Đang tải...
Tìm thấy 408 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Cassini

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.986.824,00 ₫
  3.807.151  - 48.523.352  3.807.151 ₫ - 48.523.352 ₫
 2. Dây chuyền nữ Actor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  21.258.011,00 ₫
  10.726.364  - 103.810.826  10.726.364 ₫ - 103.810.826 ₫
 3. Dây chuyền nữ Agonal

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.71 crt - VS

  23.108.379,00 ₫
  11.320.700  - 160.584.138  11.320.700 ₫ - 160.584.138 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Interstellar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.099 crt - VS

  12.162.392,00 ₫
  3.312.436  - 44.858.269  3.312.436 ₫ - 44.858.269 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Cinneididh

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  10.062.120,00 ₫
  3.506.020  - 45.551.664  3.506.020 ₫ - 45.551.664 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Paviotso

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  9.919.762,00 ₫
  3.226.399  - 47.773.351  3.226.399 ₫ - 47.773.351 ₫
 7. Dây chuyền nữ Alkurah

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  12.185.883,00 ₫
  4.293.941  - 43.004.506  4.293.941 ₫ - 43.004.506 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Moura

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  10.964.663,00 ₫
  3.863.188  - 51.962.010  3.863.188 ₫ - 51.962.010 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Arnit

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  12.301.922,00 ₫
  3.376.965  - 55.004.454  3.376.965 ₫ - 55.004.454 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Emileey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.01 crt - VS1

  9.905.045,00 ₫
  3.398.473  - 38.405.471  3.398.473 ₫ - 38.405.471 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Atbident

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  8.082.412,00 ₫
  2.538.100  - 30.311.170  2.538.100 ₫ - 30.311.170 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Regenias

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.018 crt - AAA

  11.177.210,00 ₫
  4.308.941  - 48.693.158  4.308.941 ₫ - 48.693.158 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Alinex

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  12.497.769,00 ₫
  4.065.263  - 250.909.185  4.065.263 ₫ - 250.909.185 ₫
 15. GLAMIRA Vòng Cổ Bluestraggier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.04 crt - VS

  217.531.513,00 ₫
  53.278.049  - 4.068.589.200  53.278.049 ₫ - 4.068.589.200 ₫
 16. Vòng cổ Paperclip Douve

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  44.796.861,00 ₫
  16.376.253  - 80.221.926  16.376.253 ₫ - 80.221.926 ₫
 17. Dây chuyền nữ Caitline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.091.371,00 ₫
  3.992.811  - 33.183.803  3.992.811 ₫ - 33.183.803 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Orlet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  10.672.024,00 ₫
  3.566.020  - 43.018.660  3.566.020 ₫ - 43.018.660 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Ranchits

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  8.322.412,00 ₫
  3.842.245  - 33.509.268  3.842.245 ₫ - 33.509.268 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Ronit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.528.618,00 ₫
  2.753.194  - 40.499.805  2.753.194 ₫ - 40.499.805 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Sympathia Ngôi sao

  GLAMIRA Vòng Cổ Sympathia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.867 crt - VS

  249.595.136,00 ₫
  43.825.263  - 886.679.752  43.825.263 ₫ - 886.679.752 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Nuque

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.880.522,00 ₫
  2.968.287  - 36.056.425  2.968.287 ₫ - 36.056.425 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Ljusstar

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - AAA

  13.468.518,00 ₫
  4.648.562  - 65.419.494  4.648.562 ₫ - 65.419.494 ₫
 25. Dây chuyền nữ Aerglo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  16.670.297,00 ₫
  5.844.311  - 83.433.565  5.844.311 ₫ - 83.433.565 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Doritis Ngôi sao

  Mặt dây chuyền nữ Doritis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.555 crt - VS

  20.685.182,00 ₫
  5.264.125  - 88.895.799  5.264.125 ₫ - 88.895.799 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Abhainn

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.107 crt - AAA

  21.646.594,00 ₫
  9.233.446  - 103.315.544  9.233.446 ₫ - 103.315.544 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Kasha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  2.61 crt - VS

  36.321.618,00 ₫
  11.037.117  - 4.076.145.769  11.037.117 ₫ - 4.076.145.769 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Difficult

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  14.755.967,00 ₫
  4.258.847  - 59.971.412  4.258.847 ₫ - 59.971.412 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Philodoxia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  35.488.697,00 ₫
  3.742.623  - 256.074.250  3.742.623 ₫ - 256.074.250 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Luminosity

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  16.182.091,00 ₫
  5.667.425  - 71.476.068  5.667.425 ₫ - 71.476.068 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Ebonnie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  10.013.724,00 ₫
  2.624.137  - 42.905.449  2.624.137 ₫ - 42.905.449 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Gippeum Mother Ngôi sao

  Mặt dây chuyền nữ Gippeum Mother

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  10.998.908,00 ₫
  3.721.114  - 44.815.822  3.721.114 ₫ - 44.815.822 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Nonta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  9.007.314,00 ₫
  3.140.361  - 36.650.762  3.140.361 ₫ - 36.650.762 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Simasia Ngôi sao

  GLAMIRA Vòng Cổ Simasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.929 crt - VS

  115.609.120,00 ₫
  38.688.495  - 599.695.312  38.688.495 ₫ - 599.695.312 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Nemsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.534.746,00 ₫
  2.860.741  - 131.504.092  2.860.741 ₫ - 131.504.092 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Vicuna

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.361.554,00 ₫
  3.841.962  - 45.183.745  3.841.962 ₫ - 45.183.745 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Erelieva Ngôi sao

  Mặt dây chuyền nữ Erelieva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.099.449,00 ₫
  5.054.692  - 73.457.190  5.054.692 ₫ - 73.457.190 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Dipisni

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  9.417.123,00 ₫
  3.312.436  - 41.065.835  3.312.436 ₫ - 41.065.835 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Coraggiostar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - VS

  14.937.098,00 ₫
  5.119.220  - 65.065.727  5.119.220 ₫ - 65.065.727 ₫
 42. GLAMIRA Vòng Cổ Estrellastar

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Sapphire Trắng

  7.165 crt - VS

  165.817.986,00 ₫
  46.740.344  - 1.709.921.139  46.740.344 ₫ - 1.709.921.139 ₫
 43. GLAMIRA Vòng Cổ Pleiades

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  4.146 crt - AA

  213.765.399,00 ₫
  60.395.940  - 2.219.593.250  60.395.940 ₫ - 2.219.593.250 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Vapres

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  8.265.808,00 ₫
  2.710.175  - 32.009.275  2.710.175 ₫ - 32.009.275 ₫
 46. Dây chuyền nữ Asterope

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  8.830.995,00 ₫
  3.562.624  - 29.900.800  3.562.624 ₫ - 29.900.800 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Mousily

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  9.637.594,00 ₫
  3.506.020  - 39.863.012  3.506.020 ₫ - 39.863.012 ₫
 48. Dây chuyền nữ Hubble

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.158 crt - VS

  14.985.776,00 ₫
  6.438.648  - 66.622.323  6.438.648 ₫ - 66.622.323 ₫
 49. Dây chuyền nữ Alysoun

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.153 crt - VS

  11.908.526,00 ₫
  4.724.127  - 52.315.784  4.724.127 ₫ - 52.315.784 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Deserto

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  12.318.902,00 ₫
  4.667.524  - 65.306.291  4.667.524 ₫ - 65.306.291 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Logeur

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.018 crt - VS1

  9.816.461,00 ₫
  2.903.759  - 34.825.301  2.903.759 ₫ - 34.825.301 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Truffor

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  8.525.336,00 ₫
  2.860.741  - 33.495.122  2.860.741 ₫ - 33.495.122 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Auduicq

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.72 crt - VS

  16.129.449,00 ₫
  5.540.067  - 126.607.885  5.540.067 ₫ - 126.607.885 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Amoterak

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  10.469.948,00 ₫
  3.742.623  - 51.311.069  3.742.623 ₫ - 51.311.069 ₫
 55. Dây chuyền nữ Bourne

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  17.571.425,00 ₫
  7.194.305  - 382.866.107  7.194.305 ₫ - 382.866.107 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Sandau

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.726 crt - VS

  20.709.241,00 ₫
  6.503.742  - 174.296.340  6.503.742 ₫ - 174.296.340 ₫
 57. Dây chuyền nữ Betalyrae

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.152 crt - VS

  77.197.840,00 ₫
  16.412.469  - 263.022.337  16.412.469 ₫ - 263.022.337 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Brider

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  21.160.651,00 ₫
  4.839.599  - 78.537.358  4.839.599 ₫ - 78.537.358 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Basalt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  9.938.159,00 ₫
  3.549.039  - 39.721.507  3.549.039 ₫ - 39.721.507 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Brutions

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  9.211.370,00 ₫
  2.946.778  - 35.249.831  2.946.778 ₫ - 35.249.831 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Suero

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  15.829.169,00 ₫
  4.882.052  - 1.080.362.802  4.882.052 ₫ - 1.080.362.802 ₫
 62. Dây chuyền nữ Adrianne

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  17.061.710,00 ₫
  9.707.500  - 100.824.991  9.707.500 ₫ - 100.824.991 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Nascosto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.842 crt - VS

  60.609.333,00 ₫
  8.843.731  - 337.838.015  8.843.731 ₫ - 337.838.015 ₫
 65. Dây chuyền nữ Veenuse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.394 crt - VS

  18.411.421,00 ₫
  6.165.253  - 271.045.883  6.165.253 ₫ - 271.045.883 ₫

You’ve viewed 60 of 408 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng