Đang tải...
Tìm thấy 317 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bảo hành trọn đời
 2. Dây Chuyền Takavax Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Takavax

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  14.889.208,00 ₫
  Mới

 3. Dây Chuyền Absta Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Absta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.56 crt - VS

  17.065.369,00 ₫
 4. Thiết kế mới nhất
 5. Dây Chuyền Amonst Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Amonst

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.072 crt - VS

  11.249.841,00 ₫
 6. Dây Chuyền Blayd Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Blayd

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  17.423.329,00 ₫
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Dây Chuyền Gridl Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Gridl

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  12.999.366,00 ₫
 9. Dây Chuyền Hyel Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Hyel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  13.158.880,00 ₫
 10. Dây Chuyền Gryt Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Gryt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  17.727.488,00 ₫
 11. Dây Chuyền Bitte Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Bitte

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  15.531.864,00 ₫
 12. Dây Chuyền Estefra Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Estefra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.592 crt - VS

  17.285.444,00 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Dây Chuyền Aarma Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Aarma

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  11.047.609,00 ₫
 15. Dây Chuyền Genetyllida Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Genetyllida

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.644 crt - VS

  91.179.145,00 ₫
 16. Dây Chuyền Csit Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Csit

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.92 crt - VS

  48.777.703,00 ₫
 17. Dây Chuyền Mansehra Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Mansehra

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - VS

  12.188.814,00 ₫
  Mới

 18. Dây Chuyền Fidsh Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Fidsh

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  20.161.846,00 ₫
  Mới

 19. Dây Chuyền Prepfuj Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Prepfuj

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  22.003.566,00 ₫
  Mới

 20. Dây Chuyền Patrns Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Patrns

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  17.490.380,00 ₫
  Mới

 21. Ceramic Jewellery
 22. Dây Chuyền Biguemdo Bến

  Dây Chuyền GLAMIRA Biguemdo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  17.978.926,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 317 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng