Đang tải...
Tìm thấy 52 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Syrico

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  18.969.531,00 ₫
  7.344.304  - 84.197.710  7.344.304 ₫ - 84.197.710 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Stykke

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.422.486,00 ₫
  2.215.460  - 125.136.195  2.215.460 ₫ - 125.136.195 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Aiello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.187.100,00 ₫
  4.043.754  - 57.112.932  4.043.754 ₫ - 57.112.932 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Coltona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  9.243.633,00 ₫
  2.817.722  - 33.240.403  2.817.722 ₫ - 33.240.403 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Michigan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  10.457.213,00 ₫
  3.850.169  - 48.693.158  3.850.169 ₫ - 48.693.158 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Naha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.534 crt - VS

  15.928.791,00 ₫
  4.775.071  - 148.216.276  4.775.071 ₫ - 148.216.276 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Anima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.322 crt - VS

  34.091.723,00 ₫
  5.182.616  - 264.876.101  5.182.616 ₫ - 264.876.101 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Raipur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  14.769.551,00 ₫
  4.430.922  - 53.348.802  4.430.922 ₫ - 53.348.802 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Tirana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  65.430.253,00 ₫
  6.894.306  - 1.110.843.783  6.894.306 ₫ - 1.110.843.783 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Clera

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  26.019.214,00 ₫
  7.845.245  - 106.909.864  7.845.245 ₫ - 106.909.864 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Cydins

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.511.085,00 ₫
  2.710.175  - 35.914.917  2.710.175 ₫ - 35.914.917 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Ventouse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  14.674.457,00 ₫
  5.306.578  - 69.905.326  5.306.578 ₫ - 69.905.326 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Gertner

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.75 crt - VS

  60.587.541,00 ₫
  17.174.635  - 1.699.477.791  17.174.635 ₫ - 1.699.477.791 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Farinosa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.42 crt - AAA

  18.919.720,00 ₫
  7.429.209  - 113.914.550  7.429.209 ₫ - 113.914.550 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Embodied

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.320.614,00 ₫
  3.075.834  - 35.957.371  3.075.834 ₫ - 35.957.371 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Amabil

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.26 crt - AAA

  14.204.082,00 ₫
  5.264.125  - 77.943.021  5.264.125 ₫ - 77.943.021 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Trimly

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  29.001.654,00 ₫
  7.804.491  - 125.730.533  7.804.491 ₫ - 125.730.533 ₫
 19. Dây chuyền nữ Phoibe

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  9.988 crt - VS

  85.833.270,00 ₫
  15.538.794  - 2.603.350.866  15.538.794 ₫ - 2.603.350.866 ₫
 20. Mặt dây chuyền nữ Gdod

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.342 crt - VS

  12.080.035,00 ₫
  3.932.811  - 86.872.227  3.932.811 ₫ - 86.872.227 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Perfecto

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.358 crt - VS

  12.593.428,00 ₫
  4.022.244  - 119.589.047  4.022.244 ₫ - 119.589.047 ₫
 22. Dây chuyền nữ Dusclops

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.574 crt - VS

  16.054.167,00 ₫
  7.047.135  - 115.173.973  7.047.135 ₫ - 115.173.973 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Cuivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.31 crt - VS

  15.646.057,00 ₫
  6.219.309  - 94.711.809  6.219.309 ₫ - 94.711.809 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Eraniatosba

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  12.542.485,00 ₫
  4.452.431  - 65.617.606  4.452.431 ₫ - 65.617.606 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Mặt dây chuyền nữ Flacenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  17.181.426,00 ₫
  7.498.831  - 98.631.600  7.498.831 ₫ - 98.631.600 ₫
 27. Mặt dây chuyền nữ Camprit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  18.193.496,00 ₫
  7.726.377  - 107.716.462  7.726.377 ₫ - 107.716.462 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Pontenzia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.642 crt - AAAAA

  21.593.387,00 ₫
  9.923.726  - 153.126.627  9.923.726 ₫ - 153.126.627 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Fullamos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  15.834.263,00 ₫
  6.276.196  - 178.612.354  6.276.196 ₫ - 178.612.354 ₫
 30. Dây chuyền nữ Adurol

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.139.101,00 ₫
  4.896.202  - 43.655.447  4.896.202 ₫ - 43.655.447 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Acho

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  10.381.081,00 ₫
  3.871.679  - 46.584.680  3.871.679 ₫ - 46.584.680 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Begin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  9.192.690,00 ₫
  3.247.908  - 37.655.476  3.247.908 ₫ - 37.655.476 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Benedi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  19.801.320,00 ₫
  6.418.837  - 136.400.295  6.418.837 ₫ - 136.400.295 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Dauby

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  9.803.443,00 ₫
  3.635.076  - 47.476.188  3.635.076 ₫ - 47.476.188 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Smug

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  19.831.885,00 ₫
  6.007.047  - 206.192.417  6.007.047 ₫ - 206.192.417 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Origine

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  13.388.426,00 ₫
  4.861.108  - 85.556.197  4.861.108 ₫ - 85.556.197 ₫
 37. Dây chuyền nữ Rosabella

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  14.345.590,00 ₫
  6.396.195  - 78.424.151  6.396.195 ₫ - 78.424.151 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Etesian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  14.166.158,00 ₫
  5.430.540  - 71.292.113  5.430.540 ₫ - 71.292.113 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Agrafe

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  10.672.873,00 ₫
  3.893.188  - 55.627.092  3.893.188 ₫ - 55.627.092 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Sbagliato

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  13.532.481,00 ₫
  5.624.973  - 64.627.048  5.624.973 ₫ - 64.627.048 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Nona

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  16.454.354,00 ₫
  5.709.878  - 126.353.170  5.709.878 ₫ - 126.353.170 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Ndola

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  15.026.531,00 ₫
  5.816.010  - 90.763.718  5.816.010 ₫ - 90.763.718 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Mặt dây chuyền nữ Midair

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  10.607.495,00 ₫
  3.871.679  - 50.660.132  3.871.679 ₫ - 50.660.132 ₫
 45. Dây chuyền nữ Unho

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  15.143.417,00 ₫
  7.184.116  - 81.013.762  7.184.116 ₫ - 81.013.762 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Violis

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  12.751.918,00 ₫
  5.242.899  - 57.693.115  5.242.899 ₫ - 57.693.115 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Felici

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  11.691.453,00 ₫
  4.457.526  - 56.348.788  4.457.526 ₫ - 56.348.788 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Coverthios

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  20.257.262,00 ₫
  8.069.395  - 130.471.078  8.069.395 ₫ - 130.471.078 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Bigi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.095 crt - VS

  10.505.042,00 ₫
  3.828.660  - 49.811.076  3.828.660 ₫ - 49.811.076 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ lkagi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  12.699.278,00 ₫
  5.115.541  - 60.721.407  5.115.541 ₫ - 60.721.407 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Pecoso

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  15.400.114,00 ₫
  6.240.536  - 95.801.429  6.240.536 ₫ - 95.801.429 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Jewa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.633 crt - VS

  23.886.393,00 ₫
  8.499.015  - 130.626.731  8.499.015 ₫ - 130.626.731 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Woures

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.514 crt - VS

  16.601.523,00 ₫
  6.134.404  - 99.494.807  6.134.404 ₫ - 99.494.807 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Wrences

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.035 crt - VS

  12.688.522,00 ₫
  5.157.993  - 58.513.866  5.157.993 ₫ - 58.513.866 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Wrick

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.54 crt - VS

  14.673.607,00 ₫
  5.097.711  - 96.636.330  5.097.711 ₫ - 96.636.330 ₫

You’ve viewed 52 of 52 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng