Đang tải...
Tìm thấy 49 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Aiello Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aiello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.163.205,00 ₫
  3.636.935  - 52.328.931  3.636.935 ₫ - 52.328.931 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Syrico Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Syrico

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.306.802,00 ₫
  6.549.565  - 75.769.482  6.549.565 ₫ - 75.769.482 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Anima Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.322 crt - VS

  31.859.139,00 ₫
  4.496.692  - 248.978.118  4.496.692 ₫ - 248.978.118 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Stykke Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Stykke

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.725.409,00 ₫
  2.034.217  - 118.730.304  2.034.217 ₫ - 118.730.304 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Clera Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clera

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  23.616.285,00 ₫
  6.813.169  - 95.032.907  6.813.169 ₫ - 95.032.907 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Coltona Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coltona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  8.582.429,00 ₫
  2.547.909  - 30.334.826  2.547.909 ₫ - 30.334.826 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Tirana Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tirana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  61.336.106,00 ₫
  5.961.524  - 1.054.486.833  5.961.524 ₫ - 1.054.486.833 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Ventouse Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ventouse

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  12.580.029,00 ₫
  4.663.776  - 62.724.418  4.663.776 ₫ - 62.724.418 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Michigan Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Michigan

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  9.365.134,00 ₫
  3.472.554  - 44.488.379  3.472.554 ₫ - 44.488.379 ₫
 11. Dây Chuyền Phoibe Snowflake

  Dây Chuyền GLAMIRA Phoibe

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  9.988 crt - VS

  74.336.013,00 ₫
  13.314.880  - 2.466.475.859  13.314.880 ₫ - 2.466.475.859 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Raipur Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Raipur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  12.991.524,00 ₫
  3.945.150  - 48.124.774  3.945.150 ₫ - 48.124.774 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Cydins Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cydins

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.908.758,00 ₫
  2.486.266  - 33.295.311  2.486.266 ₫ - 33.295.311 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Gertner Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gertner

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.75 crt - AAAAA

  39.540.991,00 ₫
  14.354.160  - 1.593.889.867  14.354.160 ₫ - 1.593.889.867 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Farinosa Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Farinosa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.42 crt - AAA

  17.223.801,00 ₫
  6.610.397  - 103.954.918  6.610.397 ₫ - 103.954.918 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Embodied Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Embodied

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  8.549.715,00 ₫
  2.732.837  - 32.321.996  2.732.837 ₫ - 32.321.996 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Amabil Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amabil

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.26 crt - AAA

  12.860.669,00 ₫
  4.623.222  - 70.402.759  4.623.222 ₫ - 70.402.759 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Trimly Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Trimly

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  26.536.215,00 ₫
  6.813.169  - 113.417.652  6.813.169 ₫ - 113.417.652 ₫
 19. Mặt Dây Chuyền Jewa Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jewa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.633 crt - VS

  21.437.151,00 ₫
  7.380.934  - 116.878.313  7.380.934 ₫ - 116.878.313 ₫
  Mới

 20. Mặt Dây Chuyền Gdod Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gdod

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.342 crt - AAAAA

  9.931.816,00 ₫
  3.601.247  - 81.366.015  3.601.247 ₫ - 81.366.015 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Perfecto Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Perfecto

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.358 crt - AAAAA

  9.613.057,00 ₫
  3.616.387  - 112.011.759  3.616.387 ₫ - 112.011.759 ₫
 22. Dây Chuyền Dusclops Snowflake

  Dây Chuyền GLAMIRA Dusclops

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.574 crt - AAAAA

  12.481.889,00 ₫
  6.362.202  - 106.374.675  6.362.202 ₫ - 106.374.675 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Cuivre Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cuivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.31 crt - AAAAA

  12.942.318,00 ₫
  5.474.868  - 85.813.498  5.474.868 ₫ - 85.813.498 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Eraniatosba Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eraniatosba

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  10.215.158,00 ₫
  3.965.697  - 59.845.046  3.965.697 ₫ - 59.845.046 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Mặt Dây Chuyền Flacenia Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flacenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  15.279.885,00 ₫
  6.540.643  - 87.733.084  6.540.643 ₫ - 87.733.084 ₫
 27. Mặt Dây Chuyền Camprit Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Camprit

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  15.138.214,00 ₫
  6.732.060  - 96.411.762  6.732.060 ₫ - 96.411.762 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Pontenzia Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pontenzia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.642 crt - AAAAA

  19.246.664,00 ₫
  8.720.858  - 138.372.246  8.720.858 ₫ - 138.372.246 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Fullamos Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fullamos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  13.296.495,00 ₫
  5.450.536  - 164.949.016  5.450.536 ₫ - 164.949.016 ₫
 30. Dây Chuyền Adurol Snowflake

  Dây Chuyền GLAMIRA Adurol

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  9.081.791,00 ₫
  4.389.627  - 38.864.804  4.389.627 ₫ - 38.864.804 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Acho Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acho

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  9.294.298,00 ₫
  3.431.458  - 41.865.847  3.431.458 ₫ - 41.865.847 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Begin Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Begin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  8.338.021,00 ₫
  2.876.671  - 33.741.409  2.876.671 ₫ - 33.741.409 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Benedi Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Benedi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  13.509.001,00 ₫
  5.567.333  - 124.421.463  5.567.333 ₫ - 124.421.463 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Dauby Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dauby

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  9.046.374,00 ₫
  3.287.624  - 43.528.584  3.287.624 ₫ - 43.528.584 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Smug Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Smug

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.02 crt - AAAAA

  12.552.724,00 ₫
  5.251.818  - 192.107.072  5.251.818 ₫ - 192.107.072 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Origine Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Origine

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  10.781.840,00 ₫
  4.294.459  - 78.283.863  4.294.459 ₫ - 78.283.863 ₫
 37. Dây Chuyền Rosabella Snowflake

  Dây Chuyền GLAMIRA Rosabella

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  11.490.194,00 ₫
  5.724.954  - 71.065.147  5.724.954 ₫ - 71.065.147 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Etesian Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Etesian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  12.481.348,00 ₫
  4.766.515  - 64.251.981  4.766.515 ₫ - 64.251.981 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Agrafe Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agrafe

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  9.435.968,00 ₫
  3.513.648  - 51.112.289  3.513.648 ₫ - 51.112.289 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Sbagliato Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sbagliato

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  11.879.788,00 ₫
  4.866.549  - 56.668.267  4.866.549 ₫ - 56.668.267 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Nona Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nona

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.66 crt - AAAAA

  12.092.295,00 ₫
  4.988.214  - 116.040.187  4.988.214 ₫ - 116.040.187 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Ndola Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ndola

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  12.269.383,00 ₫
  5.089.600  - 82.041.926  5.089.600 ₫ - 82.041.926 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Mặt Dây Chuyền Naha Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Naha

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.534 crt - AAAAA

  10.711.004,00 ₫
  4.253.364  - 138.547.976  4.253.364 ₫ - 138.547.976 ₫
 45. Mặt Dây Chuyền Midair Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Midair

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  9.400.551,00 ₫
  3.493.101  - 46.367.406  3.493.101 ₫ - 46.367.406 ₫
 46. Dây Chuyền Unho Snowflake

  Dây Chuyền GLAMIRA Unho

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  12.871.483,00 ₫
  6.298.396  - 71.511.247  6.298.396 ₫ - 71.511.247 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Violis Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Violis

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  11.313.105,00 ₫
  4.542.113  - 50.449.899  4.542.113 ₫ - 50.449.899 ₫
  Mới

 48. Mặt Dây Chuyền Felici Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Felici

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  10.179.740,00 ₫
  3.893.240  - 50.179.539  3.893.240 ₫ - 50.179.539 ₫
  Mới

 49. Mặt Dây Chuyền Coverthios Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coverthios

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  16.306.997,00 ₫
  7.105.163  - 118.351.795  7.105.163 ₫ - 118.351.795 ₫
  Mới

 50. Mặt Dây Chuyền Bigi Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bigi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.095 crt - AAAAA

  9.329.716,00 ₫
  3.452.005  - 45.556.312  3.452.005 ₫ - 45.556.312 ₫
  Mới

 51. Mặt Dây Chuyền lkagi Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA lkagi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  11.171.434,00 ₫
  4.461.003  - 53.748.336  4.461.003 ₫ - 53.748.336 ₫
  Mới

 52. Mặt Dây Chuyền Pecoso Snowflake

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pecoso

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  13.013.154,00 ₫
  5.515.423  - 87.057.175  5.515.423 ₫ - 87.057.175 ₫
  Mới

You’ve viewed 49 of 49 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng