Đang tải...
Tìm thấy 87 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Carica Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carica

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.339.837,00 ₫
  2.219.146  - 26.090.114  2.219.146 ₫ - 26.090.114 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Clovis Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clovis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  14.402.283,00 ₫
  3.493.101  - 58.155.272  3.493.101 ₫ - 58.155.272 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Levite Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Levite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.327.545,00 ₫
  5.645.198  - 83.528.928  5.645.198 ₫ - 83.528.928 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Vignale Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vignale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  12.586.248,00 ₫
  3.349.267  - 50.517.489  3.349.267 ₫ - 50.517.489 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Croce Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Croce

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  13.583.891,00 ₫
  3.309.253  - 66.928.578  3.309.253 ₫ - 66.928.578 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Maillec Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maillec

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.05 crt - AAA

  8.630.013,00 ₫
  2.465.718  - 43.177.108  2.465.718 ₫ - 43.177.108 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Tranto Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tranto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  9.498.423,00 ₫
  3.534.196  - 39.473.127  3.534.196 ₫ - 39.473.127 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Kyuso Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kyuso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  43.418.820,00 ₫
  5.555.978  - 132.802.750  5.555.978 ₫ - 132.802.750 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Accentc Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Accentc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  13.282.976,00 ₫
  4.477.225  - 56.749.376  4.477.225 ₫ - 56.749.376 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Polin Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Polin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.655 crt - VS

  36.872.768,00 ₫
  6.964.573  - 91.166.702  6.964.573 ₫ - 91.166.702 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Dusknoir Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dusknoir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  19.163.392,00 ₫
  3.698.578  - 72.403.451  3.698.578 ₫ - 72.403.451 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Estied Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Estied

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  9.712.280,00 ₫
  2.732.837  - 33.024.942  2.732.837 ₫ - 33.024.942 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Gretta Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gretta

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.66 crt - AAA

  23.640.618,00 ₫
  5.061.211  - 83.028.749  5.061.211 ₫ - 83.028.749 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Crucifix Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Crucifix

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  32.902.744,00 ₫
  3.109.184  - 125.692.174  3.109.184 ₫ - 125.692.174 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Paragrafon Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paragrafon

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  15.282.857,00 ₫
  4.400.172  - 161.474.837  4.400.172 ₫ - 161.474.837 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Blowlamp Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blowlamp

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  16.773.374,00 ₫
  4.866.549  - 70.024.245  4.866.549 ₫ - 70.024.245 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Kuros Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kuros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.049.805,00 ₫
  4.068.976  - 51.436.732  4.068.976 ₫ - 51.436.732 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Victoire Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victoire

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  15.165.791,00 ₫
  3.575.292  - 92.761.856  3.575.292 ₫ - 92.761.856 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Beracha Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Beracha

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  9.890.180,00 ₫
  3.102.696  - 47.570.528  3.102.696 ₫ - 47.570.528 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Evelin Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Evelin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  16.440.828,00 ₫
  4.542.113  - 65.184.737  4.542.113 ₫ - 65.184.737 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Sharleey Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sharleey

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  14.655.073,00 ₫
  3.184.886  - 46.326.850  3.184.886 ₫ - 46.326.850 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Necole Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Necole

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  8.464.010,00 ₫
  2.589.004  - 40.040.891  2.589.004 ₫ - 40.040.891 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Vitionse Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vitionse

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.367 crt - VS

  12.923.122,00 ₫
  4.643.499  - 72.444.004  4.643.499 ₫ - 72.444.004 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Mignon Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mignon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.676 crt - VS

  93.964.433,00 ₫
  8.927.415  - 189.714.349  8.927.415 ₫ - 189.714.349 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Kruco Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kruco

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.188 crt - VS

  18.106.538,00 ₫
  4.886.827  - 69.334.821  4.886.827 ₫ - 69.334.821 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Jagsam Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jagsam

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  11.393.403,00 ₫
  4.278.508  - 50.084.909  4.278.508 ₫ - 50.084.909 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Epps Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Epps

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  14.046.213,00 ₫
  5.332.927  - 62.034.992  5.332.927 ₫ - 62.034.992 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Hwuldod Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hwuldod

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.025 crt - AAA

  9.031.504,00 ₫
  3.184.886  - 37.404.841  3.184.886 ₫ - 37.404.841 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Gianysada Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gianysada

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - VS

  14.521.243,00 ₫
  4.315.007  - 61.291.496  4.315.007 ₫ - 61.291.496 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Weisshorn Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Weisshorn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  8.108.751,00 ₫
  2.712.290  - 31.794.789  2.712.290 ₫ - 31.794.789 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Impha Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Impha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.306.033,00 ₫
  3.933.794  - 52.072.081  3.933.794 ₫ - 52.072.081 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Lina Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  45.814.243,00 ₫
  10.539.325  - 196.419.373  10.539.325 ₫ - 196.419.373 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Chalu Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chalu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.33 crt - AAA

  12.042.277,00 ₫
  4.278.508  - 76.012.808  4.278.508 ₫ - 76.012.808 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Johto Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Johto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  18.920.875,00 ₫
  6.020.463  - 80.446.776  6.020.463 ₫ - 80.446.776 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Dustu Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dustu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.484 crt - VS

  32.573.440,00 ₫
  3.698.578  - 76.323.726  3.698.578 ₫ - 76.323.726 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Croes Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Croes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.086 crt - VS

  14.782.955,00 ₫
  4.825.995  - 59.074.512  4.825.995 ₫ - 59.074.512 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Malcha Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Malcha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  33.470.238,00 ₫
  3.842.411  - 118.324.761  3.842.411 ₫ - 118.324.761 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Contextual Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Contextual

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  8.513.487,00 ₫
  2.445.170  - 33.538.638  2.445.170 ₫ - 33.538.638 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Ahri Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ahri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.629.355,00 ₫
  3.390.363  - 42.433.611  3.390.363 ₫ - 42.433.611 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Prossimo Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Prossimo

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.232 crt - AAA

  13.270.809,00 ₫
  4.828.698  - 71.822.164  4.828.698 ₫ - 71.822.164 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Rosado Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rosado

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  30.566.530,00 ₫
  6.754.771  - 271.729.240  6.754.771 ₫ - 271.729.240 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Cigil Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cigil

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  12.345.895,00 ₫
  4.947.659  - 60.994.093  4.947.659 ₫ - 60.994.093 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Nactrem Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nactrem

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.16 crt - VS

  16.244.001,00 ₫
  4.501.558  - 83.515.404  4.501.558 ₫ - 83.515.404 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Anendi Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anendi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  13.930.498,00 ₫
  5.576.255  - 78.283.864  5.576.255 ₫ - 78.283.864 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Zencen Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zencen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.032 crt - VS

  10.464.974,00 ₫
  3.994.626  - 46.543.145  3.994.626 ₫ - 46.543.145 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Kator Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kator

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.604.035,00 ₫
  3.791.853  - 239.285.575  3.791.853 ₫ - 239.285.575 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Adopte Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adopte

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.306 crt - AAA

  17.758.039,00 ₫
  6.268.116  - 95.735.852  6.268.116 ₫ - 95.735.852 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Dispensed Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dispensed

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.890.180,00 ₫
  3.102.696  - 38.729.628  3.102.696 ₫ - 38.729.628 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Finality Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Finality

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.098 crt - VS

  13.212.952,00 ₫
  4.886.827  - 57.601.028  4.886.827 ₫ - 57.601.028 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Gron Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gron

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  16.781.756,00 ₫
  6.637.974  - 120.920.254  6.637.974 ₫ - 120.920.254 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Doigt Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Doigt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  7.950.319,00 ₫
  2.589.004  - 32.011.083  2.589.004 ₫ - 32.011.083 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Grigor Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Grigor

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.39 crt - VS

  18.278.761,00 ₫
  5.434.314  - 90.598.939  5.434.314 ₫ - 90.598.939 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Dionysades Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dionysades

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  11.264.980,00 ₫
  3.821.863  - 49.936.207  3.821.863 ₫ - 49.936.207 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Zahromant Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zahromant

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.063 crt - VS

  10.104.308,00 ₫
  3.760.220  - 43.758.393  3.760.220 ₫ - 43.758.393 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Recovery Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Recovery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.363 crt - AAA

  15.146.595,00 ₫
  4.724.609  - 66.874.511  4.724.609 ₫ - 66.874.511 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Zita Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  23.571.134,00 ₫
  7.225.204  - 105.969.128  7.225.204 ₫ - 105.969.128 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Golurk Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Golurk

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.520.863,00 ₫
  3.345.753  - 38.053.715  3.345.753 ₫ - 38.053.715 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Gluey Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gluey

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.076 crt - VS

  11.482.082,00 ₫
  4.088.983  - 48.841.233  4.088.983 ₫ - 48.841.233 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Nadin Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nadin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  17.539.586,00 ₫
  6.986.743  - 85.516.100  6.986.743 ₫ - 85.516.100 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Rosso Cross

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rosso

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.955.794,00 ₫
  4.785.441  - 62.589.242  4.785.441 ₫ - 62.589.242 ₫

You’ve viewed 60 of 87 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng