Đang tải...
Tìm thấy 18 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Ayaan Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Ayaan

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  23.664.141,00 ₫
  11.343.388  - 175.128.220  11.343.388 ₫ - 175.128.220 ₫
 2. Nhẫn nam Rowan Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Rowan

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  12.024 crt - AAA

  31.925.110,00 ₫
  12.667.630  - 282.395.099  12.667.630 ₫ - 282.395.099 ₫
 3. Nhẫn nam Brady Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Brady

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.28 crt - AAA

  30.312.389,00 ₫
  13.745.571  - 234.635.314  13.745.571 ₫ - 234.635.314 ₫
 4. Nhẫn nam Calvin Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Calvin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  18.493.161,00 ₫
  8.531.873  - 145.523.373  8.531.873 ₫ - 145.523.373 ₫
 5. Nhẫn nam Califoura Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Califoura

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  17.376 crt - AAA

  33.169.594,00 ₫
  12.642.216  - 460.470.287  12.642.216 ₫ - 460.470.287 ₫
 6. Nhẫn nam Kohen Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Kohen

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.405 crt - AAA

  30.489.478,00 ₫
  13.172.129  - 246.517.808  13.172.129 ₫ - 246.517.808 ₫
 7. Nhẫn nam Legend Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Legend

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  20.866.145,00 ₫
  9.454.625  - 159.109.158  9.454.625 ₫ - 159.109.158 ₫
 8. Nhẫn nam Andres Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Andres

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  3 crt - AAA

  20.476.280,00 ₫
  9.470.306  - 134.073.459  9.470.306 ₫ - 134.073.459 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Emmett Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Emmett

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Kim Cương Đen

  2.27 crt - AAA

  20.973.748,00 ₫
  9.387.034  - 125.611.064  9.387.034 ₫ - 125.611.064 ₫
 11. Nhẫn nam Josue Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Josue

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  26.451.863,00 ₫
  11.322.840  - 189.822.494  11.322.840 ₫ - 189.822.494 ₫
 12. Nhẫn nam Moshe Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Moshe

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.42 crt - AAA

  33.570.815,00 ₫
  13.854.257  - 265.402.727  13.854.257 ₫ - 265.402.727 ₫
 13. Nhẫn nam Raphael Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Raphael

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  16.001.487,00 ₫
  7.526.931  - 113.268.958  7.526.931 ₫ - 113.268.958 ₫
 14. Nhẫn nam Thanh Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Thanh

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.316 crt - AAA

  27.630.650,00 ₫
  11.681.342  - 179.467.560  11.681.342 ₫ - 179.467.560 ₫
 15. Nhẫn nam Clanbella Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Clanbella

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  2.916 crt - AAA

  22.823.038,00 ₫
  10.144.053  - 134.506.039  10.144.053 ₫ - 134.506.039 ₫
 16. Nhẫn nam Nastille Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Nastille

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.192 crt - AAA

  16.863.677,00 ₫
  6.873.731  - 130.261.326  6.873.731 ₫ - 130.261.326 ₫
 17. Nhẫn nam Swurt Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Swurt

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  15 crt - AAA

  33.098.759,00 ₫
  22.521.313  - 176.847.193  22.521.313 ₫ - 176.847.193 ₫
 18. Nhẫn nam Fylfa Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Fylfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  3.3 crt - AAA

  38.362.204,00 ₫
  15.322.062  - 239.285.572  15.322.062 ₫ - 239.285.572 ₫
 19. Nhẫn Pinky của Nam Rahzira Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Rahzira

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  1.6 crt - AAA

  19.726.830,00 ₫
  9.265.911  - 121.447.463  9.265.911 ₫ - 121.447.463 ₫

You’ve viewed 18 of 18 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng