Đang tải...
Tìm thấy 169 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Pranta Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pranta

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.162 crt - VS

  124.293.585,00 ₫
  6.427.901  - 1.737.453.096  6.427.901 ₫ - 1.737.453.096 ₫
 2. Dây Chuyền Audrisa Vintage

  Dây Chuyền GLAMIRA Audrisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.822 crt - VS

  263.585.341,00 ₫
  9.263.747  - 2.178.565.333  9.263.747 ₫ - 2.178.565.333 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Kalypso Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kalypso

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.568 crt - AAA

  12.131.225,00 ₫
  3.493.101  - 1.203.524.935  3.493.101 ₫ - 1.203.524.935 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Stano Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Stano

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.448 crt - VS

  129.779.810,00 ₫
  5.049.045  - 1.586.698.184  5.049.045 ₫ - 1.586.698.184 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Hagano Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hagano

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.94 crt - VS

  78.461.495,00 ₫
  8.062.251  - 279.407.578  8.062.251 ₫ - 279.407.578 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Menyiona Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Menyiona

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  190.676.308,00 ₫
  7.271.706  - 2.242.668.619  7.271.706 ₫ - 2.242.668.619 ₫
 7. Dây Chuyền Acetal Vintage

  Dây Chuyền GLAMIRA Acetal

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.49 crt - AAA

  16.138.019,00 ₫
  6.961.869  - 109.335.160  6.961.869 ₫ - 109.335.160 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Adagione Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adagione

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  19.498.101,00 ₫
  5.637.087  - 85.029.443  5.637.087 ₫ - 85.029.443 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Elgerha Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elgerha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.908.134,00 ₫
  4.278.508  - 55.519.224  4.278.508 ₫ - 55.519.224 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Eadric Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eadric

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.566 crt - VS1

  148.397.069,00 ₫
  6.265.683  - 2.273.206.219  6.265.683 ₫ - 2.273.206.219 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Fermina Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fermina

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Sapphire Trắng

  0.78 crt - AAA

  22.290.420,00 ₫
  7.124.629  - 144.617.652  7.124.629 ₫ - 144.617.652 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Negroni Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Negroni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.63 crt - VS

  25.900.860,00 ₫
  7.570.189  - 141.102.919  7.570.189 ₫ - 141.102.919 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Bricolage Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bricolage

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  11.181.167,00 ₫
  3.616.387  - 43.528.582  3.616.387 ₫ - 43.528.582 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Dayys Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dayys

  Vàng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  832.437.495,00 ₫
  7.418.785  - 1.812.735.931  7.418.785 ₫ - 1.812.735.931 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Meda Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  2.36 crt - VS

  40.451.032,00 ₫
  11.659.984  - 2.669.776.004  11.659.984 ₫ - 2.669.776.004 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Bircha Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bircha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  20.008.549,00 ₫
  6.345.981  - 100.980.915  6.345.981 ₫ - 100.980.915 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Azhakosam Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Azhakosam

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  10.508.232,00 ₫
  3.225.981  - 41.244.010  3.225.981 ₫ - 41.244.010 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Bohort Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bohort

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.205 crt - VS1

  22.812.493,00 ₫
  5.414.037  - 74.552.844  5.414.037 ₫ - 74.552.844 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Laud Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laud

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  19.276.133,00 ₫
  3.842.411  - 69.253.712  3.842.411 ₫ - 69.253.712 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Schenkel Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Schenkel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - AAA

  12.472.965,00 ₫
  4.339.340  - 32.357.148  4.339.340 ₫ - 32.357.148 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Hateruma Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hateruma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.475 crt - SI

  42.807.256,00 ₫
  5.662.501  - 159.379.520  5.662.501 ₫ - 159.379.520 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Gliese Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gliese

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.41 crt - VS

  47.762.485,00 ₫
  6.813.170  - 2.928.825.181  6.813.170 ₫ - 2.928.825.181 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Remedios Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Remedios

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.16 crt - AA

  29.499.404,00 ₫
  8.840.899  - 2.266.947.299  8.840.899 ₫ - 2.266.947.299 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Illumed Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Illumed

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.35 crt - VS

  109.277.032,00 ₫
  4.765.163  - 3.085.109.036  4.765.163 ₫ - 3.085.109.036 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Lefties Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lefties

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.808 crt - VS

  19.586.779,00 ₫
  5.393.759  - 469.054.335  5.393.759 ₫ - 469.054.335 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Valeso Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Valeso

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.865 crt - VS

  11.938.728,00 ₫
  4.420.449  - 134.235.677  4.420.449 ₫ - 134.235.677 ₫
 30. Dây Chuyền Darlene Vintage

  Dây Chuyền GLAMIRA Darlene

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.44 crt - AA

  35.118.376,00 ₫
  3.841.870  - 386.552.794  3.841.870 ₫ - 386.552.794 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Aaroker Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aaroker

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.576 crt - VS

  15.080.085,00 ₫
  5.414.037  - 84.150.763  5.414.037 ₫ - 84.150.763 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Dubbed Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dubbed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.582 crt - VS

  24.096.180,00 ₫
  5.055.804  - 1.223.896.854  5.055.804 ₫ - 1.223.896.854 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Illust Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Illust

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  0.57 crt - AA

  18.173.049,00 ₫
  5.976.123  - 279.110.179  5.976.123 ₫ - 279.110.179 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Malaise Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Malaise

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.132 crt - AAA

  17.980.009,00 ₫
  4.319.063  - 55.438.116  4.319.063 ₫ - 55.438.116 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Khalisi Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Khalisi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  14.181.665,00 ₫
  4.744.886  - 96.276.582  4.744.886 ₫ - 96.276.582 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Chofa Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chofa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.06 crt - VS

  57.152.494,00 ₫
  4.939.548  - 4.293.230.169  4.939.548 ₫ - 4.293.230.169 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Fermi Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fermi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.92 crt - VS

  110.352.812,00 ₫
  6.510.362  - 1.730.761.593  6.510.362 ₫ - 1.730.761.593 ₫
 38. Dây Chuyền Beyyola Vintage

  Dây Chuyền GLAMIRA Beyyola

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.685 crt - VS

  13.866.691,00 ₫
  5.581.391  - 75.985.770  5.581.391 ₫ - 75.985.770 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Oblatinos Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Oblatinos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  9.849.085,00 ₫
  3.267.077  - 45.867.235  3.267.077 ₫ - 45.867.235 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Irabelia Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Irabelia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc

  1.324 crt - AA

  25.951.146,00 ₫
  7.203.574  - 1.170.432.391  7.203.574 ₫ - 1.170.432.391 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Benigna Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Benigna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.85 crt - AAA

  18.252.266,00 ₫
  7.759.444  - 197.663.050  7.759.444 ₫ - 197.663.050 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Brittney Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brittney

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.61 crt - AAA

  41.692.004,00 ₫
  9.943.443  - 1.620.682.929  9.943.443 ₫ - 1.620.682.929 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Gaut Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gaut

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  16.523.558,00 ₫
  4.785.441  - 256.250.909  4.785.441 ₫ - 256.250.909 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Alminner Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alminner

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  10.341.958,00 ₫
  3.945.150  - 48.341.065  3.945.150 ₫ - 48.341.065 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Yett Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yett

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  12.469.180,00 ₫
  4.461.003  - 74.674.502  4.461.003 ₫ - 74.674.502 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Dorurea Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dorurea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  42.143.241,00 ₫
  4.027.340  - 351.770.476  4.027.340 ₫ - 351.770.476 ₫
 48. Dây Chuyền Geryon Vintage

  Dây Chuyền GLAMIRA Geryon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.398 crt - VS

  26.627.328,00 ₫
  4.718.390  - 56.654.754  4.718.390 ₫ - 56.654.754 ₫
 49. Dây Chuyền Alfarinn Vintage

  Dây Chuyền GLAMIRA Alfarinn

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.52 crt - AAA

  14.091.363,00 ₫
  5.542.458  - 96.303.615  5.542.458 ₫ - 96.303.615 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Dreepy Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dreepy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.716 crt - VS

  76.402.405,00 ₫
  8.101.454  - 5.154.501.437  8.101.454 ₫ - 5.154.501.437 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Croissance Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Croissance

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.778 crt - VS

  69.545.435,00 ₫
  6.988.366  - 308.012.079  6.988.366 ₫ - 308.012.079 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Ailie Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ailie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  13.495.483,00 ₫
  4.785.441  - 78.162.202  4.785.441 ₫ - 78.162.202 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Brop Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brop

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.424 crt - VS

  27.189.414,00 ₫
  5.799.305  - 87.516.789  5.799.305 ₫ - 87.516.789 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Gadson Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gadson

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - VS1

  24.324.367,00 ₫
  4.088.983  - 62.170.173  4.088.983 ₫ - 62.170.173 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Repervia Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Repervia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  10.376.564,00 ₫
  3.698.578  - 49.233.264  3.698.578 ₫ - 49.233.264 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Efrat Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Efrat

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.085 crt - VS

  14.344.425,00 ₫
  5.596.532  - 66.644.695  5.596.532 ₫ - 66.644.695 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Kimmell Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kimmell

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.21 crt - VS

  121.675.111,00 ₫
  9.122.078  - 1.610.422.618  9.122.078 ₫ - 1.610.422.618 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Camdehz Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Camdehz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.232 crt - AAA

  15.862.519,00 ₫
  4.951.985  - 69.334.822  4.951.985 ₫ - 69.334.822 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Choruson Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Choruson

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.192 crt - AAA

  11.548.321,00 ₫
  3.986.244  - 59.993.743  3.986.244 ₫ - 59.993.743 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Airya Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Airya

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.732 crt - AAA

  23.861.234,00 ₫
  7.319.291  - 155.891.821  7.319.291 ₫ - 155.891.821 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Gillock Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gillock

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.942 crt - VS

  21.697.510,00 ₫
  7.066.230  - 313.527.498  7.066.230 ₫ - 313.527.498 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Lani Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lani

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.272 crt - VS

  16.953.436,00 ₫
  4.582.668  - 72.133.086  4.582.668 ₫ - 72.133.086 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Chelsey Vintage

  Dây Chuyền GLAMIRA Chelsey

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.1 crt - VS

  27.688.505,00 ₫
  11.229.834  - 202.448.487  11.229.834 ₫ - 202.448.487 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Feloniz Vintage

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Feloniz

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.172 crt - VS

  43.351.769,00 ₫
  8.819.270  - 1.621.210.140  8.819.270 ₫ - 1.621.210.140 ₫

You’ve viewed 60 of 169 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng