Đang tải...
Tìm thấy 89 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  9.596.274,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Maria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.226.892,00 ₫
  3.416.020  - 115.357.936  3.416.020 ₫ - 115.357.936 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.485.387,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.193.907,00 ₫
  1.952.820  - 32.858.332  1.952.820 ₫ - 32.858.332 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  99.291.320,00 ₫
  2.429.705  - 242.022.436  2.429.705 ₫ - 242.022.436 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  10.334.666,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Eiarfro

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  20.856.126,00 ₫
  9.169.767  - 120.706.973  9.169.767 ₫ - 120.706.973 ₫
 8. Dây chuyền nữ Lovisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  13.583.707,00 ₫
  2.790.552  - 192.480.216  2.790.552 ₫ - 192.480.216 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Danny

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.408.534,00 ₫
  2.632.062  - 43.655.447  2.632.062 ₫ - 43.655.447 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnardia Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Arnardia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  13.478.707,00 ₫
  3.714.604  - 3.013.047.035  3.714.604 ₫ - 3.013.047.035 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Zena

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.824 crt - SI

  88.956.085,00 ₫
  2.924.136  - 196.173.592  2.924.136 ₫ - 196.173.592 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnecia Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  18.239.911,00 ₫
  4.415.073  - 3.659.416.614  4.415.073 ₫ - 3.659.416.614 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Adela Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Adela

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  37.920.384,00 ₫
  2.249.988  - 1.472.625.089  2.249.988 ₫ - 1.472.625.089 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.7 crt - VS

  32.069.562,00 ₫
  4.733.467  - 1.607.355.582  4.733.467 ₫ - 1.607.355.582 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 1.02 crt Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Outen 1.02 crt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  14.060.591,00 ₫
  3.247.908  - 2.005.815.960  3.247.908 ₫ - 2.005.815.960 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imene Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1 crt - AA

  16.775.862,00 ₫
  2.653.289  - 2.297.833.447  2.653.289 ₫ - 2.297.833.447 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Angela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.195.322,00 ₫
  3.706.113  - 42.551.679  3.706.113 ₫ - 42.551.679 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Lucky

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AA

  16.538.410,00 ₫
  3.532.058  - 200.970.741  3.532.058 ₫ - 200.970.741 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Frodine

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.714 crt - VS

  82.331.211,00 ₫
  3.728.755  - 1.425.714.934  3.728.755 ₫ - 1.425.714.934 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Faunus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  19.302.643,00 ₫
  4.521.204  - 1.772.751.028  4.521.204 ₫ - 1.772.751.028 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Calissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  15.645.774,00 ₫
  3.028.287  - 79.160.000  3.028.287 ₫ - 79.160.000 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Yvette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.084.747,00 ₫
  3.035.362  - 43.683.750  3.035.362 ₫ - 43.683.750 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Bavardage

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  8.295.242,00 ₫
  2.366.025  - 36.679.065  2.366.025 ₫ - 36.679.065 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Melsa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.120.790,00 ₫
  2.483.478  - 38.164.912  2.483.478 ₫ - 38.164.912 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Albina Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1.25 crt - AAA

  20.579.618,00 ₫
  3.502.341  - 3.350.715.249  3.502.341 ₫ - 3.350.715.249 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Olena

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AA

  12.054.846,00 ₫
  3.028.287  - 68.971.363  3.028.287 ₫ - 68.971.363 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Sorenson

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  9.490.425,00 ₫
  3.075.834  - 1.061.895.905  3.075.834 ₫ - 1.061.895.905 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Mazhira

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.8 crt - AA

  29.939.008,00 ₫
  3.056.588  - 4.444.153.460  3.056.588 ₫ - 4.444.153.460 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen 2.15 crt Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Outen 2.15 crt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.15 crt - VS

  19.297.265,00 ₫
  3.527.530  - 2.189.140.564  3.527.530 ₫ - 2.189.140.564 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Outen Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Outen

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.68 crt - AA

  45.424.311,00 ₫
  4.245.262  - 2.976.014.193  4.245.262 ₫ - 2.976.014.193 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Albertine Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Albertine

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.93 crt - AAA

  10.739.948,00 ₫
  2.292.441  - 2.535.101.189  2.292.441 ₫ - 2.535.101.189 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Raijin

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  10.982.494,00 ₫
  3.290.078  - 1.064.443.062  3.290.078 ₫ - 1.064.443.062 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Gelsomino Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Gelsomino

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.855 crt - VS

  114.277.098,00 ₫
  6.953.740  - 1.806.713.132  6.953.740 ₫ - 1.806.713.132 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Amicizia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  19.735.942,00 ₫
  2.452.063  - 40.131.878  2.452.063 ₫ - 40.131.878 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Weida

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  8.605.429,00 ₫
  2.674.515  - 40.075.275  2.674.515 ₫ - 40.075.275 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imogen Classic Solitaire

  Mặt dây chuyền nữ Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.86 crt - AAA

  9.453.633,00 ₫
  2.398.573  - 1.140.886.101  2.398.573 ₫ - 1.140.886.101 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Alunissage

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  9.991.082,00 ₫
  3.054.324  - 43.471.485  3.054.324 ₫ - 43.471.485 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Appentice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  2 crt - AAA

  67.316.283,00 ₫
  7.766.000  - 3.698.473.036  7.766.000 ₫ - 3.698.473.036 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  4 crt - AAA

  75.378.321,00 ₫
  4.202.810  - 7.376.936.734  4.202.810 ₫ - 7.376.936.734 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Envigado

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.66 crt - AAA

  14.352.101,00 ₫
  3.893.188  - 1.589.497.181  3.893.188 ₫ - 1.589.497.181 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Perdika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.8 crt - AAA

  20.860.371,00 ₫
  6.304.215  - 1.790.581.131  6.304.215 ₫ - 1.790.581.131 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Manucan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.65 crt - AA

  20.567.731,00 ₫
  4.402.337  - 191.277.389  4.402.337 ₫ - 191.277.389 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Ameuter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  9.694.480,00 ₫
  2.882.249  - 41.773.380  2.882.249 ₫ - 41.773.380 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Biblioteca

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  12.497.487,00 ₫
  4.627.336  - 1.077.815.645  4.627.336 ₫ - 1.077.815.645 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Alting

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.19 crt - VS

  11.675.037,00 ₫
  4.129.791  - 65.122.328  4.129.791 ₫ - 65.122.328 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Ashler

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  27.066.097,00 ₫
  4.542.431  - 256.215.765  4.542.431 ₫ - 256.215.765 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Arlinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  10.787.777,00 ₫
  2.513.478  - 107.928.728  2.513.478 ₫ - 107.928.728 ₫
 52. Dây chuyền nữ Wequro

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.7 crt - VS

  28.881.088,00 ₫
  4.078.848  - 1.589.100.957  4.078.848 ₫ - 1.589.100.957 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Vlatko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  313.823.415,00 ₫
  4.415.073  - 1.355.653.946  4.415.073 ₫ - 1.355.653.946 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Motion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - VS

  10.362.967,00 ₫
  2.925.268  - 44.999.783  2.925.268 ₫ - 44.999.783 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Abariss

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.025 crt - VS1

  7.691.283,00 ₫
  2.064.895  - 26.631.946  2.064.895 ₫ - 26.631.946 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Phymas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  10.809.004,00 ₫
  2.839.231  - 1.478.143.934  2.839.231 ₫ - 1.478.143.934 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Salem

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.395.331,00 ₫
  3.056.589  - 241.357.343  3.056.589 ₫ - 241.357.343 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Mayonna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  3.2 crt - AA

  60.167.260,00 ₫
  7.047.135  - 6.160.300.985  7.047.135 ₫ - 6.160.300.985 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Glady

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.25 crt - AA

  13.097.767,00 ₫
  4.436.299  - 255.154.448  4.436.299 ₫ - 255.154.448 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Norber

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  8.472.694,00 ₫
  2.731.684  - 33.721.533  2.731.684 ₫ - 33.721.533 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Cygan

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.25 crt - AAA

  17.386.049,00 ₫
  4.266.489  - 3.358.356.722  4.266.489 ₫ - 3.358.356.722 ₫
 62. Dây chuyền nữ Lenora

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.1 crt - SI

  179.608.014,00 ₫
  4.030.168  - 338.007.822  4.030.168 ₫ - 338.007.822 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Erbala

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  19.624.717,00 ₫
  2.387.535  - 39.495.091  2.387.535 ₫ - 39.495.091 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Gillison

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.333 crt - VS

  47.943.733,00 ₫
  6.969.023  - 7.421.596.896  6.969.023 ₫ - 7.421.596.896 ₫

You’ve viewed 60 of 89 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng