₫ - 1.704.752.583 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Supporto Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Supporto

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.032 crt - AAA

  8.797.639,00 ₫
  2.876.671  - 34.985.083  2.876.671 ₫ - 34.985.083 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Visa Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Visa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.67 crt - AAA

  14.076.494,00 ₫
  4.359.618  - 88.557.696  4.359.618 ₫ - 88.557.696 ₫
 61. Dây Chuyền Glitzernd Flower

  Dây Chuyền GLAMIRA Glitzernd

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.325 crt - AAAAA

  14.854.872,00 ₫
  6.775.318  - 95.843.999  6.775.318 ₫ - 95.843.999 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Chaetas Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chaetas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.717.840,00 ₫
  4.278.508  - 52.896.694  4.278.508 ₫ - 52.896.694 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Ywain Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ywain

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.789.334,00 ₫
  3.452.005  - 42.825.636  3.452.005 ₫ - 42.825.636 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Buverie Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Buverie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.507.421,00 ₫
  2.958.862  - 36.958.743  2.958.862 ₫ - 36.958.743 ₫

You’ve viewed 60 of 1514 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng